ADAY MEMUR EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI
(05.09.2014)
TEMEL EĞİTİM
ADI SOYADI
Tuğba ÖZER
Emine AKAGÜNDÜZ
Sultan GÖLLÜ
Eda FĠNCAN
Mehmet Zeydin DURAN
Meki EKĠN
ġerife AKSOY
Arife GÜLEÇ
Ġbrahim ERTAġ
Serdar ÇETĠN
Hüseyin Can AKGÖNÜL
Sezgin SAVAġ
Ġlyas ÇELĠK
Kenan BUCAK
Ümit ALTUNTAġ
Mehmet YILDIZ
Erdinç SÖNMEZ
Selman TEKĠN
Didem ġEN
Ferit KOTAN
Umut USUK
Mehmet Baki BĠLSEL
ġükrü HAZAR
Fikret TAġ
Yakup DENKTAġ
Mehmet Fatih DOĞAN
Bahri ġAHĠN
Bedia TANA
HAZIRLAYICI EĞİTİM
ALDIĞI PUAN
SONUÇ
ALDIĞI PUAN
SONUÇ
90
84
86
84
84
90
70
72
82
82
80
82
84
76
86
90
90
78
90
78
82
90
86
82
70
82
80
82
BAġARILI
88
80
80
84
82
90
76
82
80
78
80
84
84
80
86
88
88
90
90
88
88
90
82
78
70
82
72
88
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
ADAY MEMUR EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI
(05.09.2014)
TEMEL EĞİTİM
ADI SOYADI
Güler ÖZEL
Nevin YOLAÇAN
Mehmet ALTINDAĞ
Ömer TAġ
Anıl CESUR
Nevin GÜRPINAR
Havva Nur MERAL
Ruken KILINÇ
Ömer ÖZALP
Abdulkerim
YÜKSEKYAYLA
Ahmet SÜZER
Mesut YILMAZ
Muharrem SĠNCAR
Talat TUTUġ
Ahmet KIRKIL
Burhan ATAġ
Mehmet TANRIKULU
Zülfü AKARSU
Ömer GÜLER
Hamza ATAġLAR
HAZIRLAYICI EĞİTİM
ALDIĞI PUAN
SONUÇ
ALDIĞI PUAN
SONUÇ
72
72
76
70
82
80
80
78
82
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
90
90
90
70
86
84
84
88
82
76
BAġARILI
86
BAġARILI
78
78
84
84
80
88
78
78
76
80
BAġARILI
76
90
82
80
80
84
78
88
82
84
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Download

Tuğba ÖZER Emine AKAGÜNDÜZ Sultan GÖLLÜ Eda FĠNCAN