ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel : 0.216.340 00 86
Fax : 0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
www.erkymm.com
No: 2016/14
Tarih: 01.01.2016
Konu: 2016 yılında Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerce uygulanacak olan asgari ücret tarifesi, 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı resmi
Gazete`de yayımlanmıştır.
Özet: 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca hazırlanan, 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Asgari Ücret Tarifesi sirküler ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
1
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
2
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
3
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
4
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
5
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
6
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
7
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
8
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
9
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
10
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
11
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
12
Download

2016 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari