AY
ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA PLANI
TARİH
AĞUSTOS
01.08.2014
23.08.2014
Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da
göreve başlayacakların onaylarının alınması için Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yazışmalarının tamamlanması. Okulun fiziki
ihtiyaçlarının ve bölümlerinin kontrolü ve eksiklerinin giderilmesi.
Okul Müdürü
Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı
Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı -Tüm Öğretmenler
26.08.2014
27.08.2014
Zümre Başkanları Toplantısı
Zümre İçi Toplantılar
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı- Zümre Başkanları
Zümre Başkanı ve İlgili Branş Öğretmeni
29.08.2014
Zümre Başkanları ile Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Planlanması.
Müdür Yardımcısı-Rehberlik Servisi- Zümre Başkanları
01.09.2014
Eğitim Öğretime Hazırlık Semineri(Akıllı Tahta)
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
03.09.2014
04.09.2014
Değerler Eğitim Toplantısı
Branşların Akıllı Tahta Ders Sunumu
11.09.2014
Laboratuar, Özel Derslik, ve Diğer Özel Yerlerin Kullanım
Planlarının Hazırlanması.
Seviye Belirleme Sınavı ( 5. Sınıflar)
Değerler Eğitimi Birimi ve Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-İlgili Sınıf ve Branş
Öğretmenleri
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı ve İlgili Sınıf ve Branş
Öğretmenleri
Müdür Yardımcısı-Görevli Komisyon
15.09.2014
2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılının Başlaması ve Açılış Töreni.
Okul Müdürü -Müdür Yardımcısı- Görevli Öğretmenler
Seviye Belirleme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Müdür Yardımcısı-Görevli Komisyon
Değerler Eğitim(**********)Sınıf İçi Etkinlikler.
Değerler Eğitimi Birimi- Tüm Öğretmenler
1.Veli Toplantısı ve Okul Aile Birliği Genel Kurulu Toplantısının
Yapılması
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
09.09.2014
18.09.2014
2014 Eylül-Ekim
Ayları Süresince
27.09.2014
(5,6,7,8.sınıflar) Oryantasyon Çalışması (10.00-12.30)
2014 Eylül Ayı Sonu Nakil İşlemlerinin Tamamlanması
Müdür Yardımcısı
30.09.2014
Yıllık Planların Okul Müdürüne Teslimi
Tüm Öğretmenler
30.09.2014
Sınıf Başkanı Seçimlerinin Demokratik Yollardan Yapılması.
Sınıf Rehber Öğretmenleri
Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesinin Hazırlanarak Onay İçin Milli
Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı
Okul Meclisi Oluşturulması Çalışmalarının Başlatılması
Müdür Yardımcısı-Rehberlik Servisi- Öğrt.Kurulunca Seçilen
Öğretmenler
Okulun Sivil Savunma Planının Hazırlanması
Müdür Yardımcısı- Sivil Savunma Kulübü
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı (ŞÖK)
Dünya Çocuk Günü
Hayvanları Koruma Günü
Sınıflar Bazında
Sınıflar Bazında(İlgili Sınıf Öğretmenleri)
Sınıflar Bazında(İlgili Sınıf Öğretmenleri)
08.10.2014
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı (ŞÖK)
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
07.10.2014
11.10.2014
Ahilik Haftası
Kültür ve Edebiyat Kulübü Sınıflar Bazında
20.10.2014
Okul Öğrenci Kurulunun Oluşturulması
22.10.2014
Öğrenci Meclis Başkanı Seçimlerinin Yapılması.
