TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
GİRİŞİMCİLİK KAMPI (SAMSUN) PROGRAM AKIŞI
1.DÖNEM (ERKEK)
1.GÜN - 10 Kasım 2014
08:00-09:00 : Karşılama ve Kayıt İşlemleri
10:00-11:30
: Açılış Programı-Sayın Bakanımızın Konuşması
11:30-12:30
:Seminer 1. Oturum: Girişimci ve Girişimcilik Kavramları,
Girişimci Gençler, Zamanın Ruhu ve Ahilik Öğretisi -Doç. Dr. Bekir
ŞİŞMAN
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 :Seminer 2. Oturum: Yenilikçilik, Fikir geliştirme ve İş Hayatındaki
Deneyimleri-Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
MURZİOĞLU
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30
: Atölye Çalışması: İş Fikri ve İş Hayatında Yaratıcılık
17:30-19:00
: Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30
: Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Akşam Etkinliği
2. GÜN – 11 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: İş Hayatında Planlama ve Girişimcilik Ruhu-Samsun
Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent ÖZDEN
10:30-11:00
: Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Liderlik ile Motivasyon, Takım Kurma, İletişim ve
Müzakerecilik İlişkisi - Borsan Şirketler Topluluğu Başkanı Adnan ÖLMEZ
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 :Seminer 3. Oturum: Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Bireysel ve Toplumsal
Hayata Etkisi ve Kalkınma – Yrd. Doç. Dr. Nahit YILMAZ
15:30-16:00
: Kahve Molası
16:00-17:30
: Atölye Çalışması: Uluslararası ve Türkiye Örneklerinde Yeni Bir İşe Atılma
17:30-19:00
: Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30
: Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Akşam Etkinliği
3. GÜN – 12 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: Girişimcilik ve İletişim Dili Olarak Türkçe - Doç. Dr. Bekir
ŞİŞMAN
10:30-11:00
: Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Sağlık Sahasında Girişimcilik ve İş Hayatındaki
Deneyimler - Medical Park Genel Müdürü Hakan ÖZCAN
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: İş Hayatında Girişimciliğin, İnovasyonun ve Liderliğin
Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Hasan GÜL
15:30-16:00
: Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması: Girişimciliği Etkileyen Faktörler ile Girişimciliğin Olumlu ve
Olumsuz Boyutları
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Kapanış Programı
4. GÜN – 13 Kasım 2014
08:00-:09:00 : Kahvaltı ve Otelden Ayrılış
09:00:-12:00 : Samsun Şehir Gezisi (Borsan Şirketler Grubu İş Merkezleri Ziyareti)
12:00-13:00
: Öğle Yemeği
13:00-17:00
: Samsun Şehir Gezisi
17:00-
: Terminale Varış ve Uğurlama
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
GİRİŞİMCİLİK KAMPI (SAMSUN) PROGRAM AKIŞI
2. DÖNEM (BAYAN)
1.GÜN - 14 Kasım 2014
08:00-10:00 : Karşılama ve Kayıt İşlemleri
10:30-12:00 : Seminer 1. Oturum: Girişimci ve Girişimcilik Kavramları, Girişimci Gençler,
Zamanın Ruhu ve Ahilik Öğretisi -Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 :Seminer 2. Oturum: Yenilikçilik, Fikir geliştirme ve İş Hayatındaki
Deneyimleri-Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem TÜFEKÇİ
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30
: Atölye Çalışması: İş Fikri ve İş Hayatında Yaratıcılık
17:30-19:00
: Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30
: Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Akşam Etkinliği
2. GÜN – 15 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: İş Hayatında Planlama ve Girişimcilik Ruhu-Samsun İş
Kadınları Derneği Başkanı Münevver UĞURLU
10:30-11:00
: Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Liderlik ile Motivasyon, Takım Kurma, İletişim ve
Müzakerecilik İlişkisi - Borsan Şirketler Topluluğu Başkanı Adnan ÖLMEZ
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 :Seminer 3. Oturum: Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Bireysel ve Toplumsal
Hayata Etkisi ve Kalkınma – Yrd. Doç. Dr. Nahit YILMAZ
15:30-16:00
: Kahve Molası
16:00-17:30
