ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU
Sayı:
Konu: Banka Promosyonu İhalesi
Banka Promosyon İhale Numarası
1- Kurumun Adı
A)Adresi
B)Telefon ve Faks Numarası
C)Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Kurumda Çalışan Personel Sayısı
5- Kurum Personelinin 2014 Yılı Yıllık
Nakit Akışı Yaklaşık
.
6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
2.Aşama İhale Tarih ve Saati
9 Aralık 2014
: 3
: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
: ODTÜ Rektörlüğü
: 210 2102-2102109
: [email protected]
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4379 kişidir. 15 Kasım 2014 itibariyle Özel
Bütçeden ve Döner Sermayeden maaş ödenen
yaklaşık kişi sayısıdır.
: 190.500.000 TL (Özel Bütçe ve Döner Sermayeden
ödenen maaş, ödül, fark, ikramiye vb. ödemeler
dahildir). 2015 Yılı Nakit Akışının Yaklaşık olarak
223.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.
: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu
: 16 Aralık 2014 Salı günü saat 10.00
(Komisyonca teklifler yeterli görülmediği takdirde
2. Aşama ihale yapılacaktır).
19 Aralık 2014 Cuma günü saat 10.00’da aynı yerde
Bankanın Adı
Bankanın Adresi
Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler:
1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://gs.metu.edu.tr adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 16 Aralık 2014 Salı günü, saat 10.00’a kadar ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D
Salonu’na noterden tasdikli yetki belgeleri ile birlikte, ihaleye katılacak banka yetkileri tarafından
kapalı zarf içerisinde verilecektir. Alınan ilk teklifler komisyon tarafından banka yetkililerinin
huzurunda değerlendirilmesinden sonra açık artırma turlarına geçilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Gülhan Yüksel
Genel Sekreter Yard.
EK: Banka Promosyonu İhale Şartnamesi.
Prof. Dr. Hami Alpas
Genel Sekreter V
Download

Davet Mektubu - Odtü Genel Sekreterlik