ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU DĠPLOMA LĠSTESĠ
SIRA NO
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
DĠPLOMA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
270830031
270830027
270830032
270830002
270830030
270830029
270830521
270830024
270830025
270830511
270830021
270831511
270831515
270870045
270870512
270870013
270870031
270870546
270870518
270870549
270871504
270871518
270865014
270865502
270865020
270850526
270850505
270850508
270882517
270882036
270882027
270882032
270882026
270882020
270882507
270882518
270882510
270882044
270880516
270880502
270880005
270880050
270850538
270850547
270882533
270810513
270811504
270810509
270811524
270891024
270891505
Tülay YILMAZ
Semih DEMĠRALAY
Elmas ĠġLEYEN
Sibel AKKOYUN
Sinem AKDOĞAN
Hatice KESEN
Ahmet KOÇ
Ġlknur KAVAS
Güven ĠġIK
Ebru TUNÇ
Serkan EFE
Cansu KORKUT
Gizem MERAL
Ġsmail DURAK
Ercan TURAN
Servet ÇELĠKEL
Emrecan ÇETĠNKAL
Tayfun Ahmet YALINKILIÇ
Alper YAġAR
Selçuk Deniz TEKĠN
Serkan ÇELĠK
Ersin YEġĠL
Aziz BAġAR
Orhan MuarT CANASLAN
Burçak ERBAY
Kadir ÇĠMEN
Fatma Naz ELÇĠM
Caner HANOĞLU
Nalan ÖKSÜZ
Nevin DURGUN
Mihriban TUTAL
AyĢegül TEMEġ
Ġrem ALTAY
Gülçin ĠKĠZ
Elif PAMUK
Ferda GÜLTEKĠN
Yasemin DOĞRU
Enise GÜLTEKĠN
Ecem SARIEFE
Nurdan MERAL
Nisa ATEġ
Dilek GÜRGEN
Recep AVCI
Esengül GÜTMEN
Funda GÜL
Mehmet YEġĠLOT
Vedat SOFU
Hüseyin KOCABAġ
Önder BAY
Salih KILINÇARSLAN
Onur ÖĞÜZ
5088
5084
5083
5082
5081
4948
4943
4715
5089
5116
5114
5113
5119
5011
5015
5133
5134
5143
5142
5144
5152
5154
4920
5067
4924
5191
5190
4935
5169
5166
5165
5159
5158
5157
5038
4986
4985
4984
5187
5185
4965
4961
5220
5204
5170
5127
5034
5022
5021
5221
5018
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
270891501
270810512
270750021
270750027
270780507
270750508
270730532
270730510
270730514
270730512
270730535
270731554
270770028
270770036
270771508
270771515
270771534
270765013
270765543
270740002
270710005
270740014
270750045
270591511
270560531
270871514
271041013
271041008
271041009
271082509
271082513
271082522
271082529
271082531
271082520
271082543
271082530
271082526
271082525
271082524
271082508
271082505
271082504
271082034
271082042
270982013
270982546
270941045
270970035
270965531
270965023
270951040
270952003
270952025
270952028
270952017
Oğuzhan AVRAN
Nihat AYGÜN
Sibel BATI
Zeynep ÜNLÜSOY
Elif OK
Hüseyin SUBAġI
Mahmut KURT
Seval UNUTULMAZ
Seray ADALETSEVER
Nazik GEZER
Kadir ATASOYU
Emine KAYMAZ
Osman GEVGĠN
Sezai BALLĠ
Umut KÖPRÜCÜ
Mehmet Fatih YILMAZ
Murat AYDI
Mutluhan AYDIN
Orhan SOLMAZ
Halil Ġbrahim ĠNCĠ
Soner ÖZDEMĠR
Rahmi GÜNEġ
Sabri ALTINELER
Ahmet ERBAġ
Dfatih BAYRAKÇI
Gürkan BALCILAR
Enes ġANLI
Emrah ÇALIġKAN
Ġlknur SEZGĠN
Meryem YURTSEVER
