Mart
İGEP Programı
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
2014
PERŞEMBE
CUMA
CMT./PAZ.
24 Şubat
25
26
27
28
1/2 Mart
3
4
5
6
7
8/9
IGEP Açılışı
Prof. Dr. Ahmet Acar
Tanıtım ve Tanışma
Prof. Dr. Hami Alpas
09.30 – 10.30
10
Kamuda Etik
Doç. Dr. Yılmaz Üstüner
14.00 – 17.00
11
12
13
Mobbing ve İşyerinde
Taciz
Y. Doç. Dr. Yonca Toker
09.30 – 12.30
17
18
19
20
25
1 Nisan
21
22/23
Karar Alma ve Problem
Çözme Teknikleri
Doç. Dr. Sinan Gönül
14.00 – 17.00
26
Türk Dilinin Etkili
Kullanımı
Okutman Serhat Adem
Körkuyu
09.30 – 12.30
31
15/16
Bilgi Teknolojileri ve
Devlet
Y. Doç. Dr. Nilay Yavuz
14.00 – 17.00
Kamuda Organizasyon
Doç. Dr. Yılmaz Üstüner
09.30 – 12.30
24
14
27
28
29/30
4
5/6
Etkili İletişim
Prof. Dr. Ayhan Demir
13.00 – 17.00
2
3
Nisan
İGEP Programı
PAZARTESİ
31 Mart
SALI
1 Nisan
ÇARŞAMBA
2
PERŞEMBE
3
Stresle Başa Çıkma
Prof. Dr. Ayhan Demir
08.30 – 12.30
7
14
8
15
Eğiticinin Eğitimi
Dr. Serap Emil
09.30 – 12.30
21
CUMA
4
CMT./PAZ.
5/6
Kurum Kimliği ve Kurum
İtibarı
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz
14.00 – 17.00
9
16
10
11
Bürokratik
Organizasyonlarda
Yönetim
Prof. Dr. Nazlı Wasti
Pamuksuz 09.30 – 12.30
Ekip Yönetimi ve Takım
Çalışması
Doç. Dr. Pınar Acar
09.30 – 12.30
17
18
Zaman Yönetimi
Y. Doç. Dr. Gökçe Gökalp
09.30 – 12.30
22
2014
23
12/13
19/20
Ekip Yönetimi ve Takım
Çalışması
Doç. Dr. Pınar Acar
09.30 – 12.30
24
İş Tasarımı ve Hedef
Belirleme
Y. Doç. Dr. Çağrı Topal
09.30 – 12.30
25
26/27
Liderlik ve Motivasyon
Doç. Dr. Yaşar Kondakçı
13.00 – 17.00
28
29
30
1 Mayıs
2
3/4
5
6
7
8
9
10/11
Mayıs
İGEP Programı
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
2014
PERŞEMBE
CUMA
CMT./PAZ.
28 Nisan
29
30
1 Mayıs
2
3/4
5
6
7
8
9
10/11
Kurum Kültürü
Y. Doç. Dr. Çağrı Topal
09.30-12.30
Misafir ODTÜ’lü
Sunumu 14.00 – 15.00
12
Kriz Yönetimi
Doç. Dr. Adil Oran
14.00 – 17.00
13
14
15
16
17/18
20
21
22
23
24/25
Performans Yönetimi
Y. Doç. Dr. Çağrı Topal
09.30 – 12.30
19
Örgütlerde Öğrenme
26
27
28
29
657 Sayılı DMK / 2547
Sayılı Yükseköğretim
Kanunu / 2914 Sayılı
Yükseköğretim Personel
Kanunu
Selda Bilgin, 09.30 – 12.30
2
30
31/1 Haziran
5018 Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanunu,SGDB
14.00 – 15.00
4857 Sayılı İş Kanunu
Selda Bilgin, 15.00 – 16.00
3
4
5
6
7/8
Haziran
İGEP Programı
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
2014
PERŞEMBE
CUMA
CMT./PAZ.
26 Mayıs
27
28
29
30
31/1 Haziran
2
3
4
5
6
7/8
Proje Yönetimi
09.30 – 12.30
9
Proje Yönetimi
14.00 – 17.00
10
11
12
Rapor Yazma Teknikleri
Ekin Erbatur Kocabaşoğlu
09.30 – 12.30
13
14/15
Etkili Sunum Teknikleri
Y. Doç. Dr. Evrim Baran
14.00 – 17.00
16
17
18
19
20
21/22
23
24
25
26
27
28/29
30
1 Temmuz
2
3
4
5/6
Download

Mart İGEP Programı