Kaynak verimliliği sadece tüketilen kaynakların miktarı ile değil, aynı zamanda doğal
kaynakların kullanımında ekonomik faydaları ve çevresel etkileri de kapsar. Verimlilik,
doğası gereği girdiler ve çıktılar arasındaki ilişki temeline bağlıdır. Kaynak verimliliği
potansiyeli ise, birim kaynak kullanımı başına elde edilen faydaların artırılmasındaki
gelişmelerdir. İmalat sanayinde kaynak verimliliği potansiyelinin ortaya konması ve
verimliliği artırmaya yönelik iyileştirmelerin yaygınlaştırılması bu sanayinin rekabet
gücünü artıracaktır. Bu alanın bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesine ve sektörlerde
potansiyelin somut olarak ortaya konmasına katkı sağlayacak çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır.
Metal sanayi, imalat sanayisi içinde hem üretim kapasitesi, hem ekonomik değeri hem
de diğer sanayi dallarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması sebebiyle potansiyeli yüksek
ve stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemiz demir ve çelik üretiminde yıldan yıla artan bir ivme göstermektedir. Enerji tüketimi bakımından imalat sanayi içerisinde en büyük paya sahip olan demir çelik sektörü kaynak verimliliği açısından yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple sektörde verimlilik potansiyelinin tartışılması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması, sektörün
rekabet gücüne katkı sağlayacaktır.
DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜNDE
KAYNAK VERĠMLĠLĠĞĠ
EĞĠTĠMĠ
Bu eğitim özellikle demir ve çelik sektörüne yönelik olarak Kocaeli Sanayi Odası ve
TÜBİTAK-MAM işbirliği ile organize edilmektedir.
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA
MERKEZİ
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21
41470 Gebze Kocaeli
www.mam.gov.tr
T +90 262 677 29 00
F +90 262 641 23 09
KOCAELİ SANAYİ ODASI
40°45'35.6"N 29°56'21.6"E
Fuar içi 41040 İzmit/KOCAELİ
T +90 262 315 80 00 F +90 262 321 90 70
www.kasano.org.tr
İrtibat: Aynur HACIFETTAHOĞLU
Tel: +90 262 315 80 23
E-posta: [email protected]
Not: Katılım ücretsiz olup, kontenjanla sınırlıdır. Katılımcıların önceden odamız web sayfası
www.kosano.org.tr sağ tarafında yer alan “Eğitim&Seminer Başvuruları” bölümünden
(http://uye.kosano.org.tr/egitimler.asp) kayıt yaptırması gerekmektedir.
Önceden kayıt yaptıran katılımcılara çay/kahve ikramı ve öğle yemeği ücretsizdir.
Tarih: 13 Kasım 2014
Yer: Kocaeli Sanayi Odası
13 KASIM 2014
DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜNDE KAYNAK VERĠMLĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
BaĢlama BitiĢ
AçılıĢ konuĢmaları
Kurum
09:00
09:05
Ayhan ZEYTĠNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
09:05
09:15
Prof. Dr. Mehmet KĠTĠġ
TÜBİTAK-MAM, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü
09:15
09:25
Anıl YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürü
EĞĠTĠM PROGRAMI
KonuĢmacı
BaĢlama BitiĢ
Konu
09:25
09:55
Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim
09:55
10:15
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
10:15
10:45
Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği Çalışmaları
10:45
11:00
Çay/Kahve Arası
11:00
11:30
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Analizleri, Yatırım Önerileri ve Yatırımların Geri Ödeme Süreleri
Prof. Dr. Engin ÖZDEMĠR
Kocaeli Ünv. Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh., Öğretim Üyesi
11:30
12:00
Demir Çelik Üretiminde Atık Yönetimi
Prof. Dr. M. Kelami ġEġEN
İst. Teknik Ünv. Kimya Metalurji Fak. Metalurji Müh., Öğretim Üyesi
12:00
13:00
Yemek Arası
13:00
13:30
Entegre Otomasyon Sistemleri ile Aktif Enerji Verimliliği
13:30
14:00
Elektrik Ark Ocaklı Tesislerde Enerji ve Kaynak Kullanımı
14:00
14:30
Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği
14:30
14:45
Çay/Kahve Arası
14:45
15:15
Hurda Kirliliğinin Üretim Maliyetlerine ve Kaynak Kullanımına
Etkisi
Ahmet TAġKIN
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Enstitü Müdür Yardımcısı
15:15
16:15
ORTAK PANEL: KapanıĢ, Sonuç ve Değerlendirme
Tüm konuşmacılar
Özlem DURMUġ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Dr. ġeyma KARAHAN
TÜBİTAK MAM ÇTÜE, Uzman Araştırmacı
Serpil ÇĠMEN
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Teknik İşler Direktörü
Levent FADĠLOĞLU
Schneider, Pazarlama Müdürü
Doğan ERTAġ
CVS MAKINA, Proje Taahhüt ve Satış Direktörü
Prof. Dr. DurmuĢ KAYA
Makina Yük. Müh. Enes KILINÇ
Kocaeli Ünv. Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh., Öğretim Üyesi
-
Download

demġr çelġk sektöründe kaynak verġmlġlġğġ eğġtġmġ