Gülay ARAS
Çağlanur TAPO
Ece BEDEL
Süheyla YÜKSEL
Selvinaz ġENER
Yasemin YAHġĠ
Elif Burcu YILMAZ
Nurcan ÖZTÜRK
Nesrin ÜN
Elif BĠNĠCĠ
Merisan ERDEM
Duygu ATALAY
Meryem VATANSEVER
Damla KIZILASLAN
Sibel KARAGÖZ
Ümmü ġENSANCAKOĞLU
Melek ÖZDEMĠR
Burak ÖZEN
Ahmet HAġAL
Emrah ÇELĠK
Sezer YÜKSEL
Elif ÖNEN
Recep YILDIRIM
Mahmut EKER
Mehtap ZADELEROĞLU
Ġsmail ÖZTÜRK
5017
5128
5216
5219
4962
5189
4942
4941
5108
5109
5122
5120
5131
5132
5151
5149
5153
4921
5070
5010
5130
5027
5203
5016
5023
4832
5459
5460
5461
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5436
5437
5440
5449
5462
5467
5493
5509
5521
5522
5524
5529
5531
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
270941041
270991506
270965045
270941027
270970025
270970004
270970508
270971521
270971517
270941014
270982502
270941046
270971508
270970513
270970514
270970505
270970516
270970503
270970501
270970037
270970019
270970036
270910037
270982002
270965504
270965024
270965001
270965006
270965510
270965031
270965534
270965018
270965523
270965010
270965013
270965005
270965512
270965544
27096508
270982034
270965042
270965039
270991011
270951502
270951524
270951506
270951045
270951046
2709514542
270951554
270951510
270951031
270951552
270951032
270951002
270951037
Ömer ELMAS
Enis GÜL
Nihal DEMĠRLĠ
Sinan ÖZAYDIN
Ahmet TOPÇU
Halil Ġbrahim POLAT
Yasin ÇAKAN
Ayhan DEMĠRCĠ
Tayfun ĠNAN
Muhterem BÜYÜKDERELĠ
Melek ÖNER
Uğur KARAER
Kadir ELGÜN
Mahmut ÇAKIR
Mehmet ÇAVDUR
Ahmet Numan ALTIN
Saim ALTIN
ġakir DOĞDU
Yücel ÖZAL
Yakup Samet KESEKOĞLU
Ġsmail BEKTEġ
ġeyh Ahmet YILDIZ
Yasin YILMAZ
Tuba ġENOL
Meryem KAYA
Nazlı ALGAN
AyĢe BARIġ
Ebru ÖZDEMĠR
Hidayet GÜNGER
Sıdıka KARTAL
Fatma GÜL
Fatma MUTLU
Harun YILMAZ
Meliha ARIKAN
Merve YĠGĠT
Sibel AKIN
Özge UÇAR
Kevser OĞRAK
Nurcan KARAÇAYĠR
BüĢra SUNGUR
Semiha KÖSE
Selime ÇELĠK
YaĢar COġKUN
Sinem ARABACI
Rıdvan KILIÇ
Çağla DEMĠRAL
Merve GÜLġEN
Gülcan TER
Gamze BAġ
Bahar KAHRAMAN
Nilgün AYDIN
Kübra ERTAN
Aylin SEVĠM
Burcu ÖZDADAġ
ġeyma Deniz SERT
Öznur AKYÜZ
5532
5534
5540
5544
5557
5555
5558
5561
5562
5570
5160
5156
5150
5148
5147
5146
5145
5140
5139
5137
5136
5135
5129
4969
5074
5073
5072
5071
5068
5066
5065
5064
5063
5062
5061
5060
5059
5058
5057
5056
5055
5054
5223
5218
5217
5214
5213
5212
5211
5210
5209
5208
5207
5206
5205
5202
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
270951014
270951008
270951003
270951001
270951550
270910543
270910506
270981037
270935542
270965520
270981004
270970519
270991031
270991516
270991509
270991006
270970539
271010538
271035034
271035027
27035021
271035015
271035006
271035005
271035004
271035001
271010523
271010583
271010501
271035035
271035510
271035514
271035013
271035031
271082037
271082043
270951514
270951504
