Vodiče a kabely s PTFE izolací
dle norem MIL
Tepelný management
Průmyslové komponenty
Měřicí technika
VF a mikrovlnná technika
Elektronika pro letectví
Vývoj a servis
… máme pro Vás řešení!!!
Přehled typů a možností kabeláže s PTFE izolací
Aktuální nabídka zahrnuje následující produkty:
Dráty a lanka
VN vodiče
쐍 dle MIL-W-16878
쐍 průměr AWG 34 až AWG 6
쐍 různá barevná provedení
쐍
쐍
쐍
쐍
Vícežilové kabely
Koaxiální kabely
쐍 dle MIL-C-27500
쐍 nestíněné
쐍 částečně a/nebo úplně
stíněné žíly
쐍 kroucené/nekroucené provedení
쐍 možné i nestandardní řešení
쐍 různé typy RG dle MIL-C-17
쐍 miniaturní koaxiální kabely
쐍 speciální minikoaxiální kabely,
např. Ø 1,4 mm
Ukázky zákaznického provedení kruhových kabelů
Kompenzační termočlánková
vedení
쐍 senzorové kabely pro letectví
쐍 kruhové kabely s řídicími
žílami, koaxiálními kabely
a vícenásobným stíněním
쐍 dle ICE 584-2
쐍 jednotlivé žíly nebo páry
쐍 s/bez stínění nebo s nerezovým ochranným opletem
쐍 typy T, J a K
Ploché kabely
Izolační bužírky
쐍 s různou roztečí
쐍 také ve stíněném provedení
쐍 není vhodné pro klasické IDC
konektory
쐍 různých průměrů
Klíč značení lanek a drátů
AWG 24/19/36 SPC E WT
barva izolace
izolační třída
(E = 600 V AC eff.)
i koroně odolné provedení
jedno i vícežilové
s/bez stínění
pro provozní napětí až
22 kV AC resp. 50 kV DC
쐍 úpravy na přání zákazníka
možné
쐍 100% testováno
Dostupnost
Některé z produktů z oblasti drátů a lanek, stejně jako VN kabelů
jsou v omezeném množství dostupné jako skladový materiál. Tyto
jsou v tabulkách označeny červeným písmem. Pro všechny neskladové produkty je dodací doba cca. 6 – 8 týdnů. Tato dodací lhůta
platí samozřejmě i pro všechny ostatní typy kabelů včetně zákaznických provedení.
materiál vodiče
(SPC = stříbřená měď)
průměr jednotlivých drátků
v lanku (dle AWG)
počet drátků v lanku
průměr celého vodiče
(dle AWG)
AWG = angl. zkratka
American Wire Gauge
2
Minimální objednací množství
Dráty a lanka .......................................................................... 100 m
Vícežilové kruhové kabely ......................................................... 50 m
Zákaznické kruhové kabely........................................................ 50 m
VN kabely ................................................................................ 50 m
Ploché kabely ........................................................................... 50 m
Koaxiální kabely navíjené/extrudované........................ 100 m / 500 m
Izolační bužírky (v jednotlivých ks) ............................................. 50 m
Dráty a lanka s PTFE izolací
dle normy MIL-W-16878 pro provozní napětí 250, 600 a 1000 V AC eff
Nabízíme lanka a dráty s kvalitní v pásech navíjenou a slinovanou
PTFE izolací dle normy MIL-W-16878. Oproti extrudované izolaci PTFE
dosahuje tato tenká izolace vysoké hustoty a nízké hmotnosti.
Stříbřené měděné vodiče (SPC) lze používat v prostředí s okolní teplotou -200°C až +200°C, a proto nacházejí přednostní uplatnění u zařízení pro letecké a vojenské aplikace nebo při použití v extrémních
okolních podmínkách.
Kabely jsou dodávány na cívkách
Materiál vodičů
Pro nabízené dráty, lanka a kabely lze použít různých materiálů jako vlastního jádra vodiče.
Obvykle se používá stříbřený měděný drát (SPC) pro provozní teploty až +200 °C.
Materiál vodiče
specifikace
použití
vlastnosti
teplotní rozsah použití*
SPC – stříbřená měď
ASTM-B-298
pro všechny standardní typy kabelů
velmi dobrá vodivost,
ideální pro pájení
-65º C až +200º C
NPC – poniklovaná měď
ASTM-B-355
na přání zákazníka pro standardní
i zákaznická provedení
větší teplotní odolnost,
cenově dostupnější než SPC,
těžko pájitelné,
ideální pro krimpování nebo
mechanické spoje
-65º C až +260º C
krátkodobě až +300º C
SPHSCA – stříbřená
slitina mědi
ASTM-B-624
pro lanka malých průměrů
výhradně pro MIL aplikace
nesplňuje RoHs
dobrá vodivost a pájitelnost,
dobrá pevnost v tahu,
velmi dobrá ohebnost,
dobrá pájitelnost
-65º C až +200º C
SPCCS
stříbřená a poměděná
ocel
ASTM-B-501
pro koaxiální kabely (vf aplikace)
extrémně dobrá pevnost v tahu,
dobře letovatelné
-65º C až +200º C
* Norma MIL-W-16878 udává teplotní rozsah -65 °C až +200 °C. Izolace PTFE umožňuje nasazení v teplotním rozsahu -200 °C až +260 °C.
Proudová zatižitelnost a zvýšení teploty v závisloti na průřezu vodiče
platnost pro vodiče s tloušťkou izolace 0,25 mm.
Proudové zatížení vodičů
6
8
10
13 13
A
•
Proud ve vodiči A
Hlavní výhodou drátů, lanek a kabelů s izolací
PTFE je vysoká proudová zatižitelnost vlastních postříbřených a poniklovaných měděných vodičů.
Kabely s PTFE izolací nabízí vysokou teplotní odolnost až +300°C, a tak jsou schopny oproti jiným
izolačním materiálům odolat i vyšší produkci tepla
od procházejícího proudu.
Další výhodou je způsob výroby izolace (navíjení
teflonového pásku, který je následně slinován)
díky kterému je možné dosáhnout relativně malé
tloušťky teflonové izolace. To přispívá k redukci
celkového průměru jednotlivých žil a následně
i celých kabelů, které jsou z těchto žil seskládány.
Graf zobrazuje hodnoty trvalé proudové zatižitelnosti nabízených lanek a drátů s PTFE izolací tl.
0,25 mm a izolační třídy ET+ a E (tl. izolace cca
0,2 mm resp. 0,3 mm). Tyto hodnoty platí pro jednotlivé horizontálně položené žíly obklopené
vzduchem, čímž je zaručen relativně dobrý odvod
tepla. U izolační třídy EE (izol. tl. cca 0,4 mm) je
zapotřebí počítat s poněkud větším vlastním ohřevem vodiče.
Podle znázorněného diagramu dosáhne např. vodič AWG 18 izolační třídy ET+ nebo E při zatížení
13 A zvýšení teploty 30°C na vodiči oproti okolnímu prostředí.
30°C
Zvýšení teploty na vodiči oproti okolnímu prostředí °C
Poznámka
U výrazně silnější izolační vrstvy VN vodičů, kabelových svazků a obzvlášť u vícežilových
kabelů s vnějším pláštěm je (kvůli podstatně nižšímu odvodu tepla) zapotřebí počítat
s daleko větším vlastním ohřevem vodiče. Proto je zapotřebí nastavení nižšího proudového zatížení nebo zvolit větší průměr vodiče. U vysokých proudových zatížení vodiče je
eventuálně nutné testování.
3
Materiál izolace PTFE
Izolace nabízených drátů, lanek a kabelů sestává výhradně z PTFE =
Poly Tetra Flour Ethylen, který je znám pod pojmem Teflon®. Zvláštní
technika výroby izolace umožňuje zhotovení jak velmi slabé tak i silné
izolace s konstantní radiální tloušťkou. Jedná se o navíjení a následné
spékání teflonového pásku. Tato izolace poskytuje ideální vlastnosti
pro nasazení v extrémních podmínkách.
