Türkçe Dil Etkinlikleri
Sohbetler
Yaşayan değerlerimizden “Konuşma ve Dinleme Adabı” ile ilgili sohbet
ediyorum.
Sorumluluklarımızı yerine getirme konulu sohbet ediyorum.
Görsel materyalleri inceleyip bunlar hakkında sohbet ediyorum.
“Doğa nedir?” sorusuna yanıt arıyorum ve doğamızı koruyalım adına
sohbet ediyorum.
Deniz taşıtlarını ve deniz taşıtlarını kimlerin kullandığını öğreniyorum.
Parmak Oyunlarımız
Balerinler
Ağaç
Okuyacağımız Kitaplar
Evden getirdiğimiz kitaplar
Sanat Etkinlikleri
Balerin yapalım.
Saç yapıyorum.
Örümcek yapıyorum.
Yıldız örüntüsü
yapıyorum.
Makaradan örümcek
yapıyorum.
Denizde yaşayan
hayvanların resmini
yapıyorum.
Şemsiyemizi yapalım.
Pilleri kullanarak etkinlik
yapıyorum.
Çöp kutusu yapıyorum.
Çöp kutusunu
süslüyorum.
Minik hayvanlar
yapıyorum.
Kukla yapıyorum.
El baskısı yapıyorum.
Ayak baskısı yapıyorum.
Orman yapıyorum.
Oyunlar
Kelebek-çiçek oyunu
Balerin oyunu
Hava oyunu
Örümcek oyunu
Örümcek ağları ve
ipler oyunu
Çabuk olalım oyunu
Sınıftaki çöpleri
topla oyunu
Mini mini bir kuş
oyunu
Hızlı-Yavaş oyunu
Saklanan 5 , 6
rakamlarını bulma
oyunu
Arkadaşına basma
oyunu
Sayı bulma oyunu
İlgi köşelerinde
serbest oyun
Ritm ile dans et
oyunu
Nesnenin önünde
arkasında dur oyunu
Renk bulma oyunu
Ne sesi
Şarkı
Bak ne diyor
şarkısı
Mikroplar
şarkısı
Özge şarkısı
Dostum
Hayvanlar
şarkısı
Balerin şarkısı
Kelebekler
şarkısı
Kedi şarkısı
Mini mini bir
kuş şarkısı
10 şişe duvarda
sallanıyordu
şarkısı
Sayılar şarkısı
Mutfak
Etkinliği
Kurabiye
yapıyoruz.
Proje
Kavramlar
Orman haftası
dolayısıyla, orman
yapıyoruz.
Eğlenceli Matematik
Etkinlikleri
Sayı kartlarını
eşleştiriyorum.
Sınıfımdaki sayıları
söylüyorum.
Sayı Kavramı
5-6 rakamı
3-4-5 rakamı (tekrar)
Şekil Kavramı
Dikdörtgen
Daire-Kare-Üçgen
(tekrar)
Renk Kavramı
Mor
Zıt kavramlar
Uzun-Kısa
Bütün-Yarım
Geniş-Dar
Arkasında-Önünde
Deniz-Kara
Benzerlik-Farklılık
Sert-Yumuşak,
Kirli-Temiz
Alçak-Yüksek
Önünde-Arkasında
Sağında-Solunda
Aynı-Farklı
Tahta bloklar ile sayıları
sayıyorum.
Parmaklarım ile sayıları
sayıyorum.
Kitap çalışmaları
yapıyorum.
Geziler
Fen ve Doğa
Etkinlikleri
Aile Katılımı
Şişedeki hava
deneyi
Şişedeki sesler
deneyi
Gemileri
yüzdürüyoruz
Ara renk
oluşturma
deneyleri
Gazete ve dergilerden
çocuğunuzla birlikte “5, 6”
rakamlarını bulup A–4 dosya
kâğıdına yapıştırıp okula
göndermenizi,
Gazete ve dergilerden
çocuğunuz ile birlikte
kestiğiniz dikdörtgen
şekillerini okula göndermenizi
rica ediyoruz.
