BATMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No:
Öğrencinin Adı Soyadı
Kayıtlı Olduğu Üniversite
Merkezi
Kayıtlı Olduğu Bölüm Kayıt Yılı YerleĢtirme Puanı
YGS-2
Değerlendirme
Sonucu
Asil-Yedek
1
BüĢra Arslan
Dicle Üniversitesi Atatürk
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
428,09207
Asil-1
2
Murat Köprü
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
384,11291
Asil-2
3
Sultan DURSUN
Dicle Üniversitesi Atatürk
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
379,24839
Asil-3
4
Hatice YILDIRIM
Gaziantep Üniversitesi Sağlık
HemĢirelik Bölümü
Bilimleri Fakültesi
2013
375,72325
Asil-4
5
Zeynep AKSOY
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
360,64938
Asil-5
6
Mehmet ġehmus
DOĞAN
Harran Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
350,68095
Asil-6
7
Feride KURHAN
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
348,52506
Asil-7
8
Seçil BULUT
Amasya Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
342,17535
Asil-8
9
Cemal DÜRAK
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
341,66240
Asil-9
10
Zeynep BOZKURT
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
338,68779
Asil-10
11
Hakan ANIL
Dicle Üniversitesi Atatürk
Sağlık Hizmetleri
Yüksekokulu
Ortopedik Protez-Ortez
Programı
2013
338,29974
Asil-11
12
Medine DEMĠR
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
334,31358
Asil-12
13
Suat GÜNERĠ
Artvin Çoruh Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
332,91481
Yedek-1
14
Melek TARHAN
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
332,30287
Yedek-2
15
ġeyma GÖRNÜ
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
332,05642
Yedek-3
16
Abdurrezak TAYLAN
Cumhuriyet Üniversitesi Su
ġehri Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
331,74356
Yedek-4
17
Ali EKĠNCĠ
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
330,04085
Yedek-5
18
Kübra ÇELĠKEL
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
329,20329
Yedek-6
19
Zeynep YEġĠLYURT
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
327,79112
Yedek-7
20
Osman TEVKUR
MuĢ Alparslan Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
325,91577
Yedek-8
21
Gülbahar KAYGUSUZ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
HemĢirelik Bölümü
Yüksekokulu
2013
325,59916
Yedek-9
22
Veysel GÖKGÖZ
Erciyes Üniversitesi Sivil
Havacılık Yüksekokulu
Uçak Elektrik ve
Elektronik Bölümü
2013
324,83352
Yedek-10
23
Amine KARAHAN
Adnan Menderes Üniversitesi
HemĢirelik Bölümü
Söke Sağlık Yüksekokulu
2013
324,58084
Yedek-11
24
Mahmut KARDAġ
Bitlis Eren Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
ĠnĢaat Mühendisliği
2013
323,87765
Yedek-12
25
Beyda EKĠNCĠ
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
323,53444
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
26
Rojda KAYA
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
322,15341
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
27
Mehmet Sait ÇETĠN
Kafkas Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
320,81514
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
28
Abbas GÜNDÜZ
Çankırı Karatekin
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
319,49704
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
29
Mazlum DEMĠREL
Cumhuriyet Üniversitesi Su
ġehri Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
318,49928
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
30
BüĢra YILMAZ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
HemĢirelik Bölümü
Yüksekokulu
2013
317,62461
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
31
Mehmet TahirDAġLI
Erzincan Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
316,47353
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
32
Mazlum KARABULUT
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
316,44971
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
33
Zehra BUDAK
Çankırı Karatekin
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
314,14850
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
34
Ferhat TATLI
GümüĢhane Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet
Yönetimi
2013
313,96992
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
35
Zeki ÇELĠK
Kafkas Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
312,69220
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
36
Muhammed Ruhullah
Hüseyin ÇETĠNKAYA
Kafkas Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
312,03319
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
37
Remziye ORAK
Batman Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
2013
312,01890
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
38
Çağla BACI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
HemĢirelik Bölümü
Sağlık Yüksekokulu
2013
311,55575
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
39
Mehmet YAġA
Siirt Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu
2013
310,44640
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
40
Kübra EZER
Düzce Üniverstesi Sağlık
Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2012
310,06786
Red
(Ġlgili yılda
programa öğrenci
alınmadığından )
41
Ramazan EKĠN
Atatürk Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi
HemĢirelik Bölümü
2013
308,73419
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
42
Nurhan EKĠNCĠ
Cumhuriyet Üniversitesi Su
ġehri Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2013
306,47797
Red
(Sıralamaya
Girmedi)
43
Remziye ÇELĠK
Muğla Üniversitesi Fethiye
Sağlık Yüksekokulu
HemĢirelik Bölümü
2006
301,58100
Red
(Ġlgili yılda
programa öğrenci
alınmadığından )
44
Agrin YILDIRIM
Kastamonu Üniversitesi Fazıl
HemĢirelik Bölümü
Boyner Sağlık Yüksekokulu
2013
282,70708
Red (Ġlgili yılda
DGS ile öğrenci
alınmadığından)
HemĢirelik Bölümü
Download

2014-2015 eğitim - Batman Üniversitesi