K významných vlastnostem teflonu se počítají následující:
� chemické:
쐍 velký rozsah provozních teplot -200 až +260 °C,
krátkodobě až 300 °C
쐍 odolnost vůči rozpouštědlům, hydraulickým a transformátorovým
olejům
쐍 odolnost vůči organickým a anorganickým chemikáliím
쐍 nehořlavost (odolnost vůči ohni dle MIL-DTL-16878G)
쐍 voděodpuzující
쐍 odpuzující nečistoty – jednoduché čištění
쐍 odolnost vůči houbám a plísním (vhodné pro tropické aplikace)
쐍 odolnost vůči vlivům prostředí (např. křehnutí a změna zbarvení)
쐍 odolnost vůči silnému UV záření (žádné poškození materiálu)
쐍 odolnost vůči stárnutí materiálu
쐍 nízké hodnoty úniku plynných složek
쐍 neutrální vůči životnímu prostředí, protože teflon je chemicky
inertní, neobsahuje žádné přísady jako stabilizátory, oxidační inhibitory nebo závadná změkčovadla (jako u PVC)
쐍 RoHS
� elektrické:
쐍 velmi vysoká izolační pevnost ve srovnání s podobnými tenkými
izolacemi
쐍 vysoký specifický odpor
쐍 malá dielektrická konstanta
쐍 velmi nízký součinitel dielektrických ztrát
� mechanické:
쐍 velmi vysoká odolnost vůči oděru a vysoká pevnost v tahu
쐍 velmi nízké hodnoty adheze a tření
쐍 nízká hmotnost díky tenké izolaci
쐍 malá prostorová náročnost díky tenké izolaci
� při zpracování:
쐍 žádné smrštění izolace při pájení vodiče
쐍 symetricky silná izolace po celém obvodu (vodič uložen centricky)
Hlavní kritéria výběru vhodných drátů a lanek
A) Materiál vodiče
Jako materiál pro dráty a lanka se používá měď, standardně s kvalitním
postříbřením (SPC), pomocí kterého je dosaženo vynikající pájitelnosti
a zvýšené vodivosti. V případě krimpování vodiče nabízíme alternativně také poniklovanou měď (NPC), která je cenově dostupnější.
Stavba na příkladu 19-drátkového lanka
Žíla
materiál vodiče
dle tabulky
B) Izolační třída - tloušťka izolace
Námi nabízená lanka a dráty jsou k dispozici ve 3 různých izolačních
třídách: ET pro provozní teploty max. 250 VACeff, E pro provozní teploty max. 600 VACeff, EE pro provozní teploty max. 1000 VACeff.
V posledních letech se stále více etablovala třída ET+, která sice není
v souladu s normou MIL-W-16878, ale oproti třídě ET se vyznačuje
vysokou mechanickou stabilitou.
Izolační třída
dle MIL-W-16878
Provozní napětí
VACeff
ET
ET+
E
EE
250
250
600
1000
VDC
Dielektrický test
po dobu 1 minuty
VACeff
Jiskrová zkouška
po dobu 1 sekundy
VACeff
Průrazová
zkouška
kV AC
350
350
900
1500
1500
1500
2000
3000
2500
2500
3400
5000
7–9
9 – 10
12 – 15
17 – 19
C) Barevné značení dle MIL-STD-104:
černá (BK)
hnědá (BR)
červená (RD)
oranžová (OR)
žlutá (YL)
zelená (GN)
Barvy izolace s proužkem (dle MIL-STD-104)
modrá (BL)
fialová (VT)
šedá (GR)
bílá (WT)
růžová (PN)
přírodní (TR)
Barevné provedení izolace jednotlivých vodičů a pláště lze vybírat dle
MIL-STD-104 ze 12 základních barev (viz. tabulka). V případě potřeby
lze barvy kombinovat a tím následně u vícežilových kabelů jednoduše
rozlišit jednotlivé žíly.
4
Izolace
navíjená a spékaná izolace PTFE
Dráty a lanka, izolační třída ET pro provozní napětí do max. 250 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek SPC (stříbřená měď)
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
11223
11132
42075
11273
11133
42076
11262
42077
42078
10907
11123
42079
11224
32353
10911
42080
32356
42081
42082
42083
42084
40190
AWG 20/19/32 SPC ET WT, PTFE
AWG 20/7/28 SPC ET WT, PTFE
AWG 20/1/20 SPC ET WT, PTFE
AWG 22/19/34 SPC ET WT, PTFE
AWG 22/7/30 SPC ET WT, PTFE
AWG 22/1/22 SPC ET WT, PTFE
AWG 24/19/36 SPC ET WT, PTFE
AWG 24/7/32 SPC ET WT, PTFE
AWG 24/1/24 SPC ET WT, PTFE
AWG 26/19/38 SPC ET WT, PTFE
AWG 26/7/34 SPC ET WT, PTFE
AWG 26/1/26 SPC ET WT, PTFE
AWG 28/19/40 SPC ET WT, PTFE
AWG 28/7/36 SPC ET WT, PTFE
AWG 28/1/28 SPC ET WT, PTFE
AWG 30/19/42 SPC ET WT, PTFE
AWG 30/7/38 SPC ET WT, PTFE
AWG 30/1/30 SPC ET WT, PTFE
AWG 32/7/40 SPC ET WT, PTFE
AWG 32/1/32 SPC ET WT, PTFE
AWG 34/7/42 SPC ET WT, PTFE
AWG 34/1/34 SPC ET WT, PTFE
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
19 x AWG 40
7 x AWG 36
1 x AWG 28
19 x AWG 42
7 x AWG 38
1 x AWG 30
7 x AWG 40
1 x AWG 32
7 x AWG 42
1 x AWG 34
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,39
0,38
0,32
0,31
0,31
0,25
0,25
0,2
0,2
0,16
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,61
0,51
0,51
0,16
0,4
0,08
0,14
0,32
0,06
0,1
0,25
0,08
0,2
0,06
0,16
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
0,02
0,02
30,2
32,8
34,5
49,6
52,2
55,8
79,8
82,7
87,9
126
132,9
140,1
201
209,3
223,1
315
330,3
354,3
567,5
554,5
813
880
1,22
1,22
1,07
1,02
1,02
0,89
0,86
0,86
0,76
0,74
0,74
0,66
0,63
0,63
0,58
0,56
0,56
0,51
0,51
0,46
0,46
0,41
1,32
1,32
1,17
1,12
1,12
1,02
0,97
0,97
0,87
0,84
0,84
0,76
0,74
0,74
0,69
0,66
0,66
0,61
0,61
0,66
0,66
0,51
7
6,4
5,8
4,5
4,2
3,8
3
2,8
2,5
2,1
1,9
1,7
1,4
1,3
1,2
1,07
1,02
0,89
0,73
0,64
0,54
0,49
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•
–
•
•
•
•
–
–
Přehled drátů a lanek NPC (poniklovaná měď)
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
–
11546
–
–
11547
–
–
–
–
–
–
–
11556
–
–
–
11212
38255
AWG 20/19/32 NPC ET WT, PTFE
AWG 20/7/28 NPC ET WT, PTFE
AWG 20/1/20 NPC ET WT, PTFE
AWG 22/19/34 NPC ET WT, PTFE
AWG 22/7/30 NPC ET WT, PTFE
AWG 22/1/22 NPC ET WT, PTFE
AWG 24/19/36 NPC ET WT, PTFE
AWG 24/7/32 NPC ET WT, PTFE
AWG 24/1/24 NPC ET WT, PTFE
AWG 26/19/38 NPC ET WT, PTFE
AWG 26/7/34 NPC ET WT, PTFE
AWG 26/1/26 NPC ET WT, PTFE
AWG 28/7/36 NPC ET WT, PTFE
AWG 28/1/28 NPC ET WT, PTFE
AWG 30/7/38 NPC ET WT, PTFE
AWG 30/1/30 NPC ET WT, PTFE
AWG 32/1/32 NPC ET WT, PTFE
AWG 34/1/34 NPC ET WT, PTFE
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
7 x AWG 36
1 x AWG 28
7 x AWG 38
1 x AWG 30
1 x AWG 32
1 x AWG 34
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,38
0,32
0,31
0,25
0,2
0,16
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,61
0,51
0,51
0,16
0,4
0,14
0,32
0,1
0,25
0,2
0,16
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,08
0,06
0,05
0,03
0,02
32,1
34,2
35,1
52,5
54,5
59,4
85
87
89,9
138,5
141,4
143,7
222,8
229,7
363,1
367,4
574
925
1,22
1,22
1,07
1,02
1,02
0,89
0,86
0,86
0,76
0,74
0,74
0,66
0,63
0,58
0,56
0,51
0,46
0,41
1,32
1,32
1,17
1,12
1,12
1,02
0,97
0,97
0,87
0,84
0,84
0,76
0,74
0,69
0,66
0,61
0,66
0,51
7
6,4
5,8
4,5
4,2
3,8
3
2,8
2,5
2,1
1,9
1,7
1,3
1,2
0,97
0,85
0,64
0,49
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
5
