Prof. Dr. Reşat APAK
1. Moleküler spektroskopi
2. UV-Vis spektroskopi ve spektrofotometri (nitel ve nicel analiz, hesaplamalar ve
laboratuvar uygulamaları)
3. Lüminesans spektroskopisi (floresans ve fosforesans spektrometrisi)
4. Infrared (IR) ve Raman spektroskopisi
5. Moleküler spektroskopide nanoteknolojik gelişmeler
Prof. Dr. Yavuz ATAMAN
1. Sinyal, gürültü, analitik başarım sayıları
2. Plazma spektrometriye giriş, tanımlar ve terimler; ICP-OES ve ICP-MS’in tanımı ve
kullanımı, endüktif eşleşmiş Ar plazma, (ICP), atomlaştırıcı, iyonlaştırıcı ve uyarıcı özellikleri
ele alınacak, örnek sunma teknikleri tartışılacaktır.
3. ICP temelli spektrometrik yöntemler, ICP-OES ve ICP-MS ve girişim türleri
4. Atomik spektrometri yöntemlerinin karşılaştırılması; Alev emisyon spektrometri, AAS,
ICP-OES ve ICP-MS yöntemleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
1. Atomik Absorpsiyon Spektrometrisinde son gelişmeler
2- Atomik Absorpsiyon Spektrometrisinin (AAS) Temelleri
3- Alevli AAS ve gelişmeler
4- Elektrotermal AAS ve gelişmeler
5- Soğuk buhar, hidrit oluşumlu AAS ve gelişmeler
6- Türlendirme ve fraksiyonlama çalışmaları ve AAS
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
1- Spektrometrik Tayin Öncesi Ayırma/Türleme/Önderiştirme Yöntemleri - 1
2- Spektrometrik Tayin Öncesi Ayırma/Türleme/Önderiştirme Yöntemleri - 2
3- Katı Faz Ekstraksiyon (SPE)
4- Katı Faz Mikroekstraksiyon (SPME)
5- Akış Enjeksiyon Analizi (FIA)
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
1. Uygulamalar (UV-Vis. Spektrofotometre, Spektroflorimetri, IR ve MS)
Download

Prof. Dr. Reşat APAK 1. Moleküler spektroskopi 2. UV-Vis