Ek:1 SGDB 2013 EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM ALAN PERSONEL
EĞİTMEN
EĞİTİM
SAATİ
EĞİTİM
ALAN KİŞİ
SAYISI
TOPLAM
SAAT
21/22.01.2013
Tubitak Proje Harcamaları Eğitimi
Selahattin ÖZKAN
TÜBİTAK
16
1
16
01/05.02.2013
KBS Eğitimi
Fatma KÖKSAL
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mdlğ.
40
1
40
04/22.02.2013
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi
Mehmet Erkan Şahin
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mdlğ.
120
1
120
11/15.02.2013
HYS Eğitimi
Mehmet Bayraktar
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mdlğ.
40
1
40
05/06.11.2013
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi
Etem ASLAN
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mdlğ.
16
1
16
09/11.12.2013
KBS Eğitimi
Selahattin ÖZKAN
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mdlğ.
24
1
24
21/22.11.2013
Erasmus Programı Eğitimi
Mehmet Bayraktar
Avrupa Birliği Bakanlığı & Ulusal Ajans
16
1
16
TOPLAM PERSONEL SAYISI = 33(*)
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ :
(*) Personel Sayısı, yıl sonundaki kişi sayısıdır, hizmetli personel hariçtir.
TOPLAM=
8
272
272
Download

Ek:1 SGDB 2013 EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU