TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING—ADVANCED
30 Nisan, 1-2 Mayıs 2014, E.Ü. EBİLTEM—TTO Konferans Salonu, İzmir
AMAÇ
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Programının yururluge girmiş olması ve teknoloji transferi sureçlerini destekleyen
yeni programların gundeme alınması bu alanda insan kaynagı ihtiyacını artırmıştır. Teknoloji transferi, lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yuklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda egitilmiş
personel gerekliligi açıktır. Bu noktadan hareketle, ÜSİMP son iki yılda birkaçı AÜTM ile imzalanan işbirligi protokolu kapsamında olmak uzere teknoloji transferi konusunda arayuz kuruluşlarının nitelikli personel açıgını hızla kapatabilmek
amacı ile birçok egitim gerçekleştirmiştir
Bu amaçla duzenlenecek dorduncu egitim olan “Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi” , universitelerde faaliyet
gostermekte olan Teknoloji Transfer Ofislerinin deneyimli çalışanları ile TTO personeli eğitim sürecinde de görev almaya gönüllü kişilere yonelik olarak ileri duzeyinde planlanmıştır.
Egitimler Carnegie Mellon Üniversitesi Yardımcı Yoneticisi Tara Branstad, ve Carryer Consulting firması sahibi Babs Carryer tarafından verilecektir.
KATILIMCI PROFİLİ
Turkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirligi, araştırma-geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesi, Teknoloji Transferi ve lisanslama, konularında deneyimi olan, daha once AÜTM veya eşdegeri bir egitimi almış olan, universitelerde faaliyet gosteren Teknoloji Transfer Ofisleri deneyimli personeli ve gelecekte TTO personeli eğitim sürecinde de görev almaya gönüllü kişiler veya 3-5 Ekim 2013 tarihinde Elazıg’da duzenlenmiş başlangıç egitimini başarı ile tamamlamış katılımcılar.
EĞİTİM DİLİ: 30 Nisan ve 1 Mayıs programları İngilizce, 2 Mayıs programı İngilizce olacaktır.
KATILIM: Egitime başvuru ve odemeler on-line olarak https://www.surveymonkey.com/s/tt_advanced adresinden
yapılacaktır. Egitimin toplam kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup kayıt sırası esas alınacaktır. Son kayıt tarihi 14 Nisan
2014’tür.
EĞiTİM ÜCRETİ: Egitim ucreti ÜSİMP uyelerine 400 Turk Lirası, ÜSİMP uyesi olmayanlar için 500 Turk Lirasıdır. Ödemenin
ÜSİMP adına Adana ÜSAM hesabına gonderilmesi gerekmektedir. Fatura aksi belirtilmedikçe kayıt olan kişinin adına
duzenlenecek ve egitim sırasında elden teslim edilecektir.
Adana Teknoloji Transferi A.Ş.
Çukurova Üniversitesi İş Bankası Şubesi
Hesap No:6010-796330
IBAN:TR8 7000 6400 0001 6010 0796 330
Yüreğir VD :007 060 9321
SERTİFİKA: Egitim sonunda “ÜSİMP Katılım Sertifikası“ verilecektir.
DÜZENLEYENLER
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
(ÜSİMP) (http://www.usimp.org/tr)
E.Ü. EBİLTEM—TTO
(http://ebiltem.ege.edu.tr)
BİLGİ İÇİN:
Tutku Asarkaya
Ege Üniversitesi EBİLTEM –TTO
E-posta: [email protected]
Telefon: 0506 531 23 34
TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING—ADVANCED
30 Nisan, 1-2 Mayıs 2014, E.Ü. EBİLTEM—TTO Konferans Salonu, İzmir
EĞİTMENLER
Tara Branstad, Yardımcı Yonetici, Carnegie Mellon Üniversity
Babs Carryer, Yönetici Carryer Consulting
ÜSİMP Eğitmenleri, konfirme edilecektir.
PROGRAM
Egitim 30 Nisan, 1—2 Mayıs 2014 tarihleri arası iki gun boyunca Sabah 9:00 –12:00, Ögleden Sonra 13:30—
17:30 olarak yurutulecektir.
Sertifikaya hak kazanabilmek için 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki programın tamamına katılım zorunludur.
DAY 1: Marketing &
Licensing
09.00 – 09.30 Registration and
Morning Coffee
09.30– 10.00 Introduction / Overview
10.00 – 11.00 Session I:
Developing and Executing
a Marketing Plan
11.00—12.00 Session II:
Building Customer and
Partner Relationships
DAY 2: Start-ups
09.00 – 09.15 Morning Coffee
09.15 – 10.15 Session VI:
Assessment of Technology for Potential Investment
10.15—12.00 Session VII:
Review and Validation of
Business Model, Need
and Strategy I
12.00– 13.30 LUNCH
12.00– 13.30 LUNCH
13.30 – 15.00 Session III:
13.30 – 15.00 Session VIII:
Licensing Term Sheets and
License Agreements
15.00– 15.15 Coffee Break
15.15– 16.00 Session IV:
Types of License Agreements
16.00 - 17:30 Session V:
Negotiations and Execution of License Agreements
Review and Validation of
Needs and Strategy II
15.00 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 17.00 Session IX
Activity and Presentations: Business Model
17:00 – 17:30 Overview
DAY 3: Deneyim
Paylaşımı
09.00 – 09.15 KAHVE
09.15 – 10.15 Oturum VI:
Fikri Sınai Mülkiyet
Hakları
10.15—12.00 Oturum VII:
Lisanslama
12.00– 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 15.00 Oturum VIII:
Portföy Yönetimi
15.00 – 15.15 KAHVE
15.15 – 17.00 Oturum IX
Girişimcilik
17:00 – 17:30 Sertifikaların
Dağıtımı
Download

İleri Teknoloji Transferi Eğitimi