Türkçe Dil Etkinlikleri
Sohbetler
*İşbirliği yapmayı öğreniyorum.
*Arkadaşlarımla işbirliği yapıyorum.
*Çevremle iş birliği yapıyorum.
*Yardımlaşmayı öğreniyorum.
* Sınıfımdaki arkadaşlarımla yardımlaşıyorum.
*Çevremle yardımlaşmayı öğreniyorum.
*Doğru-yanlış nedir?
*Doğruluk nedir?
*Her şeye rağmen doğru söylemeyi öğreniyorum.
*Ormanlar neden önemlidir?
*Kütüphane nedir?
*Tiyatro nedir?
*Sırayla konuşmayı öğreniyorum.
*Arkadaşlarımı ve çevremdeki insanları dinlemeyi
öğreniyorum.
Parmak Oyunları
*Balerin
*Örümcek
* Ağaç
Tekerlemeler
*ilkbahar
Okuyacağımız Kitaplar
*Evden getirdiğimiz kitaplar
*Okul kütüphanesindeki kitaplar
Bilmeceler
*Birçok farklı ağaçlar, hep birlikte yaşarlar.
İçinde hayvanları barındırırlar (Orman)
*Yuva olur kuşlara, kâğıt olur defterlere (Ağaç)
Sanat Etkinlikleri
Oyunlar
Müzik Ve
Ritim
Fen Ve Doğa
Etkinlikleri
OkumaYazmaya
Hazırlık
* Balerin yapıyoruz.
* Saç grafiği yapıyoruz.
* Davul yapıyoruz.
*Meslekleri ve görevlerini
öğreniyoruz.
*Patates baskısı yapıyoruz.
* Barınaklar hakkında sohbet
ediyoruz.
* Havada, karada, denizde
yaşayan hayvanların grup
çalışmasını yapıyoruz.
*Örümcek yapıyoruz.
*Örümcek ağı yapıyoruz.
*Mehmet Akif Ersoy’u
tanıyorum.
*Pillerin ne işe yaradığını ve
neden kullanıldığını
öğreniyorum.
*Origami den kedi yapıyorum.
*Kürdanla resim yapıyoruz.
*Doğayı korumayı
öğreniyorum.
*Çöp kutusu yapıyoruz.
*Orman grup çalışması
yapıyoruz.
*Kütüphane haftası için
resim kitabı yapıyoruz.
*Şehir yapıyoruz.
*Artık materyal projesi
Zürafa yapıyoruz.
*Artık materyal grup
çalışması yapıyoruz.
*Bale dansı
* Meslekler
*Örümcek
*Hoplayalım,
zıplayalım
* Taklit oyunu
*Aynayla
Yürüme
oyunu
*Gemi olalım
* Kaç kıyafet
*Tünel Topu
* Ağaç
* Pandomim
*Mandal Takmaca
* Panduf bulmaca
* Evimiz- Bahçemiz
*Yağmur taneleri
* Meslekler
* Vücudumuz
* Ağaç
* Örümcek
* Kuş
*Kitap
* Mevsimler
*Orman
*Pil neye yarar?
*Parmak izi
nasıldır ?
*Hava nedir ?
*Kalp atışlarını
duyabiliyor
musun?
*Ses nereden
geliyor?
*Neden 2
gözümüz var ?
* Mor rengin
oluşumu
*Nokta
birleştirme
*Çizgi
birleştirme
*Bireysel kitap
çalışmaları
*5,6,7,8,
rakamını yazma
çalışmaları
yapılacaktır.
*Eksik olanı
bulma
*Farklı, aynı olanı
bulma
*Örüntü
Sağlık
*Sağlık nedir?
-Hijyen ve temizlik
-Temiz olmanın
faydaları
-Sağlığımız
bozulduğunda ne
yapmalıyız?
*Yeşilay haftası
hakkında sohbet
ediyoruz.
Kavramlar
Okul İçi Etkinlikler
Geziler
Aile Katılımı
* 7,8 Rakamını öğreniyoruz.
*1-20 arası ileri - geri ritmik
sayma
*10 ar 10 ar ritmik sayma
* Oval ve dörtgen şeklini
öğreniyoruz.
