AB ( AVRUPA BİRLİĞİ) AEA (AVRUPA EKONOMİK ALANI) VATANDAŞLARININ AİLE ÜYLERİ
AVRUPA VATANDAŞLARI
Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ya da İsviçre vatandaşı olan yabancılar, Avrupa Birliği
(AB) yasaları ve düzenlemeri kapsamındadır. Anlaşmalı olunan Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve anlaşmalı
olunan Avrupa Topluluğu (AT) ve İsviçre'de buna dahil. Bu düzenlemeler Hollanda ulusal yasalarından
farklıdır.
TOPLULUK VATANDAŞLARI

Avrupa Birliği üyesi devletlerden bir ülke vatandaşının Avrupa Birliği İşleyişine İlişkin Antlaşma (VWEU)
kapsamında bir başka üye devlete gidip kalabilir. Üçüncü bir ülke vatandaşı olan kişinin aile üyeleride,
Avrupa Birliği kararı temelinde üye ülkeye gidip kalabilirler.

Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşmasına taraf olan bir ülke vatandaşıda üye devlete gidip kalabilir. Üçüncü bir
ülke vatandaşı olan kişinin aile üyeleride, Avrupa Birliği kararı temelinde üye ülkeye gidip kalabilirler.

Avrupa Topluluğu Antlaşması kapsamında bir İsviçre vatandaşıda başka bir üye ülkeye gidip kalabilir.
Üçüncü bir ülke vatandaşı olan kişinin aile üyeleride, Avrupa Birliği kararı temelinde üye ülkeye gidip
kalabilirler.

Hollanda'lı biri coğunlukla Topluluk Vatandaşı değildir. Başka bir Avrupa Birliği üyesi devletin
vatandaşlığına (çifte vatandaşlık) sahip olsa bile. Eğer bir Hollanda'lı hakkı olan serbest dolaşımdan
faydalandı ise (örnek başka bir Avrupa Birliği ülkesinde calışıyorsa) Gerek görüldüğü taktirde aile üyelerinin
yararı için topluluk hukuku kapsamında bu duruma itiraz edebilir. Daha fazla açıklamayı Hollanda'lıların aile
ve aile üyeleri kısmında bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için IND (Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi) ile
irtibata geçininiz.
Download

AB ( AVRUPA BİRLİĞİ) AEA (AVRUPA EKONOMİK