T.C.
DEFNE KAYMAKAMLIĞI
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: OLAĞANÜSTÜ 2014
BİRLRŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 12.04.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
:1
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 19. MADDESİ
GEREĞİNCE İKİ ASIL İKİ YEDEK DİVAN KÂTİBİ SEÇİMİ YAPILMASI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, iki asıl iki yedek divan katibi
seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Mustafa Kemal KAZAR tarafından yapılan tek
teklifin yapılan gizli oylaması ve oyların sayımı ve tasnifi sonucunda;
32 (otuz iki) oy'un Kullanılmış olduğu, kullanılan bütün oyların geçerli olduğu tespit
edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince; Asıl Meclis Divan
Katipliğine 32 (otuz iki ) oy ile Hasan ABDULLAHOĞLU ve 31 (otuz bir) oy ile Sevcan
DURAN, Yedek Meclis Divan Katipliğine ise 32 (otuz iki) Oy ile Gülbahar ÖZDEMİR
ve 31 (otuz bir) Oy ile Ayhan MİRİOĞLU Seçilmişlerdir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE KAYMAKAMLIĞI
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: OLAĞANÜSTÜ 2014
BİRLRŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 12.04.2014
GÜNDEM MADDE NO : 2
KARAR NO
:2
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 19. MADDESİ
GEREĞİNCE 1. MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILMASI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, 1. Meclis Başkan Vekili
seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Mustafa Kemal KAZAR tarafından yapılan tek
teklifin yapılan gizli oylaması ve oyların sayımı ve tasnifi sonucunda;
32 (otuziki) oy'un Kullanılmış olduğu, 31 (otuzbir) oy’ un geçerli olduğu tespit
edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince; 31 (otuzbir) oy ile 1.
Meclis Başkan Vekilliğine; Meclis Üyesi Mahmut KUŞ Seçilmiştir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE KAYMAKAMLIĞI
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: OLAĞANÜSTÜ 2014
BİRLRŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 12.04.2014
GÜNDEM MADDE NO : 3
KARAR NO
:3
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 19. MADDESİ
GEREĞİNCE 2. MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILMASI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, 2. Meclis Başkan Vekili
seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Derya ALTUNAY tarafından yapılan tek
teklifin yapılan gizli oylaması ve oyların sayımı ve tasnifi sonucunda;
32 (otuziki) oy'un Kullanılmış olduğu, 31 (otuzbir) oy’un geçerli olduğu tespit
edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince; 31 (otuzbir) oy ile 2.
Meclis Başkan Vekilliğine; Meclis Üyesi Mustafa Kemal KAZAR Seçilmiştir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE KAYMAKAMLIĞI
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: OLAĞANÜSTÜ 2014
BİRLRŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 12.04.2014
GÜNDEM MADDE NO : 4
KARAR NO
:4
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 33. MADDESİ
GEREĞİNCE ÜÇ ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ YAPILMASI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince, 3 (üç) Encümen Üyesi
seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Mustafa Kemal KAZAR tarafından yapılan tek
teklifin yapılan gizli oylaması ve oyların sayımı ve tasnifi sonucunda;
32 (otuziki) oy'un Kullanılmış olduğu, kullanılan 31 (otuzbir) oy’un geçerli
olduğu tespit edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince; 31' er
(otuzbir’er) oy ile
Encümen Üyeliğine; Meclis Üyleri Necmeddin KARANLIK,
Nazmi ALTINÖZ ve Aziz KARATAŞ Seçilmişlerdir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
HATAY İLİ
ÇEKMECE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
BİRLRŞİM
OTURUM
TOPLANTI TARİHİ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
: OLAĞANÜSTÜ 2014
:1
:1
: 12.04.2014
:5
:5
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 24. MADDESİ
GEREĞİNCE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe
Komisyonu seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Mustafa Kemal KAZAR tarafından
mevzuata uygun olarak yapılan tek öneri oylanmak üzere meclise sunulmuştur.
Öneri kapsamında, Meclis Üyelerinden; Vildan GEZGİN, Hikmet NURLU ve
Hikmet MENGÜLLÜOĞLU, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 1
(bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine teklif edilmiş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan teklif, 32
(otuziki) kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
HATAY İLİ
ÇEKMECE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
BİRLRŞİM
OTURUM
TOPLANTI TARİHİ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
: OLAĞANÜSTÜ 2014
:1
:1
: 12.04.2014
:6
:6
ÖZÜ
: 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 24. MADDESİ
GEREĞİNCE İMAR KOMİSYONU SEÇİLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince, İmar Komisyonu
seçimine esas olmak üzere meclis üyesi Mustafa kemal KAZAR tarafından mevzuata
uygun olarak yapılan tek öneri oylanmak üzere meclise sunulmuştur.
Öneri kapsamında, Meclis Üyelerinden; Abdülgani MAZMANOĞLU, Mithat
BÜYÜKAŞIK ve Tuncay MENGÜLLÜOĞLU, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyeliğine teklif
edilmiş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan teklif, 32
(otuziki) kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Op. Dr. İbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
Download

2014 Nisan Ayı (Seçim) Meclis Kararları