: Atölye Çalışması: Uluslararası ve Türkiye Örneklerinde Yeni Bir İşe Atılma
17:30-19:00
: Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30
: Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Akşam Etkinliği
3. GÜN – 16 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: Girişimcilik ve İletişim Dili Olarak Türkçe - Doç. Dr. Bekir
ŞİŞMAN
10:30-11:00
: Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Sağlık Sahasında Girişimcilik ve İş Hayatındaki
Deneyimler - Medical Park Genel Müdürü Hakan ÖZCAN
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: İş Hayatında Girişimciliğin, İnovasyonun ve Liderliğin
Dünü, Bugünü ve Yarını - Doç. Dr. Hasan GÜL
15:30-16:00
: Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması: Girişimciliği Etkileyen Faktörler ile Girişimciliğin Olumlu ve
Olumsuz Boyutları
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00
: Kapanış Programı
4. GÜN – 17 Kasım 2014
08:00-:09:00 : Kahvaltı ve Otelden Ayrılış
09:00:-12:00 : Samsun Şehir Gezisi (Borsan Şirketler Grubu İş Merkezleri Ziyareti)
12:00-13:00
: Öğle Yemeği
13:00-17:00
: Samsun Şehir Gezisi
17:00-
: Terminale Varış ve Uğurlama
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
TARİH KAMPI (MANİSA) PROGRAM AKIŞI
1.DÖNEM (ERKEK)
1.GÜN - 10 Kasım 2014
08:00-09:00 : Karşılama ve Kayıt İşlemleri
10:00-11:30 : Açılış Programı
11:30-12:30 :Seminer 1. Oturum: Osmanlı Toplumunda Ermeniler (Prof. Dr. Mehmet
ÇELİK)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 2. Oturum: Osmanlı döneminde Orta Doğunun Sosyo-Politik
Durumu (Yrd. Doç. Dr. Şükran YAŞAR)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00 : Akşam Etkinliği
2. GÜN- 11 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: 1915 Ermeni Tehciri ve Günümüze Yansımaları (Prof.
Dr. Mehmet ÇELİK)
10:30-11:00 : Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Günümüzde Orta Doğu Sorunları ve Batının
Ortadoğu’daki Politika ve Beklentileri (Yrd. Doç. Dr. Şükran YAŞAR)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: Çanakkale Savaşları (Prof. Dr. Mehmet ÇELİK)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00 : Akşam Etkinliği
3. GÜN- 12 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: Orta Asya ve Kafkasya Coğrafyası ve Tarihi (Yrd. Doç.
Dr. Emin KIRKIL)
10:30-11:00 : Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: 1990’ lı yıllarından sonra Türkiye’nin Orta Asya ve
Kafkasya Ülkeleri ile İlişkileri (Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya
(Prof. Dr. Mehmet ÇELİK)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00 : Kapanış Programı-Veda Eğlencesi
4. GÜN- 13 Kasım 2014
08:00-:09:00 : Kahvaltı ve Otelden Ayrılış
09:00:-12:00 : Manisa Şehir Gezisi
12:00-13:00 : Öğle Yemeği
13:00-17:00 : Manisa Şehir Gezisi
17:00: Terminale Varış ve Uğurlama
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
TARİH KAMPI (MANİSA) PROGRAM AKIŞI
2. DÖNEM (BAYAN)
1.GÜN - 14 Kasım 2014
08:00-10:00 : Karşılama ve Kayıt İşlemleri
10:30-12:00 :Seminer 1. Oturum: Osmanlı Toplumunda Ermeniler (Prof. Dr. Mehmet
ÇELİK)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 2. Oturum: Osmanlı döneminde Orta Doğunun Sosyo-Politik
Durumu (Yrd. Doç. Dr. Şükran YAŞAR)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00 : Akşam Etkinliği
2. GÜN- 15 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: 1915 Ermeni Tehciri ve Günümüze Yansımaları (Prof.
Dr. Mehmet ÇELİK)
10:30-11:00 : Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: Günümüzde Orta Doğu Sorunları ve Batının
Ortadoğu’daki Politika ve Beklentileri (Yrd. Doç. Dr. Şükran YAŞAR)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: Çanakkale Savaşları (Prof. Dr. Mehmet ÇELİK)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30 : Atölye Çalışması
17:30-19:00 : Değerlendirme Toplantısı
19:00-20:30 : Akşam Yemeği
20:30-22:00 : Akşam Etkinliği
3. GÜN- 16 Kasım 2014
08:00-09:00 : Kahvaltı
09:00-10:30 : Seminer 1. Oturum: Orta Asya ve Kafkasya Coğrafyası ve Tarihi (Yrd. Doç.
