POZİSYON NO
EŞYANIN TANIMI
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1
7401.00.00.00.00
2
Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
3
-
4
10
7402.00
7402.00.00.00.11
7402.00.00.00.12
7402.00.00.00.19
Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
- Blister bakır
- Elektrolitik rafine için bakır anotları
- Diğerleri
-
10
10
10
74.03
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
- Rafine edilmiş bakır:
- - Katotlar ve katot parçaları:
- - - Elektrolitik bakırdan
- - - Diğerleri
- - Tel çubukları (wire bars)
- - Kütükler
- - Diğerleri:
- - - Elektrolitik bakırdan
- - - Diğerleri
- Bakır alaşımları:
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç)
- - Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz)
- - Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar
(kupro alyajlar) hariç]
-
30
10
10
10
-
30
10
-
10
10
-
10
-
10
-
10
10
-
50
40
-
40
-
40
40
-
40
40
40
-
40
40
40
-
40
40
-
40
40
-
40
40
-
40
-
40
40
7403.11
7403.11.00.10.00
7403.11.00.90.00
7403.12.00.00.00
7403.13.00.00.00
7403.19
7403.19.00.10.00
7403.19.00.90.00
7403.21.00.00.00
7403.22.00.00.00
7403.29.00.00.00
7404.00
7404.00.10.00.00
7404.00.91.00.00
7404.00.99.00.00
Bakır döküntü ve hurdaları:
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
- Bakır alaşımlarından olanlar:
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
- - Diğerleri
7405.00
7405.00.00.10.00
7405.00.00.20.00
Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
- Ağırlık itibariyle %8'den fazla bakır içeren bakır fosfor
- Diğerleri
74.06
7406.10.00.00.00
7406.20
7406.20.00.00.11
7406.20.00.00.12
Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
- Pul bünyeli olmayan tozlar
- Pul bünyeli tozlar; ince pullar
- - Pul bünyeli bakır tozları
- - Bakırdan ince pullar
74.07
7407.10
7407.10.00.00.11
7407.10.00.00.12
7407.10.00.00.13
Bakır çubuklar ve profiller:
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
- - İçi boş profiller
- - İçi dolu profiller
- - Çubuklar
- Bakır alaşımlarından olanlar:
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç):
- - - Çubuklar
- - - Profiller
- - Diğerleri
7407.21
7407.21.10.00.00
7407.21.90.00.00
7407.29.00.00.00
74.08
7408.11
7408.11.00.00.11
7408.11.00.00.19
7408.19
7408.19.10.00.11
7408.19.10.00.19
7408.19.90.00.11
7408.19.90.00.19
7408.21.00.00.00
7408.22.00.00.00
7408.29.00.00.00
74.09
Bakır teller:
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
- - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
- - - Elektrolitik tel
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler
- - - - Elektrolitik tel
- - - - Diğerleri
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçmeyenler
- - - - Elektrolitik tel
- - - - Diğerleri
- Bakır alaşımlarından olanlar:
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
- - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri)
- - Diğerleri
Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi
geçenler) :
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7409.11
7409.11.00.00.11
7409.11.00.00.12
7409.11.00.00.13
7409.11.00.00.14
7409.19
7409.19.00.00.11
7409.19.00.00.12
7409.19.00.00.13
7409.19.00.00.14
7409.21
7409.21.00.00.11
7409.21.00.00.12
7409.21.00.00.13
7409.21.00.00.14
7409.29
7409.29.00.00.11
7409.29.00.00.12
7409.29.00.00.13
7409.29.00.00.14
7409.31
7409.31.00.00.11
7409.31.00.00.12
7409.31.00.00.13
7409.31.00.00.14
7409.31.00.00.15
7409.39
7409.39.00.00.11
7409.39.00.00.12
7409.39.00.00.13
7409.39.00.00.14
7409.40.00.00.00
7409.90.00.00.00
74.10
7410.11
7410.11.00.00.11
7410.11.00.00.19
7410.12.00.00.00
7410.21.00.00.00
7410.22.00.00.00
74.11
7411.10
7411.10.10.00.00
7411.10.90.00.00
7411.21
7411.21.10.00.00
7411.21.90.00.00
7411.22.00.00.00
7411.29.00.00.00
74.12
7412.10.00.00.00
7412.20
7412.20.00.00.11
7412.20.00.00.19
7413.00.00.00.00
- - Rulo halinde olanlar :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Şeritler
- - Diğerleri :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Şeritler
- Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
- - Rulo halinde olanlar :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Şeritler
- - Diğerleri :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Şeritler