Dráty a lanka, izolační třída ET+ pro provozní napětí do max. 250 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek SPC (stříbřená měď)
červeně = obvykle skladem
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11654
11655
11656
11657
10853
10911
32576
10913
10914
36506
35663
37590
37898
AWG 20/19/32 SPC ET+WT, PTFE
AWG 20/7/28 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 20/1/20 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 22/19/34 SPC ET+WT, PTFE
AWG 22/7/30 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 22/1/22 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/19/36 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/7/32 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/1/24 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/19/38 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/7/34 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/1/26 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 28/19/40 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 28/7/36 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 28/1/28 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 30/19/42 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 30/7/38 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 30/1/30 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 32/7/40 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 32/1/32 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 34/7/42 SPC ET+ WT, PTFE
AWG 34/1/34 SPC ET+ WT, PTFE
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
19 x AWG 40
7 x AWG 36
1 x AWG 28
19 x AWG 42
7 x AWG 38
1 x AWG 30
7 x AWG 40
1 x AWG 32
7 x AWG 42
1 x AWG 34
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,39
0,38
0,32
0,31
0,31
0,25
0,25
0,2
0,2
0,16
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,61
0,51
0,51
0,16
0,4
0,08
0,14
0,32
0,06
0,1
0,25
0,08
0,2
0,06
0,16
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
0,02
0,02
30,2
32,8
34,5
49,6
52,2
55,8
79,8
82,7
87,9
126
132,9
140,01
202
209,3
223,1
315
330,3
354,3
567,5
554,5
813
880
1,3
1,26
1,11
1,1
1,08
0,94
0,94
0,91
0,81
0,81
0,78
0,7
0,69
0,68
0,62
0,61
0,61
0,55
0,55
0,5
0,5
0,46
1,44
1,4
1,25
1,24
1,22
1,08
1,08
1,05
0,95
0,95
0,92
0,84
0,83
0,82
0,76
0,75
0,75
0,69
0,69
0,64
0,64
0,6
7
6,4
5,8
4,5
4,2
3,8
3
2,8
2,5
2,1
1,9
1,7
1,4
1,3
1,2
1,19
0,97
0,85
1,13
0,64
0,54
0,49
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Přehled drátů a lanek NPC (poniklovaná měď)
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AWG 20/19/32 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 20/7/28 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 20/1/20 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 22/19/34 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 22/7/30 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 22/1/22 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/19/36 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/7/32 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 24/1/24 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/19/38 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/7/34 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 26/1/26 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 28/7/36 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 28/1/28 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 30/7/38 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 30/1/30 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 32/1/32 NPC ET+ WT, PTFE
AWG 34/1/34 NPC ET+ WT, PTFE
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
7 x AWG 36
1 x AWG 28
7 x AWG 38
1 x AWG 30
1 x AWG 32
1 x AWG 34
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,14
0,32
0,1
0,25
0,2
0,16
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,61
0,51
0,51
0,16
0,4
0,14
0,32
0,1
0,25
0,2
0,16
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,08
0,06
0,05
0,03
0,02
32,1
34,2
35,1
52,5
54,5
59,4
85
87
89,9
138,5
141,4
143,7
222,8
229,7
363,1
367,4
574
925
1,3
1,26
1,11
1,1
1,08
0,94
0,94
0,91
0,81
0,81
0,78
0,7
0,68
0,62
0,61
0,55
0,5
0,46
1,44
1,4
1,25
1,24
1,22
1,08
1,08
1,05
0,95
0,95
0,92
0,84
0,82
0,76
0,75
0,69
0,64
0,6
7
6,4
5,8
4,5
4,2
3,8
3
2,8
2,5
2,1
1,9
1,7
1,3
1,2
0,97
0,85
0,64
0,49
6
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dráty a lanka, izolační třída E pro provozní napětí do max. 600 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek SPC (stříbřená měď)
červeně = obvykle skladem
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
10868
10869
11658
11659
10872
10873
10874
11660
10878
10879
10880
AWG 10/60/28 SPC E WT, PTF
AWG 10/37/26 SPC E WT, PTFE
AWG 11/60/29 SPC E WT, PTFE
AWG 11/37/27 SPC E WT, PTFE
AWG 12/60/30 SPC E WT, PTFE
AWG 12/37/28 SPC E WT, PTFE
AWG 12/19/25 SPC E WT, PTFE
AWG 13/50/30 SPC E WT, PTFE
AWG 13/19/26 SPC E WT, PTFE
AWG 14/37/30 SPC E WT, PTFE
AWG 14/19/27 SPC E WR, PTFE
60 x AWG 28
37 x AWG 26
60 x AWG 29
37 x AWG 27
60 x AWG 30
37 x AWG 28
19 x AWG 25
50 x AWG 30
19 x AWG 26
37 x AWG 30
19 x AWG 27
2,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,3
2,1
2
1,8
1,8
2,9
0,4
0,29
0,36
0,25
0,32
0,45
0,25
0,4
0,25
0,36
4,8
4,7
3,9
3,8
3
3
3,1
2,5
2,4
1,9
2
3,8
3,9
4,8
4,9
6,2
6,23
5,94
7,1
7,3
9,9
9,5
3,22
3,02
2,92
2,72
2,67
2,72
2,52
2,42
2,22
2,23
3,58
3,38
3,28
3,08
3,02
3,07
2,87
2,77
2,52
2,59
52
50
42
41
33
32
33
28
27
21
22
–
•
–
–
–
•
•
–
–
–
•
10882
10884
10885
10886
10843
10888
10889
10890
10892
10895
10896
10897
10900
10901
10902
10904
10905
10906
11661
10908
10909
10854
11420
11421
11422
41648
38116
10998
11424
37589
AWG 15/19/28 SPC E WT, PTFE
AWG 16/37/32 SPC E WT, PTFE
AWG 16/19/29 SPC E WT, PTFE
AWG 16/1/16 SPC E WT, PTFE
AWG 18/19/30 SPC E WT, PTFE
AWG 18/7/26 SPC E WT, PTFE
AWG 18/1/18 SPC E WT, PTFE
AWG 19/19/31 SPC E WT, PTFE
AWG 19/7/27 SPC E WT, PTFE
AWG 20/19/32 SPC E WT, PTFE
AWG 20/7/28 SPC E WT, PTFE
AWG 20/1/20 SPC E WT, PTFE
AWG 22/19/34 SPC E WT, PTFE
AWG 22/7/30 SPC E WT, PTFE
AWG 22/1/22 SPC E WT, PTFE
AWG 24/19/36 SPC E WT, PTFE
AWG 24/7/32 SPC E WT, PTFE
AWG 24/1/24 SPC E WT, PTFE
AWG 26/19/38 SPC E WT, PTFE
AWG 26/7/34 SPC E WT, PTFE
AWG 26/1/26 SPC E WT, PTFE
AWG 28/19/40 SPC E WT, PTFE
AWG 28/7/36 SPC E WT, PTFE
AWG 28/1/28 SPC E WT, PTFE
