2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ İLAÇ KİMYASI UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI
1.SINIFLAR İÇİN
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Biyolojik aktivite
deneyl.ve Biyo
aktif bileĢiklerin
Yapı-aktivite
iliĢkileri
(A. ErtaĢ)
Genel
Biyoinorganik
Kimya ve
Farmakoloji I
(M.Erdinç)
Uyg. Alanları I
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
Perşembe
Cuma
Deneysel
Farmakoloji I
(Hamdi Temel)
Ġlaç Kimyasında
Ġleri Analitik
Kimya
Uygulamaları I
(I.Aydın)
(Hasan Akkoç)
3.SINIFLAR İÇİN
Pazartesi
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
DERS KODU
Salı
Çarşamba
Perşembe
Ağır Metal
Toksisitesi
(H.Alkan)
DERS ADI
Cuma
Ġlaçların
Biyoanalitik
Kim.(B.Ziyadanoğul.)
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
TUK
1.Sınıflar için:
EĠK 601- Biyoinorganik Kimya ve Uygulama Alanları I (Prof.Dr.Hamdi TEMEL)-------------------303
TFAR 107- Genel Farmakoloji I (Prof.Dr.Meral ERDĠNÇ)-----------------------------------------------202
EĠK 610- Ġlaç Kimyasında Ġleri Analitik Kimya Uygulamaları I (Doç.Dr.IĢıl AYDIN)--------------404
EĠK 621- Biyolojik aktivite deneyleri ve Biyoaktif bileĢiklerin
Yapı-aktivite iliĢkileri (Yrd.Doç.Dr.Abdulselam ERTAġ)------------------------------------------------244
TFAR 101-Deneysel Farmakoloji I (Yrd.Doç.Dr.Hasan AKKOÇ)----------------------------------------042
3.Sınıflar için:
FBE 503092-Ġlaçların Biyoanalitik Kimyası (Prof.Dr.Berrin ZĠYADANOĞULLARI)----------------303
EĠK 631-Ağır Metal Toksisitesi (Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKAN)-----------------------------------------303
Proje (Kredisiz)
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ İLAÇ KİMYASI 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ
Yarıyıl BaĢlangıcı
Ara-Sınav
Yüzyüze Uygulama
Yarıyıl BitiĢi
Dönem Sonu Sınavı
22.09.2014
17-21.11.2014
22.12.2014-4.1.2015
31.12.2015
03-04.01.2015
Download

DERS KODU DERS ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ TUK 1