15.10.2014
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı (ŞÖK)
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
24.10.2014
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
27.10.2014
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Okul Yürütme Komisyonu
Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yadımcısı-Rehber Öğretmen-Kurul
Üyeleri
22.10.2014
8. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı (ŞÖK)
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
Cumhuriyet Bayramı
Okul Müdürü-Müdür Yadımcısı-Görevli Öğretmen Komisyonu
Kızılay Haftası
Müdür Yard. (Fen Bilimleri Kulübü)
2014 Eylül Ayı
Sonuna Kadar
23 09.2014
10.10.2014
2013 Ekim Ayı
Süresince
01.10.2014
03.10.2014
04.10.2014
EKİM
SORUMLU
25.08.2014
(08-12).09.2014
EYLÜL
KONU
28-29 Ekim 2014
29.10.2014
04.11.2014
Öğretmenler Kurulunca Seçilen Öğretmenler-Rehberlik ServisiSınıf Rehber Öğretmenleri
Müdür Yardımcısı- Rehberlik Servisi-Öğrt.Kurulunca Seçilen
Öğretmenler
2014 Kasım Ayı
Süresince
Değerler Eğitimi (*************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
1.Yazılı Haftası
Müdür Yardımcısı-İlgili Branş Öğretmenleri
05.11.2014
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
10.Kas.14
12.11.2014
Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü
Deneme Sınavı 8.Sınıflar
Müdür Yardımcısı-İlgili Komisyon
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
12.11.2014
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
13.11.2014
Şube Öğretmenler Kurulunun Yapılması
Okul Müdürü-Müdür Yadımcısı-Rehber Öğretmen-İlgili
Öğretmenler (5.6.7.8.Sınıflar)
06.11.2014
12.11.2014
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Kütüphanecilik Kulübü
14.11.2014
Öğrenci Davanışlarını Değerlendirme Kurulunun Toplanması
Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
19.11.2014
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
21.11.2014
24.11.2014
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Öğretmenler Günü
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür yard. (İlgili Komisyon Öğretmenleri)
26.11.2014
8. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
29.11.2014
06.12.2014
Veli Toplantıları
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı- Tüm Öğretmenler
Değerler Eğitimi (*************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
2.Yazılı Haftası
Dünya AIDS Günü
Dünya Özürlüler Günü
Müdür Yardımcısı-İlgili Branş Öğretmenleri
Sınıflar Bazında
Sınıflar Bazında
03.12.2014
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
03.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
Vakıf Haftası
Sınıflar Bazında
Deneme Sınavı 5.6.7.8.Sınıflar
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
10.12.2014
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
11.12.2014
Okul Öğrenci Kurulu Sınıf Temsilcilerinin Toplantısı
Rehberlik servisi-Öğretmenler Kurulunca Seçilen Öğrt.Kurulu
Üyeleri
12.12.2014
18.12.2014
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
Sınıflar Bazında
16.12.2014
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Toplanması
Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
17.12.2014
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
24.12.2014
KASIM
03-07 Kasım 2014
OCAK
ARALIK
2014 Aralık Ayı
Süresince
01-05.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
8. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Branş Öğretmenleri
26.12.2014
2015 Ocak ayı
süresince
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Değerler Eğitimi (******************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
2015 Ocak Ayı
Süresince
8. Sınıflara Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması.(Anadolu LisesiMüdür Yardımcısı-Rehber Öğretmen-Sınıf Öğretmeni
Fen Lisesi-Öğretmen Liseleri)
05-09.01.2015
09.01.2015
13.01.2015
20.01.2015
16.01.2015
02.02.2015
3.Yazılı Haftası
Müdür Yardımcısı-İlgili Branş Öğretmenleri
Enerji Tasarrufu Haftası
Sınıflar bazında
Kulüp Çalışmalarının 1.Dönem Raporlarının Alınması
Müdür Yardımcısı-Rehberlik Servisi
ŞUBAT
2015 Şubat Ayı
Süresince
Yarıyıl Tatili (16 Ocak 2014
1. yarıyıl sonu)
Değerler Eğitimi (***********)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
10.02.2015
2. Kanaat Döneminin Başlaması. 2. Kanaat Dönemi Öğretmenler
Kurulu
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı- Tüm Öğretmenler
11.02.2015
Zümre Başkanları İle Toplantı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Bölüm Bşk.-Zümre Bşk.