270951522
270951543
270951521
270981543
270981002
270981020
270981521
270981041
270981013
270981015
270981043
270981006
270981028
270981547
270981018
270981025
270982531
270982523
Merve ÖZDEMĠR
Meltem BALĠ
Seda ELMANLI
Derya EKġĠ
Erkan YENER
Kamuran ġAHBAZ
Salih ZAVUT
Orhan GEÇĠT
Halim YILDIZ
Selvin KÜREKCĠ
Rahime ĠġCAN
Ferhat ÇETĠN
Murat KAYA
Serhan SEVĠM
Burak BEKAR
Bilal MAYĠL
Ġlker ARIK
ġakir KUġ
Nurdan GARĠP
Mine BALCI
Arif BATAK
AyĢe YILDIRIM
Zeynep ULU
Elif KÜÇÜKKARA
Filiz ÖZTÜRK
Elif UYGUN
Ġsmail FĠDAN
Bahadır ZAN
Rüstem GERMANAGĠL
Nurullah KÜLÇE
Ali UYSAL
Sibel TAYLAN
Merve ASLAN
Erkan DERELĠ
Günsu ERġIK
NeĢe BAKACAN
Özgür GüneĢ ASLAN
Melike Tugçe GÖÇGÜN
Semiha KIZILASLAN
Gökçe GÜNEY
Hasan ÖZEN
Nurcan ACAR
Bahriye DOĞRU
Muhammed AYDEMĠR
Azer Can BĠLGĠCĠ
Sibel BALABAN
Yasemin TETĠK
Süreyya ETEM
Mine CĠLEV
Merve UZUN
Ebru TAġKIRAN
ġükriye BERĠġ
Kevser GÜLTEKĠN
Rukiye KÜÇÜK
NeĢe YILDIRIM
Nuriye ÇELĠK
5201
5200
5199
5198
5197
5341
5340
5339
5337
5336
5333
5331
5329
5328
5326
5325
5323
5342
5356
5355
5354
5353
5352
5351
5350
5349
5348
5347
5346
5357
5372
5371
5577
5576
5439
5438
5196
5195
5194
5193
5192
5188
5186
5184
5183
5182
5181
5180
5179
5178
5177
5176
5175
5174
5173
5172
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
270982506
270982035
270982025
270982534
270982521
270982518
270982511
270965516
270910502
270910524
270935028
270935022
270936505
270935507
270935505
270935540
270936504
270936512
270936501
270935509
270935510
270936544
270935516
270935508
270936514
270935519
270935515
270935512
270935016
270935030
270935004
270935008
270935047
270935017
270935034
270935036
270935012
270935046
270935037
270952029
270952013
270952007
270952006
270952005
270951019
270951512
270951556
270951011
270951010
270965524
270965514
270965508
270965506
270965002
270935041
270935517
BüĢra KULA
Yasemen UZUNTARLA
Tuğba KIZILKUġ
BüĢra BAYRAM
Emine TOKDEMĠR
Melike COġKUN
Elif ÇOBAN
Yasemin KAYA
Ali YÜKSEL
Ersin KÖMÜRCÜ
Melike UĞRAL
Miray BOLAMAT
Bircan AKYÜZ
Lütfiye BUHUR
Ece SÖNMEZ
Salih Can KAYA
Fatih SARAÇ
Egemen BAHÇELĠ
Sariye KESKĠNKILIÇ
Kader ÖLMEZ
BüĢra ġAHĠN
Samet YILMAZ
Esra ÖZBAKIR
Serkan PINAR
Mehmet BOZTAġ
Arzu KARDAġ
Cemile ÇETĠN
Suna BIKMAZ
Serap ERTUĞRUL
BüĢra OFLAZ
Zeki BĠREL
ÜmmüĢ ÇAYLAK
Sibel BOZKURT
Özlem AYDIN
Leyla GÜLER
Cansu ÇAĞLAR
Özlem TAġTEKĠN
Yasemin AKPINAR
Demet YILMAZ
Bahadır DAYLAN
Funda KOÇ
Mine YILDIZ
Ġlknur ġENOL
BüĢra UĞUZ
Hamide AYDIN
Dilek KURT
Melek VATANSEVER
Sibel ġENTÜRK
Melike UġAK
Asiye ERES
Fatih ġAKĠ
Sevil AyĢe YILMAZ
Mustafa YALAZI
Seda PEHLĠVAN
Kübra GÖKTAġ
Mehmet Uğur ÖZBAY
5171
5168
5167
5164
5163
5162
5161
4923
5126
5125
5124
5123
5121
5118
5117
5115
5112
5111
5107
5110
5106
5105
5104
