HİCRÎ 1436 / 1437 - MÎLÂDÎ 2015 SENESİ MUBÂREK GÜN VE GECELERİ
DÎNÎ GÜNLER
HİCRÎ TARİHLER (1436-1437)
Mevlid Kandili Gecesi
Üç Ayların başlaması
Regâib Kandili Gecesi
Mi'râc Kandili Gecesi
Berât Kandili Gecesi
Ramezân-ı şerîf'in başlangıcı
Kadr Gecesi
Fıtr Bayramı Gecesi
Fıtr (Ramezân) Bayramı 1. Günü
Fıtr (Ramezân) Bayramı 2. Günü
Fıtr (Ramezân) Bayramı 3. Günü
Terviye Günü
11 / 12 Rebî'ul-evvel (1436)
1 Receb (1436)
2 / 3 Receb (1436)
26 / 27 Receb (1436)
14 / 15 Şa’bân (1436)
1 Ramezân-ı şerîf (1436)
26 / 27 Ramezân-ı şerîf (1436)
29 Ramezân-ı şerîf / 1 Şevvâl (1436)
1 Şevvâl (1436)
2 Şevvâl (1436)
3 Şevvâl (1436)
8 Zil-hicce (1436)
Arefe Günü
Arefe Gecesi
Kurban Bayramı 1. Günü
Kurban Bayramı 2. Günü
Kurban Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 4. Günü
Muharrem (Yılbaşı) Gecesi
Hicrî Senebaşı (Yılbaşı Günü)
Aşûre Gecesi
Aşûre Günü
9 Zil-hicce (1436)
9 / 10 Zil-hicce (1436)
10 Zil-hicce (1436)
11 Zil-hicce (1436)
12 Zil-hicce (1436)
13 Zil-hicce (1436)
29 Zil-hicce / 1 Muharrem (1436-1437)
1 Muharrem (1437)
9 / 10 Muharrem (1437)
10 Muharrem (1437)
MÎLÂDÎ TARİHLER (2015)
2 / 3 Ocak (2015)
20 Nisan (2015)
21 / 22 Nisan (2015)
15 / 16 Mayıs (2015)
1 / 2 Haziran (2015)
18 Haziran (2015)
13 / 14 Temmuz (2015)
16 Temmuz / 17 Temmuz (2015)
17 Temmuz (2015)
18 Temmuz (2015)
19 Temmuz (2015)
22 Eylül (2015)
23 Eylül (2015)
23 / 24 Eylül (2015)
24 Eylül (2015)
25 Eylül (2015)
26 Eylül (2015)
27 Eylül (2015)
13 / 14 Ekim (2015)
14 Ekim (2015)
22 / 23 Ekim (2015)
23 Ekim (2015)
GÜNLER
Cuma / Cumartesi
Pazartesi
Salı / Çarşamba
Cuma / Cumartesi
Pazartesi / Salı
Perşembe
Pazartesi / Salı
Perşembe / Cuma
Cuma
Cumartesi
Pazar
Salı
Çarşamba
Çarşamba / Perşembe
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Salı / Çarşamba
Çarşamba
Perşembe / Cuma
Cuma
NOT:
* Terviye günü, Zil-hicce'nin 8. günüdür. Bugün hâcılar Mekke'den Minâ'ya giderler. Hadîs-i şerîfde, "Bir müslimân, Terviye günü
oruc tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ onu elbette Cennete sokar" buyuruldu.
Bugüne Terviye denmesinin sebebi, hâcıların o gün Zemzem suyundan çok içip kanmalarındandır.
* Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir.
Önceki günü öğle nemâzı vaktinden, o gecenin fecrine (imsâk vaktine) kadar olan zemândır.
* Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri ta’kîb eden gecelerdir.
Arefe, Zil-Hicce'nin dokuzuncu günüdür. Başka günlere "Arefe" denmez!..
Kurban Bayramı Geceleri, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir.
Bu üç güne, (Eyyâm-i nahr) denir.
* Yukarıdaki mubârek gecelerden, Mevlid, Berât, Mi'râc ve Regâib gecelerine, (Kandil) geceleri denir.
* Bu mubârek gecelerden başka, Receb ayının her gecesi, Fıtr Bayramı'nın diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on geceleri,
Muharremin ilk on geceleri ve her Cum’a ve Pazartesi gecesi de mubârek gecelerdir.
* Bu geceleri ihyâ etmeli, ya’nî kazâ nemâzları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, düâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli,
müslimânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir.
Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.
TÜRKİYE TAKVİMİ
VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
E-posta adresimiz: [email protected]
Download

mîlâdî 2015 senesi mubârek gün ve geceleri