AWG 30/19/42 SPC E WT, PTFE
AWG 30/7/38 SPC ET WT, PTFE
AWG 30/1/30 SPC E WT, PTFE
AWG 32/7/40 SPC E WT, PTFE
AWG 32/1/32 SPC E WT, PTFE
AWG 34/7/42SPC E WT, PTFE
19 x AWG 28
37 x AWG 32
19 x AWG 29
1 x AWG 16
19 x AWG 30
7 x AWG 26
1 x AWG 18
19 x AWG 31
7 x AWG 27
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
19 x AWG 40
7 x AWG 36
1 x AWG 28
19 x AWG 42
7 x AWG 38
1 x AWG 30
7 x AWG 40
1 x AWG 32
7 x AWG 42
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1
1,1
1,1
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,39
0,38
0,32
0,32
0,31
0,25
0,24
0,2
0,2
0,32
0,12
0,29
1,3
0,25
0,4
1,02
0,23
0,36
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,2
0,51
0,1
0,16
0,4
0,08
0,13
0,32
0,06
0,1
0,25
0,08
0,2
0,06
1,5
1,2
1,2
1,3
0,96
0,9
0,82
0,76
0,72
0,62
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
0,02
11,6
15,4
14,9
13,8
19
20,6
21,7
24
26
30,2
32,8
34,5
49,6
52,2
55,8
79,8
82,7
87,9
126
132,9
140,01
202
209,3
223,1
315
330,3
354,3
567,5
554,5
880
2,03
1,83
1,85
1,7
1,62
1,62
1,42
1,52
1,52
1,37
1,37
1,22
1,17
1,17
1,04
1,02
1,02
0,91
0,89
0,89
0,81
0,8
0,79
0,74
0,74
0,71
0,66
0,66
0,63
0,63
2,39
2,19
2,21
2,06
1,88
1,88
1,69
1,79
1,79
1,58
1,58
1,42
1,37
1,37
1,27
1,22
1,22
1,12
1,09
1,09
1,02
1,01
0,99
0,94
0,94
0,92
0,92
0,86
0,84
0,84
18
14
14
15
11,6
10,9
9,7
9,7
9,1
8
7,4
6,6
5,2
4,9
4,4
3,6
3,5
3,1
2,7
2,5
2,2
1,9
1,8
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
1
1
–
–
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•
–
•
•
•
•
–
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
7
Dráty a lanka, izolační třída E pro provozní napětí do max. 600 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek NPC (poniklovaná měď)
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
–
–
–
–
–
–
–
–
11352
11351
–
–
–
–
–
–
–
11075
–
11014
11015
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AWG 10/37/26 NPC E WT, PTFE
AWG 11/60/29 NPC E WT, PTFE
AWG 11/37/27 NPC E WT, PTFE
AWG 12/60/30 NPC E WT, PTFE
AWG 12/37/28 NPC E WT, PTFE
AWG 12/19/25 NPC E WT, PTFE
AWG 13/50/30 NPC E WT, PTFE
AWG 13/19/26 NPC E WT, PTFE
AWG 14/37/30 NPC E WT, PTFE
AWG 14/19/27 NPC E WT, PTFE
AWG 15/19/28 NPC E WT, PTFE
AWG 16/37/32 NPC E WT, PTFE
AWG 16/19/29 NPC E WT, PTFE
AWG 16/1/16 NPC E WT, PTFE
AWG 18/19/30 NPC E WT, PTFE
AWG 18/7/26 NPC E WT, PTFE
AWG 18/1/18 NPC E WT, PTFE
AWG 19/19/31 NPC E WT, PTFE
AWG 19/7/27 NPC E WT, PTFE
AWG 20/19/32 NPC E WT, PTFE
AWG 20/7/28 NPC E WT, PTFE
AWG 20/1/20 NPC E WT, PTFE
AWG 22/19/34 NPC E WT, PTFE
AWG 22/7/30 NPC E WT, PTFE
AWG 22/1/22 NPC E WT, PTFE
AWG 24/19/36 NPC E WT, PTFE
AWG 24/7/32 NPC E WT, PTFE
AWG 24/1/24 NPC E WT, PTFE
AWG 26/19/38 NPC E WT, PTFE
AWG 26/7/34 NPC E WT, PTFE
AWG 26/1/26 NPC E WT, PTFE
AWG 28/7/36 NPC E WT, PTFE
AWG 28/1/28 NPC E WT, PTFE
AWG 30/7/38 NPC E WT, PTFE
AWG 30/1/30 NPC E WT, PTFE
37 x AWG 26
60 x AWG 29
37 x AWG 27
60 x AWG 30
37 x AWG 28
19 x AWG 25
50 x AWG 30
19 x AWG 26
37 x AWG 30
19 x AWG 27
19 x AWG 28
37 x AWG 32
19 x AWG 29
1 x AWG 16
19 x AWG 30
7 x AWG 26
1 x AWG 18
19 x AWG 31
7 x AWG 27
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
7 x AWG 36
1 x AWG 28
7 x AWG 38
1 x AWG 30
2,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,3
2,1
2
1,8
1,8
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1
1,1
1,1
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,38
0,32
0,31
0,25
0,4
0,29
0,36
0,25
0,32
0,45
0,25
0,4
0,25
0,36
0,32
0,2
0,29
1,3
0,25
0,4
1,02
0,23
0,36
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,2
0,51
0,1
0,16
0,4
0,13
0,310,32
0,1
0,25
4,7
3,9
3,8
3
3
3,1
2,5
2,4
1,9
2
1,5
1,2
1,2
1,3
0,96
0,9
0,82
0,76
0,72
0,62
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,08
0,06
0,05
4,1
4,9
5,1
6,4
6,5
6,2
7,7
8
10,4
9,9
13,2
15,7
15,7
14,3
20
21,3
22
23,8
27,6
32,1
34,2
35,1
52,5
54,5
59,4
85
87
89,9
138,5
141,4
143,7
222,8
229,7
363,1
367,4
3,22
3,02
2,92
2,72
2,67
2,72
2,52
2,42
2,22
2,23
2,03
1,83
1,85
1,7
1,62
1,62
1,42
1,52
1,52
1,37
1,37
1,22
1,17
1,17
1,04
1,02
1,02
0,91
0,89
0,89
0,81
0,79
0,74
0,71
0,66
3,58
3,38
3,28
3,08
3,02
3,07
2,87
2,77
2,52
2,59
2,39
2,19
2,21
2,06
1,88
1,88
1,69
1,79
1,79
1,58
1,58
1,42
1,37
1,37
1,27
1,22
1,22
1,12
1,09
1,09
1,02
0,99
0,94
0,92
0,92
50
42
41
33
32
33
28
27
21
22
18
14
14
15
11,6
10,9
9,7
9,7
9,1
8
7,4
6,6
5,2
4,9
4,4
3,6
3,5
3,1
2,7
2,5
2,2
1,8
1,7
1,4
1,2
8
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Daten derParametry
isolierten(izolovaný
Litze
vodič)
Obj.č.
Daten desParametry
Leiters (vodič)
•
–
–
–
•
•
–
–
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dráty a lanka, izolační třída EE pro provozní napětí do max. 1000 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek SPC (stříbřená měď)
Daten der(izolovaný
isoliertenvodič)
Litze
Parametry
Označení - popis
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
10863
10864
11479
11480
10865
10866
10867
11481
11482
11662
11663
AWG 6/133/27 SPC EE WT, PTFE
AWG 6/60/24 SPC EE WT, PTFE
AWG 7/133/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 7/60/25 SPC EE WT, PTFE
AWG 8/133/29 SPC EE WT, PTFE
AWG 8/60/26 SPC EE WT, PTFE
AWG 9/60/27 SPC EE WT, PTFE
AWG 9/37/25 SPC EE WT, PTFE
AWG 9/19/22 SPC EE WT, PTFE
AWG 10/60/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 10/37/26 SPC EE WT, PTFE
133 x AWG 27
60 x AWG 24
133 x AWG 28
60 x AWG 25
133 x AWG 29
60 x AWG 26
60 x AWG 27
37 x AWG 25
19 x AWG 22
60 x AWG 28
37 x AWG 26
5,4
4,6
4,8
4,1
4,3
3,6
3,3
3,2
3,2
2,9
2,8
0,36
0,51
0,32
0,45
0,29
0,4
0,36
0,45
0,64
0,32
0,4
13,8
12,3
10,7
9,75
8,6
7,7
6,1
6
6,1
4,8
4,7
1,37
1,54
1,81
1,94
2,16
2,4
3,1
3,1
3,1
3,8
3,9
6,43
5,35
5,83
4,85
5,05
4,35
4,05
3,95
3,95
3,58
3,48
6,93
5
6,33
5,36
5,56
4,86
4,56
4,46
4,46
4
3,9
149
135
122
110
97
86
70
69
71
55
53
•
–
–
–
•
–
–
–
–
–
•
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
41643
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
AWG 11/60/29 SPC EE WT, PTFE
AWG 11/37/27 SPC EE WT, PTFE
AWG 12/60/30 SPC EE WT, PTFE
AWG 12/37/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 12/19/25 SPC EE WT, PTFE
AWG 13/19/26 SPC EE WT, PTFE
AWG 14/37/30 SPC EE WT, PTFE
AWG 14/19/27 SPC EE WT, PTFE
AWG 15/19/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 16/37/32 SPC EE WT, PTFE
AWG 16/19/29 SPC EE WT, PTFE
AWG 16/1/16 SPC EE WT, PTFE
