Türkiye Takvimi
2 0 1 5
T A K V İ M
MUBÂREK GÜNLER (H: 1436 - 1437)
Mevlid Kandili .............................. 02/03 Ocak Cum’a/Cumartesi
Üç Aylar›n başlamas› (1 Receb 1436)
20 Nisan Pazartesi
Regâib Kandili ............................. 23/24 Nisan Perşembe/Cum’a
Mi’râc Kandili .............................. 15/16 Mayıs Cum’a/Cumartesi
Berât Kandili................................. 01/02 Haziran Pazartesi/Salı
Ramezân-› şerîf (1436) ............... 18 Haziran Perşembe
Kadr Gecesi ................................ 13/14 Temmuz Pazartesi/Salı
Ramezân Bayram› (1. Gün) .......... 17 Temmuz Cum’a
Ramezân Bayram› (2. Gün) .......... 18 Temmuz Cumartesi
Ramezân Bayram› (3. Gün) .......... 19 Temmuz Pazar
Arefe Günü .................................. 23 Eylül Çarşamba
Kurban Bayram› (1. Gün) ............. 24 Eylül Perşembe
Kurban Bayram› (2. Gün).............. 25 Eylül Cum’a
Kurban Bayram› (3. Gün).............. 26 Eylül Cumartesi
Kurban Bayram› (4. Gün).............. 27 Eylül Pazar
Hicrî Senebaş› (1 Muharrem 1437) 14 Ekim Çarşamba
Aşûre Gecesi ............................... 22/23 Ekim Perşembe/Cum’a
Aşûre Günü ................................. 23 Ekim Cum’a
Mevlid Kandili .............................. 22/23 Aralık Salı/Çarşamba
Y I L I
RESMÎ TATİL GÜNLERİ (M: 2015)
Y›lbaş› ............................................................................................... 1 Ocak Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› ................ 23 Nisan Perşembe
Emek ve Dayan›şma Günü ...................... 1 May›s Cum’a
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› ... 19 May›s Salı
Ramezân Bayram› Öncesi ................ 16 Temmuz Perşembe
(Öğleden Sonra)
Ramezân Bayram› (1. Gün) .............. 17 Temmuz Cum’a
Ramezân Bayram› (2. Gün) .............. 18 Temmuz Cumartesi
Ramezân Bayram› (3. Gün) .............. 19 Temmuz Pazar
Zafer Bayram› .............................................................. 30 Ağustos Pazar
Kurban Bayram› Öncesi (Arefe).................... 23 Eylül Çarşamba
(Öğleden Sonra)
Kurban Bayram› (1. Gün) .................................. 24 Eylül Perşembe
Kurban Bayram› (2. Gün) .................................... 25 Eylül Cum’a
Kurban Bayram› (3. Gün) .................................... 26 Eylül Cumartesi
Kurban Bayram› (4. Gün) .................................... 27 Eylül Pazar
Cumhuriyet Bayram› Öncesi (1.5 Gün) 28 Ekim Çarşamba
(Öğleden Sonra)
Cumhuriyet Bayram›.............................................. 29 Ekim Perşembe
t
2015 - HİCRÎ AYLAR VE MUBÂREK GÜNLER
HİCRÎ TÂRÎHLER GÜN MÎLÂDÎ TÂRÎHLER GÜNLER
DÎNÎ GÜNLER
11/12 ...... Rebî’ul-evvel ....... 1436 .................... 02/03 ...... Ocak ............. 2015 ....... Cum’a/Cumartesi........... MEVLİD KANDİLİ
1 ....... Rebî’ul-âhır ............ 1436 ..............................
22 .... Ocak ............... 2015 ....... Perşembe ................................
29
1 ....... Cemâzil-evvel .... 1436 ................................
20 .... Şubat ............... 2015 ....... Cum’a ..........................................
29
1 ....... Cemâzil-âhır ......... 1436 ..............................
21 .... Mart ................. 2015 ....... Cumartesi ................................
30
1 ....... Receb ............................ 1436 ..............................
20 ...... Nisan .............. 2015 ....... Pazartesi ................................... ÜÇ AYLARIN BAŞLAMASI
29
4/5 ....... Receb ............................1436 ......................23/24 ...... Nisan ................ 2015 ....... Perşembe/Cum’a........... REGÂİB KANDİLİ
26/27 ...... Receb ..............................1436 .................... 15/16 ...... Mayıs ............... 2015 ....... Cum’a/Cumartesi ........ Mİ’RÂC KANDİLİ
1 ....... Şa’bân .......................... 1436 ............................
19 .... Mayıs ............. 2015 ....... Sal› .....................................................
30
14/15 ...... Şa’bân .......................... 1436 .................... 01/02 ...... Haziran ........ 2015 ....... Pazartesi/Salı ................... BERÂT KANDİLİ
1 ... Ramezân ........... 1436 ..............
18 .. Haziran .... 2015 ... Perşembe ............... RAMEZÂN’IN BAŞLANGICI
29
26/27 ... Ramezân ........... 1436 .................... 13/14 ...... Temmuz .... 2015 ....... Pazartesi/Salı........................ KADR GECESİ
1 ....... Şevvâl ............................ 1436 ..............................
17 .... Temmuz .... 2015 ....... Cum’a.............................................. RAMEZÂN BAYRAMI (1. Gün)
30
2 ....... Şevvâl ............................ 1436 .............................. 18 .... Temmuz ...... 2015 ....... Cumartesi ................................ RAMEZÂN BAYRAMI (2. Gün)
3 ....... Şevvâl ............................ 1436 ................................19 .... Temmuz .... 2015 ....... Pazar .............................................. RAMEZÂN BAYRAMI (3. Gün)
1 ....... Zil-ka'de ..................... 1436 ................................
16 .... Ağustos ...... 2015 ....... Pazar ..............................................
30
1 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................
15 .... Eylül ................. 2015 ....... Salı
29
9 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................23 .... Eylül ................. 2015 ....... Çarşamba ................................... AREFE
10 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................24 .... Eylül ................. 2015 ....... Perşembe ................................ KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
11 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................25 .... Eylül ................. 2015 ....... Cum’a ........................................... KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
12 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................26 .... Eylül ............... 2015 ....... Cumartesi .............................. KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
13 ....... Zil-hicce ..................... 1436 ................................27 .... Eylül ................. 2015 ....... Pazar .............................................. KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
1 ....... Muharrem ................ 1437 ..............................
14 .... Ekim ................ 2015 ....... Çarşamba ................................. HİCRÎ SENEBAŞI (1437)
30
9/10 ....... Muharrem ................ 1437 .................... 22/23 .... Ekim ................ 2015 ....... Perşembe/Cum’a........... AŞÛRE GECESİ
10 ....... Muharrem ................ 1437 .............................. 23 .... Ekim ................ 2015 ....... Cum’a............................................... AŞÛRE GÜNÜ
1 ....... Safer ................................ 1437 ..............................
13 .... Kasım .............. 2015 ....... Cum’a..............................................
29
1 ....... Rebî’ul-evvel ....... 1437 ..............................
12 .... Aralık .............. 2015 ....... Cumartesi
30
11/12 ...... Rebî’ul-evvel ....... 1437 .................... 22/23 .... Aralık .............. 2015 ....... Salı/Çarşamba ................. MEVLİD KANDİLİ
t
Hicrî-Şemsî (1394) senebaş›: 20 Eylül 2015
Rûmî (1431) senebaş›: 14 Mart 2015
Download

2015 Yılı Resmi Tatil Günleri