5103
5102
5101
5100
5099
5098
5095
5094
5093
5092
5091
5090
5087
5086
5085
5080
5079
5078
5077
5076
5075
4936
4934
4932
4931
4930
4929
4928
4927
4926
4925
4959
4958
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
270935502
270935503
270935024
270935010
270935009
270935003
270935002
270935001
270936525
270935546
270935511
270935025
270935007
270952004
270951517
270982019
270982015
270982014
270982011
270982009
270982008
270982005
270982004
270982003
270991008
270982001
270981007
270981005
270981026
270935026
270982527
270982526
270982525
270982524
270982520
270982516
270982515
270982513
270982509
270982505
270982501
270982043
270982042
270982031
270982023
270982022
270982542
270982541
270982537
270982538
270982535
270982530
270982528
270951515
270965511
270982545
Kıymet TĠRYAKĠ
Tuğba OĞUZ
Canan GĠRGĠN
Nazime AKGÜLLER
Serpil YUTSEVER
Çiğdem ÇETĠN
Yeliz ZEYBEL
Çağla ĠNALTEKĠN
AyĢe KANTÜRK
Didem ERSÖZ
Canan AKPINAR
Yasemin GÜNDÜZER
Safiye KAHRAMAN
Mutlu ARMA
Mine BAKGÖR
Yeliz KAYMAK
Kübra ANGI
Gönül KARACA
Hatice Ece BURġUK
DilĢat BuĢra ÖZDEMĠR
Elif ALP
Esin ġĠT
Esin DEĞĠRMENCĠ
Sümeyra GAZĠOĞLU
BarıĢ ABASĠYÜN
Seher KALDIRAK
Meltem ASLAN
Sonay ÖZAY
Ceyda EREN
NeĢe ORHAN
Beyza HASIRCI
Tuba ÖZDOĞAN
Gülcan YILDIZ
Tuğba MAT
Bilge ARDA
Burcu HATI
Zehra ÇEKER
Mine VANLIOĞLU
Fatma AÇIKGÖZ
Habibe ÇAKIR
Hanife BUĞDAY
YaĢare UZUN
AyĢe GÖKÇE
Melike YÜKSEL
Havagül ÇAKIR
Leyla KATRANCI
Fatma ALTINOK
Dilber IġIKLI
Filiz ALKAN
Elif GÜLER
Esra TUNA
Narin MUTLU
BüĢra KAYA
Ferdi TÜRKER
Burak TAN
Derya ADALI
4956
4955
4954
4953
4952
4951
4950
4949
4947
4946
4944
4940
4939
4938
4937
4978
4977
4976
4975
4974
4973
4972
4971
4970
5222
4968
4967
4966
4963
4960
4997
4996
4995
4994
4993
4992
4991
4990
4989
4988
4987
4983
4982
4981
4980
4979
5004
5003
5002
5001
5000
4999
4998
5036
5035
5032
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
270982020
270982041
270965501
270991002
270982028
270982010
270910005
270910003
270970002
270970007
270941015
270941029
270941007
270941002
270941001
270935005
270935014
270951005
270951009
270951505
270982539
270982006
270982522
270982532
270982540
270982544
270982517
270951541
270991518
270991033
270991026
270991018
270965004
270965017
270965003
270941012
270941042
270965041
270935015
270935018
270936532
270982510
270982504
270981022
270981016
270991530
270935040
270936536
270936543
270935039
270935038
270982029
270965532
270965513
270965515
270965037
Hatice YILDIZ
Hanife DENĠZ
Nihan MERĠÇ
Fatih KASAPOĞLU
Funda DURAK
Ebru ESEN
Mahmut TURAN
Ayhan CABBAR
Yusuf TÜRK
Mustafa ESAN
Mesut KARATAġ
Mustafa YILDIRIM
YeĢim TOSUN
Zeynep ÖZDEMĠR
Ümit USTA
Hatice BAYRAKTAR
Merve EKĠZ
Erdal ARSLAN
Onur BÖBREK
BüĢra TAPU
Hatice ĠZMĠT
