FEHMİ TIRMIK
TÜPRAŞ 50.YIL ANADOLU LİSESİ
TARİH ÖĞRETMENİ
EMEVİ
DEVLETİ
(661-750)
EMEVİ DEVLETİ (661-750)
Emeviler, ırkçı
bir devletti
Arap
olmayanlara
değer
vermezlerdi
“Mevali
Politikası”
uyguladılar
Bu yüzden
kısa yaşadılar
Halifeliği,
saltanata
dönüştürdüler
MUAVİYE DÖNEMİ
(661-680)
Şam,başkent
yapıldı
İstanbul
kuşatıldı
Hz.Hasan
şehit edildi
YEZİD DÖNEMİ
(680-683)
Halifelik,
saltanata
dönüştürüldü
Fas-Cezayir
fethedildi
680’de
Kerbela
Savaşı
yapıldı
KERBELA SAVAŞI
(680)
HZ.HÜSEYİN
YEZİD
KERBELA
SAVAŞI
SONRASI
ABDÜLMELİK
DÖNEMİ (685-705)
Arapça resmi dil
ilan edildi
İlk İslam parası
basıldı
Dinar: Altın para
Dirhem:Gümüş
para
l.VELİD
DÖNEMİ
(705-715)
Endülüs ’ü
fethetti
Tarık Bin
Ziyad
Vizigot
Krallığı’na
son verdi
711’de Fas’tan
Endülüs’e geçti
711 Kadiks
Savaşı’nda
Vizigotları
yendi
HİŞAM DÖNEMİ (724-743)
732 PUVATYA SAVAŞI
Endülüs’teki Araplar Pirene Dağları’nı aştılar
Fransa’daki Frank Krallığı ile savaştılar
Frank Krallığı’na yenildiler
İspanya’ya geri döndüler
Fransa; Araplar’ın, Avrupa’da ulaştığı
son noktadır
Puvatya Savaşı, Araplar’ın
Avrupa’daki ilk yenilgisidir
750’de
Horasan
Valisi Ebu
Müslim’in
EMEVİ
başlattığı
DEVLETİ’NİN
ayaklanma
YIKILIŞI
sonucu…
ll.Mervan’ın
ölümünden
sonra
Emeviler
yıkıldı;
Abbasiler
kuruldu.
EMEVİLER’İN YIKILIŞ NEDENLERİ
Mevali politikası uygulamaları
Hoşgörülü bir yönetimin olmayışı
Önemli görevlere Emevi soyunun getirilmesi
Abbasiler’in yıkıcı faaliyetleri
Şiiler’in yıkıcı faaliyetleri
Haricilerin yıkıcı faaliyetleri
Fetihlerin bir süre sonra durması
Ebu Müslim’in Horasan’da isyan başlatması
EMEVİ DEVLETİ (661-750)
SON 
Download

Slayt 1