BİYOFİZİKOKİMA- 1.GRUP LABORATUVARI DENEY TAKVİMİ
Sıcaklık Değişiminin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi
Denge Sabitinin Spektrofotometrik Tayini
Pirol-2-Karboksilatın (P2C) Sıcaklık ve Asit Konsantrasyonuna
Bağımlı Aktivasyon Enerjisinin Ölçümü
Lizonimin Denatürasyonun Serbest Enerjisi
Protein Ligand Etkileşiminin Floresans Spektrometri ile
İncelenmesi
08.10. 2014
22.10. 2014
12.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
BİYOFİZİKOKİMA- 1.GRUP LABORATUVARI DENEY GRUPLARI
ARAŞ. GÖR. ÇAĞRI
ALTUĞ
ARAŞ. GÖR. UMUT
MENGÜLLÜOĞLU
ARAŞ. GÖR.
GÜLİZ AK
04-10-100
04-12-436
04-11-103
04-11-671
04-11-92
04-11-93
04-11-119
04-11-134
04-11-90
04-11-101
04-11-87
04-11-114
04-12-455
04-12-444
04-11-100
04-11-88
04-09-107
04-11-85
04-12-431
04-11-104
04-11-127
04-11-98
04-11-121
BİYOFİZİKOKİMA- 2.GRUP LABORATUVARI DENEY TAKVİMİ
Sıcaklık Değişiminin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi
Denge Sabitinin Spektrofotometrik Tayini
Pirol-2-Karboksilatın (P2C) Sıcaklık ve Asit Konsantrasyonuna
Bağımlı Aktivasyon Enerjisinin Ölçümü
Lizonimin Denatürasyonun Serbest Enerjisi
Protein Ligand Etkileşiminin Floresans Spektrometri ile
İncelenmesi
15.10. 2014
05.11. 2014
19.11. 2014
03.12. 2014
17.12. 2014
BİYOFİZİKOKİMA- 2.GRUP LABORATUVARI DENEY GRUPLARI
ARAŞ. GÖR. ÇAĞRI
ALTUĞ
ARAŞ. GÖR. UMUT
MENGÜLLÜOĞLU
ARAŞ. GÖR.
GÜLİZ AK
04-12-433
04-11-80
04-11-132
04-11-97
04-11-94
04-11-112
04-11-110
04-09-75
04-10-118
04-11-672
04-11-120
04-10-104
04-11-116
04-11-91
04-11-130
04-11-133
04-10-748
04-11-118
04-11-126
04-11-109
04-11-113
04-12-601
04-11-115
04-11-78
Download

biyokimya-ııı laboratuvar