Eda KUġ
Suna ÖZCAN
Neslihan GAZĠ
Ebru IġIK
Melike KULA
BüĢra ÖN
Hasan SEFER
Kamil ERASLAN
Mustafa DOĞAN
ġuayıp ÇADIRCIBAġI
Ramazan AKAY
Serpil RENDESOY
Fatma GÜL
AyĢen ÇAKIR
Erdi SARIAYDIN
Ömer BAYRAK
Abdulkadir DOĞANAY
Kübra AKLAN
Münevver ĠNAL
Deniz HONÇE
Meltem GÜNDOĞDU
Melike YAĞBASAN
Hülya TOPCU
Sümeyye DOLGUN
Hakan ĠNANÇ
Habibe YILDIZ
Seda YAKAN
Yasemin ORTA
Merve TOKGÖZ
Ġsmail ULUSAL
Gözde GENÇOĞLU
Semih USLU
Serdar ġEKER
Osman KALYONCU
Gizem ÇĠTAK
5031
5030
5029
5026
5025
5024
5020
5019
5013
5012
5009
5008
5007
5006
5005
5050
5049
5048
5047
5046
5045
5044
5043
5042
5041
5040
5039
5037
5232
5226
5225
5224
5053
5052
5051
5259
5254
5253
5252
5251
5249
5247
5246
5243
5240
5233
5260
5265
5264
5262
5261
5285
5284
5283
5282
5280
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
270965035
270965022
270965011
270965009
270951508
270951029
270951023
270951018
270936526
270935525
270935524
270910043
270910001
270910008
270910013
270982507
270982536
270982543
270982036
270982038
270982039
270982024
270982033
270982021
270970502
270970043
271051582
271065506
271065546
271070004
271081026
271081022
271081009
271081008
271081005
271081004
271081002
271081030
271081006
271081521
271051044
271082015
271082023
271082018
271082003
271082012
271082013
271082010
271082009
271082007
271082008
271082002
271082038
270970016
270970006
270981034
Meral KUġ
Funda ESEN
Meltem ġENKAN
Sevim BAKIR
Veli AYDEMĠR
Erkan ARSLAN
Semra GÜNEY
Enes PEKDEMĠR
GülĢah TURMUġ
Nilay YAVAġ
Kadir ASA
Abdurrahman KOYUNCU
Emrah BULAKBAġI
Özkan ġILA
Talip ÇALIK
Filiz BEYTEKĠN
Firdes AVCI
AyĢe Nur BENZER
ġeyma Betül AYKAÇ
Betül TOPCU
Çağla TIRMIK
YeĢim YAMAN
Seda FĠDAN
Sinem UÇAR
Burak ATEġ
Erdem SEVGĠ
Sedef DÖĞER
Derya YILMAZ
Bengü BAHTĠYAR
Davut YILMAZ
Zehra IġIK
Gönül GARĠP
Erkan ER
Fatma ġEN
Ebru YARALI
Sinem ATASEVEN
Merve ÖZDURAN
Merve ÇELĠK
ġükran PAZARCIKLI
Burcu ÖZMEN
AyĢe Nur ġAHĠN
Fatmanur AKTEM
Merve ERKAL
Sevcan TEKĠN
Leyla AKKAYA
Elif CANTÜRK
Tuğçe SANCAK
Meltem KIRBAġ
Tülay KESKĠN
Buse YAVUZ
Saniye Simay ATAġ
Emel TAN
Hatice BAYAZIT
Erdal ATAÇ
Hakan YAVUZ
Funda KÜRECĠ
5279
5278
5277
5276
5274
5273
5272
5271
5270
5269
5267
5304
5303
5301
5300
5297
5295
5294
5292
5291
5290
5289
5287
5286
5322
5319
5484
5393
5392
5396
5409
5408
5407
5406
5405
5404
5403
5410
5412
5413
5421
5427
5426
5425
5423
5429
5428
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5318
5317
5313
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
270981027
270941025
270910515
270910545
270910522
270910518
270910505
270910519
270910516
270910532
270936537
270936531
270935526
270936519
270936538
270951035
270951027
270965007
270970543
270970524
270970526
270981031
270981542
270981501
270991534