*Yaşlı-Genç
*Kalabalık-Tenha
*Kokulu-Kokusuz
*Sesli-Sessiz
*Ters-Düz
*Sivri-Küt
*Sağ-Sol
*Başı-Sonu
*Canlı-cansız
*Kirli Temiz
*Mor
*Yeşil partisi
* Mor partisi
*Mutfak atölyesi
*Pijama partisi
*’Kedi ile palyaço’ tiyatrosuna
gidiyoruz.
*
*’Kedi ile palyaço’
tiyatrosuna gidiyoruz.
Sevgili veliler, bu özel
etkinlik günlerini
düzenlememizin sebebi;
çocuklarımıza sorumluluk
kazandırma, paylaşma, bir işi
takip edebilme ve kendine ait
eşyayı, nesneyi koruyabilme
becerisinin gelişimine
yardımcı olmaktır. Aynı
zamanda bu etkinlikleri
gerçekleştirebilmek için
çocuklarımız sizlerden yardım
isteyeceklerinden, ebeveyn
olarak okul programının içinde
yer almak
sizlerle bizleri daha da
yakınlaştıracaktır.
Yardımlarınız için şimdiden
teşekkürler...
Etkinlik Örnekleri
PARMAK OYUNU
AĞAÇ
Bizim ayaklarımız var (Ayaklar yere vurulur.)
BİLİM
Deneyin Adı: Hava
Deneyin Yapılışı ve sonucu: Çocukların her birine balon verilir ve şişirmeleri
istenir. Nasıl şişti içinde neler var sorusu sorulur. Daha sonra balon yüzlerine
doğru açılması gerektiği söylenir ve neye benzediği tartışılır.
Dallarıyla okşar, kucaklar
Kuşları bulutları. (Kollar birbirine sarılır.)
Onun dalları; (Yukarıya kaldırılır.)
Bizim ellerimiz var (Eller yavaşça açılır.)
Kökleriyle durur ayakta, (Dik durulur.)
Onun kökleri; (Dizlerin üzerine oturulur.)
ŞARKI
MİNİ MİNİ BİR KUŞ
Mini mini bir kuş donmuştu
Pencereme konmuştu
Aldım onu içeriye
Cik cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bak boş kaldı
OYUN
ORMAN VE ÖRÜMCEK
Öğretmen çocuklar ile sohbet eder. “Orman ne demek? Ormana gittiniz mi? Ormanda neler
var? Ormanda kimler yaşar? Ormanlar olmasaydı ne olurdu? Ormanlarımızı neden
korumalıyız? Ormanları korumak için neler yapabiliriz? Pikniğe gittiğimizde neler yapıyoruz?
Neler yapmamalıyız? Piknik yaptıktan sonra çevremizi nasıl bırakmalıyız? Ateşimizi neden
söndürmeliyiz?”
Çocuklarla halka şeklinde yere oturulur. Öğretmen sağ elindeki parmakları hareket ettirerek
çocuklara gösterir ve “Bu benim örümceğim, sizin örümceğiniz var mı?” der ve çocuklara
model olarak vücutlarının çeşitli kısımlarında örümcek gezdireceklerini belirtir.
Çocukların da ellerini sanki örümcekmiş gibi hareket ettirmeleri sağlanarak çeşitli
yönergelerle örümcekler gezdirilir. Örneğin: “Bu örümcekler kafamızda geziyor, şimdi
boynumuza indiler, oradan da ensemize geçtiler.” “Benim örümceğim sağ omzumda zıplıyor,
haydi hep beraber örümceklerimizi zıplatalım. Şimdi alnımızda, şimdi burnumuzun tepesinde
zıpladılar”… şeklinde yönergelerle çocukların hem vücut kısımlarının isimlerini öğrenmeleri ya
da bildikleri kısımları pekiştirmeleri hem de sağ- sol, ön- arka, yukarı- aşağı gibi kavramların
öğrenilip pekişmesi sağlanır. Etkinlik örümceklerin diğer çocukların sırt, baş, omuz, dirsek,
ayak vb.. gibi vücut kısımlarında gezmeleri sağlanarak çeşitlendirilir. Zaman zaman el
değişimi yapılarak çocukların her iki elini de kullanmaları sağlanır. Çocuklara örümceklerin
yorulduğu ve dinlenmeleri gerektiği söylenerek oyun sonlandırılır.
Sınıf Öğretmeni
YAĞMUR KUZGUN
Download

çalışkan arılar