4. YAPI DENETİM SEMPOZYUMU PROGRAMI
(25-26 Aralık 2015 - İzmir)
25 ARALIK 2015 CUMA
09.30-10.00
Kayıt
10.00-10.30
Açılış Oturumu
12.10-12.30
1. Oturum: Yapı Denetim Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanı: Cihat MAZMANOĞLU
Yapı Denetimi Uygulamalarının Gelişimi ve Önemi
İnş. Müh. Selahattin VARAN
Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü
Yapı Denetimi Uygulamalarında Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz
Mimar Ali AKAT
Çevre Şehircilik İzmir İl Md. Yapı Denetim Şb. Md.
15 Yılda Yapı Denetimde Nereden Nereye Geldik
İnş. Müh. Osman AKBAŞAK
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İzmir Şube Başkanı
Yapı Denetiminde Belediye Süreci ve Yaşanan Sorunlar
İnş. Müh. Osman Naci GÜNDOĞDU
Karşıyaka Belediyesi
Kağıt Üstünde Sorumlu Değil, Duyarlı Teknik Güç
İnş. Müh. Şahin TÜZEN
İMO İzmir Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı
Tartışma
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
10.30-12.30
10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
15.10-15.30
2. Oturum: Yapı Denetim - Müşavirlik - Müteahhitlik
Oturum Başkanı: Hüseyin MUMCUOĞLU
Müşavirlik Sistemi, Mühendislik Hizmetleri ve Yapı Denetimi
Y. İnş. Müh. Cemal AKÇA
Yüklenici Gözüyle Yapı Denetim
Y. İnş. Müh. Şevket Vural SAYGIN
Müteahhitler Yapı Denetim Sistemine Nasıl Bakıyor?
İnş. Müh. Nail KOCABAŞ
Yapı Denetimde Maliyet Hesabı
İnş. Müh. Ahmet Berdan DİNÇYÜREK
İMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Niçin Yapı Denetim, Nasıl Bir Yapı Denetim?
İnş. Müh. Cemal GÖKÇE
İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tartışma
15.30-15.50
ARA
15.50-17.30
3. Oturum:
Yapı Denetimde Çalışan Genç İnşaat Mühendislerinin Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları
Oturum Başkanı: Hüseyin KUZU
13.30-15.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.10
15.50-16.10
16.10-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30
Yapı Denetimde Çalışan Kontrol Mühendislerine Yönelik Anket Çalışmasının Değerlendirilmesi
İnş. Müh. Ozan KAYA
Genç Mühendislerin Gözüyle Yapı Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi
İnş. Müh. Pelin KULDAL
İnş. Müh. Nuri NAYMAN
Yapı Denetim Şirketinde Çalışmak
Av. Zeki İŞLEKEL
Tartışma
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
10.50-11.10
4. Oturum: Yapı Denetim Mevzuatı
Oturum Başkanı: Şükrü ERDEM
Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Gn.Md. Üst Düzey Katılım
Yapı Denetim Mevzuatı
Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Gn.Md. Üst Düzey Katılım
Yapı Denetim Uygulamaları ve 15 Yıllık Sürecin Değerlendirilmesi
Y. İnş. Müh. Tekin SARAÇOĞLU
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı
Dünden Bugüne Yapı Denetim
İnş. Müh. Mehmet KOCAGÖZOĞLU
Tartışma
11.10-11.30
ARA
09.30-11.10
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
11.30-13.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-12.50
12.50-13.10
5. Oturum: Yapı Denetim Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanı: Jale ALEL
Hazır Beton Üretim ve Kalite Güvence Denetimi
İnş. Müh. Hasan AÇIK
Hazır Beton Firması
Performansa Dayalı Betonların Tasarım, Uygulama ve Denetimi
Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yapı Denetim Laboratuvarlarının Sorunları
İnş. Müh. Veysel TAŞ
Yapı Denetçilerinin ve Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları, Şantiyelerde İş Güvenliği
İnş. Müh. Beste ARDİÇ
Şantiyedeki Yapı Denetim Uygulamlarında Yüklenicilerin Karşılaştıkları Sorunlar
İnş. Müh. Mustafa Şafak BARAN
13.10-13.30
Tartışma
13.30-14.30
ÖĞLE YEMEĞİ
15.50-16.10
6. Oturum: Yapı Denetim Bilinci, Eğitim ve Etik
Oturum Başkanı: Ömer Zafer ALKU
Yapı Denetiminde Eğitimin Rolü ve Öneriler
Yrd. Doç. Dr. Gülben ÇALIŞ
Ege Üniversitesi
Mühendislik ve Meslek Etiği
Y. İnş. Müh. Uğur BELGER
Yapı Denetim Bilinci
İnş. Müh. Hüseyin KAYA
İMO Yapı Denetim Komisyonu Başkanı
TMMOB Yasası, Meslek Odaları ve Mesleki Kısıtlılık
Y. İnş. Müh. Mustafa SELMANPAKOĞLU
İMO Onur Kurulu Başkanı
Tartışma
16.10-16.30
ARA
16.30-18.00
FORUM
Oturum Başkanı: Ayhan EMEKLİ
14.30-16.10
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
Nasıl Bir Yapı Denetim İstiyoruz? - Yapı Denetimde Sorunlar ve Çözümler
Download

4. Yapı Denetim Sempozyumu Programı