270951024
270991034
270740021
270935080
270965580
271070019
271070001
271091038
271091017
271051032
271051026
271051014
271051009
271051001
271051542
271051541
271051520
271051516
271051511
271051507
271051503
271051050
271051049
271051042
271051033
271065007
271065001
271065008
271065027
271065030
271082502
Betül DOĞAN
Elif ASLAN
Derya YARAR
Hamdi YILDIZ
Tacettin ġAHĠN
Rıdvan SÖĞÜTÇÜK
Merve ġĠMġEK
Ramazan Yavuz DEMĠRAL
Yeliz DEMĠRAL
Egemen ALBAYRAK
Ġlker Yasin ORTAACAR
Kübra MĠLAYIM
Ender GÜZ
Emre KAYA
Kağan YORULMAZ
Betül ÖKTEM
Ġlknur OKUMUġ
Rukiye SUZEN
Behçet ARI
GürĢin TURAL
Özkan ÖZ
Rabia OLGUN
Burcu GENÇ
Kübra CAN
Ġsmail SALIK
Serkan BENLĠ
Hüsamettin SARI
Gökhan ÇELĠKLER
Deniz ÇALIġKAN
Caner AYDIN
Bünyamin TAġDELEN
Volkan KILINÇ
Sinan ERTÜRK
Ferhat TUTKAL
Gufran GÖK
Melike ÇELĠK
Gülüzar AKKOÇ
Çiğdem PEKDEMĠR
Sevgi KÜÇÜK
Ahmet ÇALIġKAN
Özlem YENER
Tuğba DEMĠRTOK
Volkan KÖSEOĞLU
Fahriye BAYRAM
Aslı TOY
Ümit BAġIL
Esra SAĞDIÇ
Esra ġEN
Bahar ÜNAL
Aylin MESUT
Nazan ÇOKAL
Jale ÇELĠK
Gizem ġENGÜL
Derya ERTAN
Yasemin DOĞAN
Özlem ÇEGĠRGE
5312
5311
5310
5309
5308
5307
5305
5344
5343
5345
5359
5358
5360
5374
5375
5379
5381
5390
5402
5401
5397
5411
5416
5415
5419
5422
5417
5155
5096
5491
5466
5465
5464
5463
5472
5471
5470
5469
5468
5483
5482
5481
5480
5479
5478
5477
5476
5475
5474
5473
5490
5489
5488
5487
5486
5485
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
271065520
Burcu DEMĠRKIRAN
271035007
BüĢra ÇAMURLU
271035037
Mehtap AKÇA
271035030
Burcu EKĠNCĠ
271091509
Samet BAYAR
271091004
Lütfi KASAPOĞLU
271035518
Harun KÖKMEN
271035025
Aysun TEZCAN
271035012
Gülcihan ÇAVUġ
271035011
Sibel ÖZTÜRK
271035019
Melek ġEVĠK
271035032
Kübra AYDIN
271035010
Miray ARIKAN
271035026
Aysun GĠRGĠN
271035024
Buket EKER
271035041
Melike ÖNCEL
271070023
Burak Ahmet KALKAN
271070008
Faruk ÇAKIR
271041041
Samet ÇAPACI
271041011
Hakan YEġĠLYURT
271041001
Gamze ÖZDEMĠR
271035511
Duygu SEVEN
271035020
Özgür AYHAN
271035003
Zeynep ÇETĠNTAġ
271065541
Ali ÇETĠN
271070502
Ziya KAYA
271052013
Ġsa YALÇIN
271041004
Eda YAġAR
271035503
Funda ÜSTGÜNEY
271052053
Ertuğ GÜN
271070504
Semih GÜLSÜN
271052019
Senem ġENER
271091529
Mehmet MUTLU
271082501
Nuray ĠRĠ
271082044
Seda DURMUġ
271082041
Sema TUTAR
271082001
Merve YILMAZ
271065037
Tuğba KAHRĠMAN
271065502
Mustafa ÖZCAN
271065022
Selin BATMAZ
271065503
Nevin ÇAKIR
271051543
Özge ÖZTÜRK
271051012
Merve ALIMLI
271051038
Dilek ALKAN
271035045
Belkız YAġAR
271035023
Cansu ULUS
271035009 Muhammed Hanifi YAġAROĞLU
271052037
Adem DEMĠR
271070015
Burak SEZENLER
271070517
Nurettin Burak ATAYGÜL
271065516
Gamze ġANLI
271065529
Sadık TORUN
271065504
Gülperi ÖMEROĞLU
271065017
Okan KÜÇÜK
271065018
Elif KANDĠLCĠ
271035014