Not: Bu bölümde belirtilen
aile katılımlı etkinlikler ay
içerisinde
sizlere
yazılı
olarak bildirilecektir.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
ŞARKI
ORMAN VE ÖRÜMCEK
Bak Ne Diyor
Ellerim bak ne diyor
Sen de söyle aynısını
Dizlerim bak ne diyor
Sen de söyle aynısını
Önce el sonra diz
ŞARKI
MİNİ MİNİ BİR KUŞ
Mini mini bir kuş donmuştu
Pencereme konmuştu
Aldım onu içeriye
Cik cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bak boş kaldı
OYUN
Önce el sonra diz
Ne güzeldir bu oyun
Önce el sonra diz
Önce el sonra diz
El el diz
Öğretmen çocuklar ile sohbet eder. “Orman ne demek? Ormana
gittiniz mi? Ormanda neler var? Ormanda kimler yaşar? Ormanlar
olmasaydı ne olurdu? Ormanlarımızı neden korumalıyız? Ormanları
korumak için neler yapabiliriz? Pikniğe gittiğimizde neler
yapıyoruz? Neler yapmamalıyız? Piknik yaptıktan sonra çevremizi
nasıl bırakmalıyız? Ateşimizi neden söndürmeliyiz?”
Çocuklarla halka şeklinde yere oturulur. Öğretmen sağ elindeki
parmakları hareket ettirerek çocuklara gösterir ve “Bu benim
örümceğim, sizin örümceğiniz var mı?” der ve çocuklara model
olarak vücutlarının çeşitli kısımlarında örümcek gezdireceklerini
belirtir.
Çocukların da ellerini sanki örümcekmiş gibi hareket ettirmeleri
sağlanarak çeşitli yönergelerle örümcekler gezdirilir. Örneğin: “Bu
örümcekler kafamızda geziyor, şimdi boynumuza indiler, oradan da
ensemize geçtiler.” “Benim örümceğim sağ omzumda zıplıyor, haydi
hep beraber örümceklerimizi zıplatalım. Şimdi alnımızda, şimdi
burnumuzun tepesinde zıpladılar”… şeklinde yönergelerle
çocukların hem vücut kısımlarının isimlerini öğrenmeleri ya da
bildikleri kısımları pekiştirmeleri hem de sağ- sol, ön- arka,
yukarı- aşağı gibi kavramların öğrenilip pekişmesi sağlanır. Etkinlik
örümceklerin diğer çocukların sırt, baş, omuz, dirsek, ayak vb..
gibi vücut kısımlarında gezmeleri sağlanarak çeşitlendirilir. Zaman
zaman el değişimi yapılarak çocukların her iki elini de kullanmaları
sağlanır. Çocuklara örümceklerin yorulduğu ve dinlenmeleri
gerektiği söylenerek oyun sonlandırılır.
TEKERLEME
Kalemim yok
BİLMECE
Birçok farklı ağaçlar, hep birlikte yaşarlar.
İçinde hayvanları barındırırlar. (Orman)
Silgim yok
Sınıfta kaldım
Haberim yok
Çarşıya gittim
PARMAK OYUNU
AĞAÇ
Leblebi aldım
Burnuma kaçtı
Hapşu ha ha hapşu 
Bizim ayaklarımız var (Ayaklar yere vurulur.)
Onun kökleri; (Dizlerin üzerine oturulur.)
Kökleriyle durur ayakta, (Dik durulur.)
Bizim ellerimiz var (Eller yavaşça açılır.)
Onun dalları; (Yukarıya kaldırılır.)
Dallarıyla okşar, kucaklar
Kuşları bulutları. (Kollar birbirine sarılır.)
SINIF ÖĞRETMENİ - YARDIMCI ÖĞRETMEN
HİLAL BİRKAN
BÜŞRA SEÇSEV
İYİ Kİ DOĞDUN 
AHMET ZİYA SELİMOĞLU
Download

minik kalpler