- Bakır -kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz):
- - Rulo halinde olanlar :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Kaplanmamış şeritler
- - - Kaplanmış şeritler
- - Diğerleri :
- - - Saclar
- - - Levhalar
- - - Yapraklar
- - - Şeritler
- Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko
esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
- Diğer bakır alaşımlarından olanlar
Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi
geçmeyenler:
- Mesnetsiz olanlar:
- - Rafine edilmiş bakırdan olanlar :
- - - Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar
- - - Diğerleri
- - Bakır alaşımlarından olanlar
- Mesnetli olanlar:
- - Rafine edilmiş bakırdan olanlar
- - Bakır alaşımlarından olanlar
Bakırdan ince ve kalın borular:
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
- - Düz olanlar:
- - Diğerleri
- Bakır alaşımlardan olanlar:
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
- - - Düz olanlar
- - - Diğerleri
- - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -çinko
esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
- - Diğerleri
Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,
manşonlar gibi) :
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
- Bakır alaşımlarından olanlar
- - Pirinçten olanlar
- - Diğerleri
Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri
(elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
[74.14]
74.15
Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve
büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna
girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin
-
40
40
40
40
-
40
40
40
40
-
40
40
40
40
-
40
40
40
40
-
40
40
40
40
40
-
40
40
40
40
-
40
40
-
45
45
45
-
45
45
-
40
40
-
40
40
-
40
40
-
40
-
40
40
-
40
7415.10.00.00.00
7415.21.00.00.00
7415.29
7415.29.00.00.11
7415.29.00.00.19
7415.33
7415.33.00.00.11
7415.33.00.00.12
7415.39.00.00.00
çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil)
ve benzeri eşya:
- Büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya
- Diğer eşya (diş açılmamış):
- - Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil)
- - Diğerleri
- - - Perçin çivileri
- - - Diğerleri
-Diğer eşya (diş açılmış):
- - Vidalar; civatalar ve somunlar
- - - Vidalar
- - - Civata ve somunlar
- - Diğerleri
-
40
-
40
-
40
40
-
40
40
40
-
50
-
40
40
-
40
40
-
40
-
50
40
-
40
40
40
40
-
50
40
[74.16]
[74.17]
74.18
7418.10
7418.10.10.00.00
7418.10.90.00.11
7418.10.90.00.15
7418.20
7418.20.00.00.11
7418.20.00.00.15
74.19
7419.10.00.00.00
7419.91
7419.91.00.10.00
7419.91.00.90.00
7419.99
7419.99.10.00.11
7419.99.10.00.12
7419.99.10.00.19
7419.99.30.00.00
7419.99.90.10.00
7419.99.90.90.00
Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı
koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
- Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı;
süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler
ve benzerleri:
- - Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya
ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları
- - Diğerleri:
- - - Ev işlerinde kullanılan eşya
- - - Aksam ve parçalar
- Sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı :
- - Sağlığı koruyucu eşya
- - Aksam ve parçalar
Bakırdan diğer eşya:
- Kalın ve ince zincirler ve aksamı
- Diğerleri:
- - Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat
daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
- - - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan
depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden
fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri
kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun
olmasın)
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya
devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal
depluvayye
- - - - Mensucat
- - - - Bakırdan metal depluvayye
- - - - Diğerleri
- - - Bakır yaylar
- - - Diğerleri:
- - - - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan
depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden
fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri
kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış
olsun olmasın)
- - - - Diğerleri
Download

Bakır ve bakırdan eşya