Dr. Emin KIRKIL)
10:30-11:00 : Kahve Molası
11:00-12:30 : Seminer 2. Oturum: 1990’ lı yıllarından sonra Türkiye’nin Orta Asya ve
Kafkasya Ülkeleri ile İlişkileri (Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL)
12:30-14:00 : Öğle Yemeği
14:00-15:30 : Seminer 3. Oturum: Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya
(Prof. Dr. Mehmet ÇELİK)
15:30-16:00 : Kahve Molası
16:00-17:30
17:30-19:00
19:00-20:30
20:30-22:00
: Atölye Çalışması
: Değerlendirme Toplantısı
: Akşam Yemeği
: Kapanış Programı-Veda Eğlencesi
4. GÜN- 17 Kasım 2014
08:00-:09:00 : Kahvaltı ve Otelden Ayrılış
09:00:-12:00 : Manisa Şehir Gezisi
12:00-13:00 : Öğle Yemeği
13:00-17:00 : Manisa Şehir Gezisi
17:00: Terminale Varış ve Uğurlama
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
“İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK RUHU”
PROGRAMI
1. GÜN (04 Aralık 2014 Perşembe)
08:00-12:30
: Karşılama, Kayıt İşlemleri ve Kahvaltı
12:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-15:30
: Açılış Programı
15:30-17:00
: Seminer 1. Oturum:
Prof. Dr. Arif YAVUZ (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)
“Okul Hayatından İş Hayatına Geçiş ve Genç Girişimciliği”
18:00-20:00
: Akşam Yemeği
20:00-22:00
: Atölye Çalışması: İş Fikri ve İş Hayatında Yaratıcılık
2. GÜN (05 Aralık 2014 Cuma)
08:30-09:30
: Kahvaltı
09:30-11:30
: Seminer 1. Oturum:
Ömer DURNA (Türk Hava Yolları Bölge Müdürü)- “Kariyer Uçuşu”
11:30-14:00
: Öğle Yemeği
14:00-16:00
: Seminer 2. Oturum:
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)
“Günümüz İtibariyle Dünya ve Türkiye İş Piyasalarının Görünümü,
Eğitim – İstihdam İlişkisi ve Girişimcilik”
16:00-16:30
: Çay-Kahve Molası
16:30-18:00
: Seminer 3. Oturum:Hamit AKÇAY- “Girişimcilik Ruhu”
18:00-20:00
: Akşam Yemeği
20:00-22:00
:Akşam Etkinliği (Uluslararası ve Türkiye Örneklerinde Yeni Bir İşe Atılma
konusunda-Mentör eğitmenler eşliğinde beyin fırtınası yapılacaktır.)
3. GÜN (06 Aralık 2014 Cumartesi)
08:30-09:30
: Kahvaltı
09:30-11:00
: Seminer 1. Oturum:
Dr. Şenol KURT (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)
“Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Bireysel ve Toplumsal Hayata Etkisi ve
Kalkınma”
11:00-11:30
: Çay-Kahve Molası
11:30-13:00
: Seminer 2. Oturum: İdris TOPÇUOĞLU
Sosyal Girişimcilik
13:00-14:30
: Öğle Yemeği
14:30-16:00
: Seminer 3. Oturum: Senai DEMİRCİ
İletişim Dili Olarak Türkçe ve Motivasyon
16:00-16:30
: Çay-Kahve Molası
16:30-18:00
: Atölye Çalışması: Girişimciliği Etkileyen Faktörler ile Girişimciliğin Olumlu ve
Olumsuz Boyutları
18:00-19:15
: Akşam Yemeği
19:30-22:00
: Bekir DEVELİ
“Bekir DEVELİ ile Tecrübe Konuşuyor”
4. GÜN (07 Aralık 2014 Pazar)
08:30-09:30
: Kahvaltı ve Otelden Ayrılış
09:30-12:00
: İşletme Gezisi
12:00-13:30
: Öğle Yemeği
13:30-17:00
: İşletme Gezisi
17:00: Uğurlama
Download

1.GÜN - 10 Kasım 2014 08:00-09