AWG 18/19/30 SPC EE WT, PTFE
AWG 18/7/26 SPC EE WT, PTFE
AWG 18/1/18 SPC EE WT, PTFE
AWG 19/19/31 SPC EE WT, PTFE
AWG 19/7/27 SPC EE WT, PTFE
AWG 20/19/32 SPC EE WT, PTFE
AWG 20/7/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 20/1/20 SPC EE WT, PTFE
AWG 22/19/34 SPC EE WT, PTFE
AWG 22/7/30 SPC EE WT, PTFE
AWG 22/1/22 SPC EE WT, PTFE
AWG 24/19/36 SPC EE WT, PTFE
AWG 24/7/32 SPC EE WT, PTFE
AWG 24/1/24 SPC EE WT, PTFE
AWG 26/19/38 SPC EE WT, PTFE
AWG 26/7/34 SPC EE WT, PTFE
AWG 26/1/26 SPC EE WT, PTFE
AWG 28/19/40 SPC EE WT, PTFE
AWG 28/7/36 SPC EE WT, PTFE
AWG 28/1/28 SPC EE WT, PTFE
AWG 30/19/42 SPC EE WT, PTFE
AWG 30/7/38 SPC EE WT, PTFE
AWG 30/1/30 SPC EE WT, PTFE
AWG 32/7/40 SPC EE WT, PTFE
AWG 32/1/32 SPC EE WT, PTFE
60 x AWG 29
37 x AWG 27
60 x AWG 30
37 x AWG 28
19 x AWG 25
19 x AWG 26
37 x AWG 30
19 x AWG 27
19 x AWG 28
37 x AWG 32
19 x AWG 29
1 x AWG 16
19 x AWG 30
7 x AWG 26
1 x AWG 18
19 x AWG 31
7 x AWG 27
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
19 x AWG 40
7 x AWG 36
1 x AWG 28
19 x AWG 42
7 x AWG 38
1 x AWG 30
7 x AWG 40
1 x AWG 32
2,6
2,5
2,3
2,2
2,3
2
1,8
1,8
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1
1,1
1,1
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,39
0,38
0,32
0,32
0,31
0,25
0,24
0,2
0,29
0,36
0,25
0,32
0,45
0,4
0,25
0,36
0,32
0,2
0,29
1,3
0,25
0,4
1,02
0,23
0,36
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,2
0,51
0,1
0,16
0,4
0,08
0,13
0,32
0,06
0,1
0,25
0,08
0,2
3,9
3,8
3
3
3,1
2,4
1,9
1,9
1,5
1,2
1,2
1,3
0,96
0,9
0,82
0,76
0,71
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
4,7
4,9
6,2
6,23
5,94
7,3
9,9
9,5
11,6
15,4
14,9
13,8
19
20,6
21,7
26
26,7
30,2
32,8
34,5
49,6
52,2
55,8
79,8
82,7
87,9
126
132,9
140,1
202
209,3
223,1
315
330,3
354,3
567,5
554,5
3,28
3,18
2,98
2,92
2,97
2,67
2,47
2,49
1000
1000
2,11
1,96
1,88
1,88
1,68
1,78
1,78
1,62
1,62
1,47
1,42
1,42
1,3
1,27
1,27
1,17
1,14
1,14
1,07
1,06
1,04
0,99
0,99
0,96
0,91
0,91
0,86
3,7
3,6
3,4
3,33
3,38
3,08
2,88
2,9
2,4
2,2
2,41
2,26
2,13
2,13
1,93
2,03
2,03
1,83
1,83
1,68
1,63
1,63
1,52
1,47
1,47
1,37
1,35
1,35
1,27
1,26
1,25
1,19
1,19
1,17
1,12
1,12
1,07
45
44
36
35
36
30
24
24
20
16
16
16
13
12,5
11,2
11,2
10,5
9,4
9,4
7,9
6,4
6,1
5,5
4,7
4,5
4,1
3,6
3,4
3,1
2,8
2,7
2,5
2,3
2,2
2
1,9
1,8
–
–
–
•
•
–
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•
–
•
•
•
•
• = dle
MIL-W-16878
Obj.č.
Parametry (vodič)
9
Dráty a lanka, izolační třída EE pro provozní napětí do max. 1000 VACeff
Standardní barva izolace bílá (WT). Jiné barevné provedení možné.
Přehled drátů a lanek NPC (poniklovaná měď)
Počet jednotlivých
drátků v lanku a
jejich ozn. AWG
Celk. průměr vodiče
[mm]
Průměr jednotlivých drátků [mm]
Celk. průřez vodiče
[mm2]
Odpor při 20° C
[Ω/km]
Celk. vnější průměr
[mm] (min.)
Celk. vnější průměr
[mm] (max.)
Hmotnost
[g/m]
–
–
–
–
–
–
–
41540
–
–
AWG 6/133/27 NPC EE WT, PTFE
AWG 6/60/24 NPC EE WT, PTFE
AWG 7/133/28 NPC EE WT, PTFE
AWG 7/60/25 NPC EE WT, PTFE
AWG 8/133/29 NPC EE WT, PTFE
AWG 8/60/26 NPC EE WT, PTFE
AWG 9/60/27 NPC EE WT, PTFE
AWG 9/37/25 NPC EE WT, PTFE
AWG 9/19/22 NPC EE WT, PTFE
AWG 10/60/28 NPC EE WT, PTFE
133 x AWG 27
60 x AWG 24
133 x AWG 28
60 x AWG 25
133 x AWG 29
60 x AWG 26
60 x AWG 27
37 x AWG 25
19 x AWG 22
60 x AWG 28
5,4
4,6
4,8
4,1
4,3
3,6
3,3
3,2
3,2
2,9
0,36
0,51
0,32
0,45
0,29
0,4
0,36
0,45
0,64
0,32
13,8
12,3
10,7
9,75
8,6
7,7
6,1
6
6,1
4,8
1,43
1,5
1,81
1,87
2,28
2,4
3
3,1
3,3
3,8
6,43
5,35
5,83
4,85
5,05
4,35
4,05
3,95
3,95
3,58
6,93
5
6,33
5,36
5,56
4,86
4,56
4,46
4,46
4
149
135
122
110
97
86
70
69
71
55
•
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38324
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AWG 10/37/26 NPC EE WT, PTFE
AWG 11/60/29 NPC EE WT, PTFE
AWG 11/37/27 NPC EE WT, PTFE
AWG 12/60/30 NPC EE WT, PTFE
AWG 12/37/28 NPC EE WT, PTFE
AWG 12/19/25 NPC EE WT, PTFE
AWG 13/19/26 NPC EE WT, PTFE
AWG 14/37/30 NPC EE WT, PTFE
AWG 14/19/27 NPC EE WT, PTFE
AWG 15/19/28 NPC EE WT, PTFE
AWG 16/37/32 NPC EE WT, PTFE
AWG 16/19/29 NPC EE WT, PTFE
AWG 16/1/16 NPC EE WT, PTFE
AWG 18/19/30 NPC EE WT, PTFE
AWG 18/7/26 NPC EE WT, PTFE
AWG 18/1/18 NPC EE WT, PTFE
AWG 19/19/31 NPC EE WT, PTFE
AWG 19/7/27 NPC EE WT, PTFE
AWG 20/19/32 NPC EE WT, PTFE
AWG 20/7/28 NPC EE WT, PTFE
AWG 20/1/20 NPC EE WT, PTFE
AWG 22/19/34 NPC EE WT, PTFE
AWG 22/7/30 NPC EE WT, PTFE
AWG 22/1/22 NPC EE WT, PTFE
AWG 24/19/36 NPC EE WT, PTFE
AWG 24/7/32 NPC EE WT, PTFE
AWG 24/1/24 NPC EE WT, PTFE
AWG 26/19/38 NPC EE WT, PTFE
AWG 26/7/34 NPC EE WT, PTFE
AWG 26/1/26 NPC EE WT, PTFE
AWG 28/7/36 NPC EE WT, PTFE
AWG 28/1/28 NPC EE WT, PTFE
AWG 30/7/38 NPC EE WT, PTFE
AWG 30/1/30 NPC EE WT, PTFE
37 x AWG 26
60 x AWG 29
37 x AWG 27
60 x AWG 30
37 x AWG 28
19 x AWG 25
19 x AWG 26
37 x AWG 30
19 x AWG 27
19 x AWG 28
37 x AWG 32
19 x AWG 29
1 x AWG 16
19 x AWG 30
7 x AWG 26
1 x AWG 18
19 x AWG 31
7 x AWG 27
19 x AWG 32
7 x AWG 28
1 x AWG 20
19 x AWG 34
7 x AWG 30
1 x AWG 22
19 x AWG 36
7 x AWG 32
1 x AWG 24
19 x AWG 38
7 x AWG 34
1 x AWG 26
7 x AWG 36
1 x AWG 28
7 x AWG 38
1 x AWG 30
2,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,3
2
1,8
1,8
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1
1,1
1,1
1
0,96
0,81
0,8
0,78
0,64
0,64
0,61
0,51
0,51
0,48
0,4
0,38
0,32
0,31
0,25
0,4
0,29
0,36
0,25
0,32
0,45
0,4
0,25
0,36
0,32
0,2
0,29
1,3
0,25
0,4
1,02
0,23
0,36
0,2
0,32
0,81
0,16
0,25
0,64
0,13
0,2
0,51
0,1
0,16
0,4
0,13
0,32
0,1
0,25
4,7
3,9
3,8
3
3
3,1
2,4
1,9
1,9
1,5
1,2
1,2
1,3
0,96
0,9
0,82
0,76
0,71
0,61
0,56
0,52
0,38
0,35
0,32
0,24
0,23
0,21
0,16
0,14
0,13
0,09
0,08
0,06
0,05
4,1
4,9
5,1
6,4
6,5
6,2
8
10,4
9,9
13,2
15,7
15,7
14,3
20
21,3
22
23,8
27,6
32,1
34,2
35,1
52,5
54,5
59,4
85
87
89,9
138,5
141,4
143,7
222,8
229,7
363,1
367,4
3,48
3,28
3,18
2,98
2,92
2,97
2,67
2,47
2,49
1000
1000
2,11
1,96
1,88
1,88
1,68
1,78
1,78
1,62
1,62
1,47
1,42
1,42
1,3
1,27
1,27
1,17
1,14
1,14
1,07
1,04
0,99
0,96
0,91
3,9
3,7
3,6
3,4
3,33
3,38
3,08
2,88
2,9
2,4
2,2
2,41
2,26
2,13
2,13
1,93
2,03
2,03
1,83
1,83
1,68
1,63
1,63
1,52
1,47
1,47
1,37
1,35
1,35
1,27
1,25
1,19
1,17
1,12
53
45
44
36
35
36
30
24
24
20
16
16
16
13
12,5
11,2
11,2
10,5
9,4
9,4
7,9
6,4
6,1
5,5
4,7
4,5
4,1
3,6
3,4
3,1
2,7
2,5
2,2
2
•
–
–
–
•
•
–
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
• = dle
MIL-W-16878
Označení - popis
Parametry (izolovaný vodič)
Obj.č.
