İGEP 1.GRUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hüseyin
Elmas
Veysel
Tuncay
Semra
Adem
Abdullah
Halil Kamil
Tuğba
Selda
Enis
Yusuf
Tuğba
Melek
Seval
Zeynel
İbrahim Ceyhun
Özlem
Serap
Evrim Özlen
Serdar Süer
Muzaffer
Elvan
Özgür
Hasan
Kibaroğlu
Aydın Özkan
Ceylan
Anıl
Aksoy
Bulat
Aydın
Tekin
Canyurt
Ekici
Düz
Yıldırım
Ertürk
Teberoğlu
Urla
Kaman
Koçak
Hoşnut
Sevil
Şenoğlu
Akıncı
Karaman
Odabaşı
Sayın
Yurtoğlu
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Md.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ofisi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Evrak ve Arşiv Müdürlüğü
Fen-Edeb. Fak. Tarih Bl.
Fen-Edeb. Fak. Matematik Bl.
İdari ve Mali İşler Daire Bşk. İç Satınalma Müd.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.
Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bl.
Müh. Fak. Metalurji ve Malzeme Müh.Bl.
ODTÜ-Biltir Merkezi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofisi
Personel D.B. Akademik Özlük Md.
Sağlık Kültür ve Spor D. Bşk. Kültür ve Kongre Merkezi Md.
Sağlık Kültür ve Spor D. Bşk. Yurtlar Müdürlüğü
SEM - Sürekli Eğitim Merkezi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ofisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ofisi
Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Taşıt İşletme Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Telefon İşletme Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Etüd Proje Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Isı - Su İşletme Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ofisi
Bilgisayar İşletmeni
Programcı
Teknisyen
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Kütüphaneci
Bilgisayar İşletmeni
Teknisyen
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Şef
Şef
Mali Hizmetler Uzmanı
Şoför
Tekniker
Mimar
Bilgisayar İşletmeni
Mühendis
Download

1.Grup Katılımcıları