17.02.2015
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Okul Yürütme Komisyonu
Toplantısı
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
19.02.2015
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Toplanması
Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Sivil Savunma Günü
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Sivil Savunma Kulübü
Değerler Eğitimi (*****************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Sağlık-Temizlik -Beslenme ve Yeşilay Kulübü-Sivil Savunma
Kulübü
İngilizce Kulübü (Sosyal Bilg. Öğretmenleri)
24.02.2015
28.02.2015
2015 Mart Ayı
Süresince
04.03.2015
01.03.2015
07.03.2015
06.03.2015
Yeşilay Haftası-Deprem Haftası
Atatürk'ün Antalya'ya Gelişi
MART
11.03.2015
08.03.2015
08.03.2015
14.03.2015
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Dünya Kadınlar Günü
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Sınıflar bazında (Sınıf Öğretmenleri)
Bilişim ve Teknoloji Haftası
Bilim Fen Teknoloji Kubülü
12.03.2015
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Kültür ve Edebiyat Kulübü (Dışarda)
Performans Takip Sınavı 8.Sınıflar
Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Müdür Yardımcısı
Müzik Kulübü ( Kültür Edebiyat Kulübü)(Dışarda)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Veli Toplantıları
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
Orman Haftası
Çevre Koruma Kulübü
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Toplanması
Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Kütüphaneler Haftası-Dünya Kitap Günü
Kütüphanecilik Kulübü
Değerler Eğitimi (***********************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
15.04.2015
22.04.2015
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
4. Sınıflar Antalya Geneli Bursluluk Sınavı
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
8. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
21.04.2015
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Toplanması
Müdür Yardımcısı-Kurul Üyeleri
22.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Turizm Haftası
Gezi Tanıtma Turizm Kulübü(Dışarda)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Müdür Yardımcısı-Görevli Komisyon
Değerler Eğitimi(********************)
Değerler Eğitimi Birimi-Tüm Öğretmenler
18.03.2015
18.03.2015
21.03.2015
28.03.2015
21.03.2015
26.03.2015
23.03.2015
NİSAN
25.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
2015 Nisan Ayı
Süresince
01.04.2015
08.04.2015
MAYIS
2015 Mayıs Ayı
Süresince
01.05.2015
1 MAYIS
06.05.2015
03.05.2015
10.05.2015
08.05.2015
13.05.2015
10.05.2015
16.05.2015
07.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
18.05.2015
24.05.2015
19.05.2015
27.05.2015
30.05.2015
5. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Müdür Yardımcısı (Sınav komisyonu)
Veli Toplantıları
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
Anneler Günü (11 Mayıs)
6. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Türkçe Zümresi
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Engelliler Haftası
Spor Kulübü
Vakıflar Haftası
Sınıflar Bazında
Okul Öğrenci Kurulunun Toplanması
7. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Deneme Sınavı ( 5,6,7,8. Sınıflar)
"
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Müzeler Haftası
Gezi Tanıtma Turizm Kulübü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
8. Sınıflar Branş Öğretmenleri Toplantısı
Okul Geleneksel Pilav Gününün Yapılması
Öğrenci Kanaat Notlarının ve Çizelgelerinin Yazımı ve Notlarının
Okul Müdürlüğüne Teslim Edilmesi
Müdür Yardımcısı-Görevli Komisyon
Müdür Yardımcısı (Sınav Komisyonu)
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
HAZİRAN
03.06.2015
İşçi Bayramı Tatili
Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
12.06.2015
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi.
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-İlgili BranşÖğretmenleri5,6,7,8.sınıf öğretmenleri- Rehberlik servisi
17.06.2015
Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısının Yapılması
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
15.06.2015
Okul Zümre Başkanları Kurulu Toplantısının Yapılması
Öğretmenlerin Seminer Çalışma Programlarının Belirlenmesi
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Zümre Başkanları
15.06.2015
26.06.2015
Yazılı Kağıtları, Ders Kesim Raporları v.b. Evrakların Teslim
Alınması
Kulüp Çalışma Raporlarının Teslim Alınması
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı-Tüm Öğretmenler
Yüksel ARSLAN
Okul Müdürü
Download

çalışma planı 2015