Parametry (vodič)
Vícežilové stíněné standardní kabely
Vlastnosti
쐍 Teplotní rozsah izolace: -200° C až +200° C (pro vyšší požadavky
na teplotní odolnost viz str. 3)
쐍 Izolační pevnost je definována pomocí tříd ET, ET+, E a EE
Specifikace
쐍 Kabely dle MIL-C-27500
Jednotlivá lanka a dráty dle MIL-W-16878
Použití
Ideální pro aplikace se zvýšenými požadavky na spolehlivost jako jsou
např. letectví, kosmický a vojenský průmysl, lékařské přístroje, jemná
mechanika nebo přístroje pro chemický průmysl.
Ukázky kruhových kabelů ve standardním a zákaznickém provedení
Struktura standardních kabelů
dělící fólie
kaptonová fólie jako
dělicí vrstva mezi
svazkem žil
a stíněním
žíla
stříbřená měď
(SPC) dle
ASTM-B-298
v krouceném
provedení
izolace žíly
navíjená a slinovaná
PTFE izolace
vnější plášť
navíjená a slinovaná PTFE izolace
stínění
stříbřená měď s vysokým
procentem krytí (cca 85%)
Zákaznická provedení
Zákaznická kabeláž bývá většinou cenově náročná a neumožňuje odběr malého množství
(např. pro testy). My ale nabízíme řešení, které je dostupné i v malém množství, bez nákladů na vývoj a s dostupností v relativně krátkém čase. Vlastnosti této kabeláže jsou
shodné se standardními produkty (teplotní odolnost apod.). Jednoduchou kombinací základních žil lze poskládat vlastní řešení kabelu, které bude vyhovovat Vaší aplikaci.
Hlavní výhody zákaznického řešení
쐍 minimální odběrové množství od 50 m
쐍 termín dodání cca 6–8 týdnů
쐍 žádné náklady na vývoj
Vlastnosti
쐍 skladba kabelu plně dle přání zákazníka z pohledu průřezu a skladby vodiče (drát/lanko)
쐍 max. celkový průměr kabelu cca 11 mm, větší průřezy s FEP pláštěm
쐍 kombinace různých typů žil (odlišné napěťové třídy (i VN žíly), koaxiální kabely, atd.)
쐍 stínění, i vícenásobné dle potřeby aplikace
쐍 libovolné barevné značení
Kruhový kabel s řídicími žílami, koaxiálními kabely a vícenásobným stíněním
11
Standardní typy, izolační třída ET
pro provozní napětí do max. 250 VAC eff
2 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená a modrá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
32
34
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7 x 40 (0,08)
7 x 42 (0,064)
3,75
3,70
3,30
3,20
2,95
2,90
2,65
2,60
2,30
2,15
1,90
1,75
30,0
28,0
21,0
20,0
16,5
16,1
13,4
13,0
10,0
8,7
4,8
4,8
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
32
34
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7 x 40 (0,08)
7 x 42 (0,064)
4,10
4,00
3,60
3,40
3,10
3,00
2,85
2,80
2,50
2,30
2,00
1,90
42,0
39,0
28,0
26,0
21,0
21,0
17,0
16,0
13,5
11,0
7,5
6,7
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
32
34
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7 x 40 (0,08)
7 x 42 (0,064)
4,40
4,40
4,0
3,70
3,40
3,30
3,10
3,0
2,75
2,50
2,25
2,10
50,0
48,0
38,0
32,0
26,0
24,5
20
19
16
13,5
9,0
8,0
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
3 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá a zelená
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
Obj. č.
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
4 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá, zelená a žlutá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
12
Přehled typů
Standardní typy, izolační třída E
pro provozní napětí do max. 600 VAC eff
2 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená a modrá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
5,7
5,10
4,60
4,20
4,10
3,60
3,60
3,30
3,20
3,0
2,95
2,70
2,50
75
51,7
44
34
33
23
23
19
18,6
15
15,5
13,0
11,0
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
6,60
5,60
5,25
4,60
4,50
3,80
3,80
3,45
3,40
3,20
3,10
3,00
2,70
107
75
65
47
46
31
30
25
24
21
20
17
14,5
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7,20
6,15
5,75
5,00
4,90
4,40
4,30
3,75
3,65
3,45
3,40
3,20
2,95
133
93
80
59
56
43
42
31
29
25
24
20
17,5
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
3 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá a zelená
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
Obj. č.
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
4 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá, zelená a žlutá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
13
Standardní typy, izolační třída EE
pro provozní napětí do max. 1000 VAC eff
2 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená a modrá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
6,60
5,85
5,25
4,70
4,60
4,35
4,25
3,80
3,70
3,50
3,45
3,20
3,00
82
60
50
40
38
32
31
23
22
20,1
19,7
16
15
Obj. č.
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7,10
6,30
5,80
5,25
5,15
4,60
4,45
4,00
3,95
3,70
3,70
3,40
3,25
117
87
73
58
56
42
41
31
30
26
26
22
19,5
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
[počet x AWG (ø drátků v mm)]
Vnější průměr
[mm]
Hmotnost
[g/m]
14
16
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
30
19 x 27 (0,36)
19 x 29 (0,29)
19 x 30 (0,25)
19 x 32 (0,20)
7 x 28 (0,32)
19 x 34 (0,16)
7 x 30 (0,25)
19 x 36 (0,13)
7 x 32 (0,20)
19 x 38 (0,10)
7 x 34 (0,16)
7 x 36 (0,13)
7 x 38 (0,10)
7,90
6,90
6,35
5,75
5,60
5,10
5,00
4,60
4,50
4,00
4,00
3,75
3,55
150
107
90
71
68
54
52
43
41
32
31
27
24
11776
11777
11778
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
3 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá a zelená
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
Přehled typů
4 žilové stíněné kabely
쐍 standardní barevné provedení:
žíly: červená, modrá, zelená a žlutá
plášť: bílá
쐍 jiné barevné provedení možné dle
tab. na str. 4
14
Přehled typů
Obj. č.
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
Ploché kabely
Vlastnosti
쐍 Teplotní rozsah izolace: -200º C až +200º C
쐍 Max. provozní napětí: 600 VACeff
쐍 Barvy: standardně přírodní, v případě
potřeby lze jednu vnější žílu barevně odlišit
쐍 Jiné barevné provedení na dotaz
Charakteristika
쐍 MIL-W-16878
Příklady použití
Vhodné pro měřicí a regulační techniku
ve vakuu (nízké úniky plynných složek) a také
pro přístroje nebo zařízení ve zbrojním a chemickém průmyslu, kde nelze použít kabely
s izolací PVC.
