HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠKELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS
PROGRAMI
GÜNLER
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
DERS
SAATLERĠ
I.
SINIF
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
Bil. ve Prog. I
“
“
“
Lineer Cebir
“
“
Fizik I
“
Elek-Elekt Müh. GiriĢ
II.
SINIF
L Elekt. Dev ve Tas. Lab. I-A
“
L
Elektrik Devreleri I
L
“
L
2
2
2
2
2
III. SINIF
Mühendislik Matematiği
“
“
K
K
1
1
1
1
1
Sayısal Mantık Devreleri
“
“
Diferansiyel Denklemler
“
“
1
1
1
1
1
1
Mesleki Ġngilizce
“
1
1
Otomatik Kontrol Sistemleri
“”
Elektronik Devreler II
“”
2
2
Z
Z
Otomatik Kontrol Sistemleri
“”
Elektronik. Dev. ve Tas. Lab. II
“”
2
2
K
K
HaberleĢme I
“”
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
“
Matematik I
“
Bilim Tarihi
2
2
“
2 Say. Man. Dev. Tas. Lab.A
2
“
1
1
K
K
“”
Elekt Mak. ve Tas. Lab I
“
Fizik I
2 Say. Man. Dev. Tas. Lab. B
K
HaberleĢme Lab
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
“
A.Ġ.Ġ.T I
“
Matematik I
“
Yabancı Dil I
“
Türk Dili I
“
2
“
2
2
2
Elektrik Devreleri I
2
“
2 Elekt. Dev ve Tas. Lab. I-B
2
“
2
2
Ekonomi
“
K
“
Elektronik Devreler II
“”
K
K
Z
Z
Elektrik Makinaları I
“”
“”
1
1
1
Müh. Tas. Yöntemleri
“
1
1
1
1
K
K
1
1
16:00-16:50
Aşagıdaki kısaltmalar
Anfi I
Anfi II
Bilgisayar Lab
Bilgisayar Z1
İlgili Lab
K
K
dersliklerin hangileri olduğunu gösteren kısaltmalardır.
:
1
:
2
:
L
:
Z
:
K
Ders kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:
1-Her dönem 30 AKTS’lik ders alınabilir. Ders seçerken 30 AKTS ye tamamlamaya çalışınız.
2-Alttan dersi olan öğrenci öncelikle alttaki derslerini seçmek zorundadır. Öncelikle alttan kaldığınız dersleri
seçmelisiniz. Şartlı geçtiğiniz derslerde YNO (Yıl sonu ortalaması) 2.00’ın altında olanlar şartlı geçtiği dersleri
almak zorundadır.
3-Alttan ders seçtiyseniz alttaki derslerin dönem dersinizle çakışmaması gerekmektedir. Çakışacak dersleri
seçmeniz durumunda ders kaydınız iptal edilecektir.Bu hususa çok dikkat ediniz tekrar tekrar kontrol ediniz.
Download

harran üniversitesi mühendislik fakültesi makina mühendisliği