T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı : 42734358-840-1600006482
Konu : Akademik Teşvik Ödeneği
11.01.2016
DAĞITIM YERLERİNE
Devlet Yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan akademik personele yapılacak
Akademik Teşvik Ödeneği verilmesi ile ilgili "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"
18/12/2015 tarih ve 29556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğe göre akademik personel, akademik teşvik başvurularını, kadrolarının
bulunduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde ise ana
bilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına yapması, başvuruların ilgili bölümlerde
kurulacak Ön İnceleme Heyetleri tarafından incelenmesi ve Rektörlükte kurulan Akademik
Teşvik Komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülmektedir.
Akademik teşvik ödeneği başvurularının alınabilmesi, işlemlerin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi ve akademik teşvik ödeneği başvurusu yapacak akademisyenler için
bilgilendirme dokümanı ve formlara ulaşılabilecek linkler ekte gönderilmiş, ayrıca
Üniversitemiz duyurular bölümünde de yayınlanmış olup, tüm ilgililere tebliğ edilmesi
hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU
Rektör Adına
Rektör Yardımcısı
EK:
EK-1 Dağıtım Listesi
EK-2 1 sayfa
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55
Belgegeçer No: 418 02 30
[email protected]
http://sgdb.marmara.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için:
Faik ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince Arif Nihat GÜLLÜOĞLU tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. http://ebys.marmara.edu.tr/QR/82AA4DB1F8704A5B
DAĞITIM LİSTESİ
Gereği:
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığına
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığına
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığına
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığına
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim
Uygulama Birimi'ye
Sürekli Eğitim Merkezi (Müsem)ne
Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma
Merkezine
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama Ve
Araştırma Merkezine
Uluslararası İlişkiler Araştırma Ve
Uygulama Merkezine
Türkiye-almanya İlişkileri Uygulama Ve
Araştırma Merkezine
Spor Bilimleri Ve Spor Sağlığı Araştırma
Ve Uygulama Merkezine
Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Ve
Uygulama Merkezine
Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama Ve
Araştırma Merkezine
Osmanlı Tarihi Uygulama Ve Araştırma
Merkezine
Nanoteknoloji Ve Biyomalzemeler
Uygulama Ve Araştırma Merkezine
Kent Sorunları Ve Yerel Yönetimler
Araştırma Ve Uygulama Merkezine
İmmün Yetmezlik Uygulama Ve Araştırma
Merkezine
Hiper Tansiyon Ve Ateroskleroz
Uygulama Ve Araştırma Merkezine
Genetik Ve Metabolik Araştırma Ve
Uygulama Merkezine
Geleneksel El Sanatları Araştırma Ve
Uygulama Merkezine
Epilepsi Araştırma Ve Uygulama
Merkezine
Doğa Bitkileri Ve Su Ürünleri Araştırma
Ve Uygulama Merkezine
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55
Belgegeçer No: 418 02 30
[email protected]
http://sgdb.marmara.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için:
Faik ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma
Merkezine
Çocuk Koruma Uygulama Ve Araştırma
Merkezine
Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama
Merkezine
Genel Sekreterlik'e
Hukuk Müşavirliği'ye
Marmara Üniversitesi Hastanesi'ye
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne
Burs Ofisi Koordinatörlüğü'ye
Engelli Öğrenci Birimi
Koordinatörlüğü'ye
Yayın Etik Kurulu'ya
Mevlana Değişim Programı
Koordinatörlüğü'ye
İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinasyon
Birimi'ye
Ölçme Değerlendirme
Koordinatörlüğü'ye
Öğrenci İşleri Eğitim Koordinatörlüğü'ye
Bimer'e
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi'ye
Uluslararası Ofis'e
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Koordinatörlüğü (Öyp)'e
Mezunlar Ofisi'ye
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'ye
Kalite Koordinatörlüğü'ye
İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Ofisi'ye
Farabi Değişim Programı
Koordinatörlüğü'ye
Akademik Gelişim Birimi'ye
İç Denetim Birimi Başkanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İşletme Fakültesi Dekanlığına
İktisat Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55
Belgegeçer No: 418 02 30
[email protected]
http://sgdb.marmara.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için:
Faik ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri
Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğüne
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğüne
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
Gastroenteroloji Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü
Müdürlüğüne
Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürlüğüne
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Takı Teknolojisi Ve Tasarımı Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Personel Daire Başkanlığına
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 418 01 55
Belgegeçer No: 418 02 30
[email protected]
http://sgdb.marmara.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için:
Faik ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Download

Akademik Teşvik Ödeneği