Materiál vodiče
쐍 Stříbřená měď (SPC) dle ASTM-B-298
Materiál izolace
쐍 Kompletně izolované PTFE,
izolační třída max. E
Ploché kabely pro extrémní podmínky
Přehled typů
Obj. č.
R
B
Poznámka: ploché kabely s PTFE izolací
nejsou vhodné pro konektory IDC.
Vzhledem k tuhosti izolačního materiálu
nelze použít k odizolování běžné odizolovávací nástroje.
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
Počet žil
*
Průměr žil
AWG
Skladba jednotlivých žil
Celková šířka B
[počet x AWG (ø drátků v mm)] mm
Rozteč R
mm
10
14
16
20
25
36
40
10
14
16
20
25
36
40
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 32 (0,36)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
7 x 36 (0,13)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
14
19,6
22,4
28
35
50,4
56
11,4
16
18,2
22,8
28,5
41
39,6
* na dotaz provedení od počtu 2 žil
Příklady speciálního provedení plochých kabelů
Plochý kabel s koaxiálními kabely
Plochý kabel s kroucenými páry
15
Vysokonapěťové kabely
U aplikací v oblasti vysokých napětí je kladen
velký důraz na vysokou bezpečnost a současně také na nejvyšší kvalitu a zpracování.
Pro splnění těchto požadavků jsou vysokonapěťové kabely podrobeny velmi přísným jakostním testům, které trvale zaručují dosažení
vysokých standardů kvality.
Použitím patentovaných koroně odolných
izolačních materiálů PTFE je dosaženo vynikajících vlastností výrobku, které mohou být
rozhodující právě u aplikací pracujících s vysokým napětím.
Vlastnosti
쐍 Minimalizace poškození izolace („Stress
Cracking”)
쐍 Nízká hmotnost a malý průměr kabelu
쐍 Teplotní rozsah izolace: -200º C až +200º C
(vyšší teploty viz. str. 3)
쐍 Nehořlavé
쐍 UV resistentní (beze změny struktury materiálu při intenzivním UV záření)
쐍 Nízké hodnoty úniku plynné složky (vhodné
pro vakuum)
쐍 Možnost i jiného barevného provedení
Zkoušky dielektrické pevnosti
Každý VN kabel je před expedicí podroben různým zátěžovým testům.
1. Standardní vysokonapěťový test
Kabel je v celé své délce ponořen do vodní nádrže a následně jsou prováděny
níže uvedené testy:
– Dielektrický test
Po dobu 5 minut je kabel vystaven max. povolenému provoznímu napětí +1 kV AC +10 % –
např. kabel s max. povoleným provozním napětím 10 kV AC je v testu testován 12 kV AC.
– Test pulzního zatížení
Po dobu 1 sekundy je kabel vystaven 2,25ti násobku z max. povoleného provozního napětí –
např. kabel s max. povoleným provozním napětím 10 kV AC je testován 22,5 kV AC.
– Přezkoušení odporu vodiče a konečná vizuální kontrola
Du
rc
hb
ru
ch
sp
an
nu
ng
Diagram vysokonapěťových testů
Tento graf zobrazuje typický průběh progresivních
zátěžových testů (dolní křivka). Tento test zobrazuje
napětí průrazu při koronárním účinku. Horní křivka se
obecně vztahuje na námi nabízené vysokonapěťové kabely. Např. u kabelu, který je specifikován dlouhodobým
napětím 5 kV AC, je napětí průrazu 30 kV AC.
u
up
unz
ti
tp
Příklad časového průběhu napětí v kabelu
16
t
2. Progresivní zátěžový test na část materiálu (0,6 m)
Část kabelu se ponoří do vodní lázně. Startovací napětí je 1 kV AC, které je postupně
zvyšováno o 2 kV AC každou minutu – až do průrazu. Výsledné údaje (napětí při průrazu
a čas) jsou zdokumentovány.
Naše zkušenosti Vám pomohou ušetřit náklady!
Ve vysokonapěťové technice je často přenášena energie v pulzním režimu (např. pro aplikace
zapalování). Velmi často jsou pro tyto aplikace nasazovány předimenzované kabely, díky čemuž
následně dochází ke zbytečným materiálovým a tedy i finančním nákladům. Např. pro pulzní
napětí 40 kV DC by se zdálo vhodné použít kabel s max. povoleným dlouhodobým napětím
40 kV DC. Toto je ale zároveň neekonomické, neboť pulzní zátěž mohou s jistotou přenést
také kabely s nižším max. povoleným dlouhodobým napětím. Pro zvolení správného typu kabelu je zapotřebí upřesnění těchto údajů a informací:
쐍 typ aplikace (krátký popis)
쐍 teplota okolního prostředí
쐍 definice průběhu napětí (viz obr. vlevo dole): doba trvání pulzu (ti), čas prodlevy mezi jednotlivými pulzy (tp), napěťová úroveň pulzu (up), následně standardní kontinuální provozní
napětí (unz).
Na základě těchto údajů jsme schopni navrhnout optimální řešení, které zohlední Vaše technické požadavky.
Stavba VN kabelů (varianta se stíněním)
vnější plášť (pokud je součástí)
navíjená a slinovaná PTFE izolace
standardní barva: červená
ochranná vrstva z PTFE
standardní barva: červená
vodič
stříbřený vodič
dle ASTM-B-298
VN izolace
koroněodolná, vysoce kompaktní PTFE izolace
stínění (pokud je součástí)
stříbřená měď s vysokým procentem krytí (cca 85%)
Přehled typů
červeně = obvykle skladem
Parametry (vodič)
Parametry (izolovaný vodič)
Obj. č.
Průměr
AWG
Skladba žil
[počet x AWG
(ø drátků v mm)]
Průměr
[mm]
Průřez
[mm2]
Stínění
Vnější průměr Označení
[mm]
izolace
Max. přípustné dlouhodobé napětí
[kV AC]
[kV DC]
Testovací napětí
(dielektrický test)
[kV AC]
11815
11816
11817
11818
11819
11820
10922
11821
11822
13626
11823
11824
10924
11825
11826
11827
10926
11828
11829
10927
11830
11831
11832
10929
24
24
24
22
22
22
20
20
20
18
18
18
16
16
16
14
14
14
12
12
12
10
10
10
19 x 36 (0,13)
19 x 36 (0,13)
19 x 36 (0,13)
19 x 34 (0,16)
19 x 34 (0,16)
19 x 34 (0,16)
19 x 32 (0,20)
19 x 32 (0,20)
19 x 32 (0,20)
19 x 30 (0,25)
19 x 30 (0,25)
19 x 30 (0,25)
19 x 29 (0,29)
19 x 29 (0,29)
19 x 29 (0,29)
19 x 27 (0,36)
19 x 27 (0,36)
19 x 27 (0,36)
37 x 28 (0,32)
37 x 28 (0,32)
37 x 28 (0,32)
37 x 26 (0,40)
37 x 26 (0,40)
37 x 26 (0,40)
0,64
0,64
0,64
0,80
0,80
0,80
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,8
1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,8
2,8
2,8
0,24
0,24
0,24
0,38
0,38
0,38
0,61
0,61
0,61
0,96
0,96
0,96
1,2
1,2
1,2
1,9
1,9
1,9
3,0
3,0
3,0
4,7
4,7
4,7
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
1,6
2,4
3,7
2,3
3,1
4,4
3,0
3,8
5,3
3,8
4,8
6,4
4,4
5,4
7,0
5,5
5,8
7,4
6,0
6,7
8,6
6,8
7,3
7,8
4
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
22
5,4
7,6
7,6
7,6
9,8
9,8
9,8
12
12
12
14,2
14,2
14,2
16,4
16,4
16,4
18,6
18,6
18,6
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
2,0
3,5
3,5
3,0
4,5
4,5
4,0
5,5
5,5
5,0
7,0
7,0
6,0
8,0
8,0
7,5
8,0
8,0
7,5
9,0
9,0
8,0
9,0
10,0
9
13
13
13
18
18
18
22
22
22
27
27
27
31,5
31,5
31,5
36
36
36
40,5
40,5
40,5
45
49,5
Zvláštní úpravy VN kabelů
Vysokonapěťové kabely lze dodat i s dvojitým nebo trojitým stíněním. Pro speciální,
extrémně citlivé aplikace je použití vysokonapěťových kabelů s jednoduchým stíněním
nedostačující, a proto nabízíme na vyžádání
výše zmíněný kabel s dvojitým stíněním
(přímo na sobě ležící). V případě, že má stínící opletení sloužit zároveň k přenosu energie, doporučujeme triaxiální provedení.
Triaxiální VN kabel pro napětí max. 40000 V DC
17
Flexibilní koaxiální kabely
Materiál PTFE je také velmi vhodný jako dielektrikum u koaxiálních kabelů. Dielektrická konstanta je poměrně nízká a vynikající vlastnosti tohoto materiálu jsou zachovány i v GHz oblasti.
Standardně jsou k dispozici kabely dle specifikace MIL-C-17 s impedancí 50, 75 a 95 Ω.
Tyto kabely jsou velmi pružné a flexibilní.
Vyznačují se vysokou mezí pevnosti a dlouhodobou stabilitou (platí i v extrémních
okolních podmínkách).
Všechny níže uvedené koaxiální kabely jsou
standardně dodávány v černé barvě. Na
požádání lze dodat i jiná barevná provedení.
V tabulce jsou uvedeny kabely s označením
“GLN” - jedná se o tzv. „Low Microphonic
Noise cable“. Tyto typy kabelů se používají
především pro přenosy malých signálů nebo
je lze použít jako kabely k přístrojům.
Přehled typů koaxiálních kabelů dle MIL-C-17 (standardní barva = černá)
Obj. č.
28066
28049
28050
28069
28077
28051
28067
28052
28060
28075
28064
28058
28059
28063
*
**
Typ
RG-196 A/U
RG-188 A/U
RG-141 A/U
RG-142 A/U
RG-142 B/U
RG-143 A/U
RG-115 A/U
RG-225 /U
RG-187 A/U
RG-140 /U
RG-195 A/U
GLN-188
GLN-196 RG404
GLN-187
Max.
Vnější ø
frekvence
[GHz]
[mm]
Vnější
plášť*
3
3
3
12,4
12,4
12,4
3
3
3
-
PTFE
PTFE
VFG
VFG
PTFE
VFG
VFG
VFG
PTFE
VFG
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
1,82
2,54
4,57
5,00 max.
4,95
8,25
10,50
10,92
2,64
5,91
3,68
2,54
2,03
2,79
VFG = lakované skelné vlákno
S = stříbřená měď
Typ
stínění**
vnější/
vnitřní
Dielektrikum***
ø[mm]/typ
Stavba středového Kapavodiče****
cita
počet x ø [mm]
[pF/m]
[Ω]
pro
400 MHz
pro
3 GHz
-/S
-/S
-/S
S/S
S/S
S/S
S/S
S/S
-/S
-/S
-/S
-/S
-/S
-/S
0,86 / T
1,52 / T
2,95 / T
2,95 / T
2,95 / T
4,70 / T
6,48 / T
7,23 / T
1,52 / T
3,71 / T
2,59 / T
1,65 / TSC
0,86 / TSC
1,52 / TSC
7x0,1/SCW
7x0,17/SCW
1x0,94/SCW
1x0,94/SCW
1x0,94/SCW
1x1,5/SCW
19x0,43/SCW
7x0,79/SCW
7x0,1/SCW
1x0,63/SCW
7x0,1/SCW
7x1,70/SCW
7x0,1/SCW
7x0,1/SCW
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
95
50
50
75
95
54
27,6
27,6
21
18
16,4
53
26
46
-
72
51
85
-
***
****
T = masivní PTFE, TSC = PTFE polovodivě povlakován
S = stříbřená měď, SCW = postříbřený vodič (ocel-měď)
100
98
95
95
96
105
96
106
63
64
51
-
Miniaturní koaxiální kabel RF-MINI COAX 50-1
Technické údaje
Centrální vodič
Dielektrikum
Stínění
Vnější plášť
Impedance
Útlum
Hmotnost
lanko (7x0,08 mm) SPHSCA*, ø 0,24 mm
PTFE**, 0,65 mm, standardní barva bílá, ostatní na dotaz
stříbřená měď, ø 0,9 mm, 6,3 křížení/cm nebo fólie na dotaz
PTFE, max. ø 1,2 mm, standardní barva bílá, ostatní na dotaz
50 Ω ± 5 Ω
90 dB/100 m při 200 MHz
3,5 kg/km nom.
* SPHSCA = postříbřená slitina mědi
Oblast použití
VF technika, lékařství,
spoje s malou prostorovou náročností
18
Termín dodání
cca 6–8 týdnů
minimální objednací množství: 100 m
Impedance
Útlum [dB]
pro
10 GHz
144
98
-
Izolační bužírky z PTFE
Ideální řešení pro náročné aplikace
Vlastnosti
쐍 Teplotní rozsah: -200º C až +260º C
쐍 Vhodné pro venkovní použití
쐍 Mechanicky stabilní
쐍 Odolné proti zkřehnutí i v extrémních
okolních podmínkách
쐍 Resistentní proti většině agresivních organických a anorganických chemikáliím
a rozpouštědlům
쐍 Barvy: přírodní (na dotaz i jiná barevná
provedení)
Stavba
쐍 Navíjený a slinovaný PTFE
Příklady použití
쐍 Přístroje a zařízení pro chemický průmysl
(např. jako ochrana proti kyselinám)
쐍 Vojenská technika
쐍 Komunikační technika
쐍 Letectví a kosmonautika
쐍 Lékařská technika (např. kanyly)
Dodávky v metráži
쐍 Do ø 3,5 mm v délkách 1 až 5 m
쐍 Od ø 3,5 mm v délce 1 m
Poznámka
Tyto izolační bužírky nemají funkci jako
smršťovací bužírky!
Přehled typů dle MIL-I-22129C
Obj.č.
11893
11892
11891
11852
11890
11889
11888
11887
11849
10970
11886
11885
10967
11884
11883
10964
11882
11881
10961
11880
11879
11878
11877
11876
11875
10954
AWG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
Vnitřní průměr [mm]
Nom.
Min.
Max.
Tloušťka stěny [mm]
Nom.
tolerance
8,38
7,47
6,68
5,94
5,28
4,72
4,22
3,76
3,38
3,00
2,69
2,41
2,16
1,93
1,68
1,50
1,35
1,19
1,07
0,97
0,86
0,71
0,56
0,46
0,38
0,30
8,81
7,90
7,06
6,32
5,69
5,03
4,52
4,01
3,58
3,15
2,84
2,57
2,31
2,08
1,88
1,70
1,55
1,37
1,24
1,12
0,99
0,81
0,69
0,56
0,48
0,38
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,30
0,30
0,23
0,23
0,23
Přehled typů (metrické velikosti)
se standardní tloušťkou stěny
8,26
7,34
6,55
5,82
5,18
4,62
4,11
3,66
3,28
2,90
2,59
2,31
2,06
1,83
1,63
1,45
1,30
1,14
1,02
0,91
0,81
0,64
0,51
0,41
0,33
0,25
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,05
±0,05
±0,05
±0,05
±0,05
Přehled typů (metrické velikosti)
s redukovanou tloušťkou stěny
Obj. č.
Vnitřní průměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Obj. č.
Vnitřní průměr
[mm]
Tloušťka
11855
11854
11853
11862
11851
11850
11861
11860
11848
11859
11858
11857
11856
11847
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,25
0,25
11874
11873
11872
11871
11870
11869
11868
11867
11866
11865
11864
11863
16,00
13,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,35
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
[mm]
19
Další informace o námi nabízených produktech a jejich
uplatnění v praxi naleznete v tématických katalozích, které pro Vás
připravujeme. Aktuální literatura je k dispozici i na našich stránkách
www. telemeter.cz
V případě potřeby jsme pro Vás vždy k dispozici
Jan Otáhal
Tel. +420 385 310 637
[email protected]
Mobil: +420 733 685 044
Ladislav Křížek
Tel. +420 385 310 637
[email protected]
Mobil: +420 606 067 727
Jana Šírková
Tel. +420 385 510 143
[email protected]
Česká republika
Nĕmecko
Švýcarsko
Telemeter Electronic s.r.o.
České Vrbné 2364
370 11 České Budějovice
Telefon +420 385 310 637
Telefax +420 385 510 124
[email protected]
www.telemeter.info
Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Straße 10
D-86609 Donauwörth
Telefon +49 906 706 93-0
Telefax +49 906 706 93-50
[email protected]
www.telemeter.info
Telemeter Electronic GmbH
Romanshornerstrasse 117
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon +41 716 992 020
Telefax +41 716 992 024
[email protected]
www.telemeter.info
Jakékoliv pozměňování a kopírování tohoto dokumentu
(textů a obrázků) je možno
provést pouze se souhlasem
firmy Telemeter Electronic
GmbH. Změny a případné
chyby jsou vyhrazeny!
PTFE Kabel:CZ 2013
Download

Vodiče a kabely s PTFE izolací dle norem MIL