Tarih ve Edebiyat Gazetesi
SAYI-14
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ - TÜRK
DİLİ GRUBU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞUBAT AYI OLAYLARI
Şubat
İşgal kuvvetleri İstanbul’a
girdi.8 Şubat 1919
4
Mısır fethedildi
Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu
1517‘de
15 Şubat
Ridaniye Meydan Muharebesini kazanarak
ordularının başında büyük törenle Kahire'ye girmiştir
Türk
Fransa’ya ayrıcalık.
Kapitülasyonlar kabul edildi.
8 Şubat 1919'da
İstanbul ‘a girmiştir.
işgal kuvvetleri
Sultan II. Abdülhamid
Öldü. 10 Şubat 1913
Büyük Kış
9 Şubat 1621 de İstanbul
Boğazı dondu.
9 Şubat 1621'de İstanbul Boğazı donmuştu.
Bu tarihte İstanbul ile Üsküdar arasında
yaya gidip gelen İstanbullular olmuştur.
17 Şubat 1926 – Türk Medenî Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edildi.
18 Şubat 1952
Başlangıçta
12
devletin
iştirakiyle kurulmuş olan Kuzey
Atlantik Antlaşmasına Londra’da
17
Ekim
1951
tarihinde
düzenlenen bir Protokol ile
Türkiye ve Yunanistan’ın
da
katılımları
onaylanmış,
Türkiye 18 Şubat 1952′de Türkiye NATO'ya üye oldu.
NATO’ya resmen üye olmuştur.
1 Şubat 1979
Islahat Fermanı ilan edildi.
28 Şubat 1856
Atatürk, Türk vatandaşının, Türk ailesinin sosyal hakları,
bi-biriyle ilişkilerini uygar ülkelerle bir düzeye getirmenin,
yeni yasalarla sağlanabileceğine inanmaktadır. En yetkili
hukukçularımızı biraraya getirerek bir Bilim Kurumu
kurmuş, 19. yüzyılda topluluğumuzu yöneten, İslam
esaslarına dayanan ve tek hukuk kaynağımız olan
"Mecelle"nin
yerine geçecek, yeni "Türk Medenî
Kanunu"nu hazırlatmaya başlamıştır.
4 Şubat 1934
2 Şubat 1703
Abdi İpekçi öldürüldü.
Kırım Harbi'nin son yıllarına doğru kaleme alınan Islahat Fermanı, Osmanlı
imparatorluğu içinde Müslüman olmayanlara verilen haklar açısından önem taşır.
1856 Islahat Fermanı ile tüm din ve mezheplerin törenleri serbest bırakılmıştır. Din
ve mezhep değiştirme konusunda herhangi bir zorlama yasaklanmıştır. Osmanlı
uyruğunda olan herkesin milliyet farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna kabul
edileceği hükmü getirilmiştir
Japonya’da deprem oldu. Balkan Paktı imzalandı.
İtalya ve Almanya’da kurulan
200 bin kişi öldü.
7 Şubat 1924
KAYBETTİKLERİMİZ
Barış Manço
Halit Fahri Ozansoy
şair-yazar
Doğumu.1891
Ahmet Kabaklı
Ölümü. 23. Şubat. 1971
Gazeteci 24.05.1926
3 Şubat 1999
Öl.08.02.2001
Tarık Buğra Romancı
Doğumu 1918
Ölümü 25 Şubat 1994
Maraş ilimize “kahraman”
ünvanı verildi.
faşist
yönetimlerin yayılmacı ve saldırgan politika
izlemeleri, Balkanlar ve Orta Doğu’yu
hedef
alan
politikaları
Avrupa’da devletlerin silahlanmaya hız
vermeleri (1930’lu
yılların başından
itibaren)
Milletler Cemiyeti’nin bu gelişmeleri
engelleyememesi I. Dünya Savaşı’nın
sonunda imzalanan antlaşmaların barışı
koruyamaması
bu
paktın
sebepleri
arasındadır.
Balkan Anlaşma Yasası, 9 Şubat 1934
tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan,
Yugoslavya
ve
Romanya
arasında
imzalanan anlaşmadır.
Download

Tarih ve Edebiyat Gazetesi