Aylin BaĢak SĠYAHER
5492
5496
5495
5494
5508
5507
5506
5505
5504
5503
5502
5501
5500
5499
5498
5497
5519
5518
5517
5516
5515
5514
5513
5512
5510
5520
5523
5527
5526
5525
5528
5530
5533
5539
5538
5537
5536
5535
5543
5542
5553
5552
5551
5550
5549
5548
5547
5545
5554
5560
5569
5568
5567
5565
5564
5575
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
271035002
271041002
271041027
271041006
271035537
271035554
271035553
271035552
271035551
271035548
271035546
271035543
271035541
271035501
271035520
271041016
271041030
271051007
271065028
271065014
271065033
271065010
271065004
271052008
271051522
271070005
270935020
270991016
270991003
270991513
270991507
270991515
270991540
270910004
270910526
270910517
270910523
270981023
270981039
270981509
270981523
270981534
270981516
270935045
270951033
270951015
270965012
270965529
270965540
270952010
270970520
270971503
270952031
270991015
270981047
270991001
Çiğdem SARI
Songül SÜNNETCĠOĞLU
Cafer Tayar DOĞAN
Birdane ERARSLAN
Bahar YAPRAK
Caner GÜNAY
Mualla YILDIRIM
Seçil DĠVĠLĠ
Hafize DOĞAN
Çiğdem ENGĠN
AyĢegül YURAL
Nurhan YILDIZ
Emine Macide KARABACAK
Ġlknur BALABAN
Nurullah Fırat YÜKSEL
Sezen DEMĠREL
Kenan SICAKTER
Elmira TÜRK
Ece BAĞLAR
Sibel ADIGÜZEL
Sezen KAHRAMAN
Öznur ERKAN
NeĢe AKSU
Kübra KARAKAġ
Fatma KURUMUġ
Sercan GEZENAYAK
Özge YUMURTACI
Yücel GÜVENDĠ
Hasan KAYAOĞLU
Melih YÜZLEK
BarıĢ ESEN
Ercan MERT
Emrah ÇANGAL
Can GÜZELĠġ
Hasan AKTAġ
Selman GÜNEġ
Harun GÜRKAN
Cennet ÇÜRÜK
Dilek EREN
BüĢra DÖNER
Pelin SARAÇ
Neslihan KOKTAY
Müjde SÜKÜT
Burak SĠNAN
Esra BOZDEMĠR
Sinem ÇAKAL
Ebru AYBEY
Dilek SARIKAYA
Gürkan KONT
Vural ÇAKIR
Çağatay DURGUN
Ahmet Emre KUROĞLU
Ġbrahim ERBAY
Bünyamin KORKMAZ
Ceyda YILMAZ
Mehmet ALTUNTAġ
5574
5573
5572
5571
5370
5369
5368
5367
5366
5365
5364
5363
5362
5361
5373
5377
5376
5380
5389
5388
5387
5386
5385
5384
5382
5395
5578
5579
5586
5595
5594
5593
5596
5601
5603
5604
5606
5609
5610
5615
5616
5617
5618
5625
5635
5641
5658
5660
5661
5666
5665
5669
5667
5685
5687
5691
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
270982027
270951028
270991025
270991514
270981033
270981505
270910033
270971533
270965032
270965530
270952023
270951038
270951538
270935029
270936508
270965535
270965526
270882501
270882037
270882530
270882514
270882017
270882531
270871550
270870522
270870507
270870510
270870515
270871522
270891543
270891545
270865005
270865019
270880025
270770024
270771543
270791510
270791514
270765004
270780015
270780527
270691509
270680535
270870022
270870526
270871515
270830004
270831519
270811527
270810542
270811513
270810043
270810015
270810546
270810036
270810517
Sarbiye BAġTÜRK
Diğdem ÇOLAK
Arif ALTINAY
Mehmet ġAFAK
BuĢra BAġARAN
Yeliz TANRIÖVER
Semih KIVANÇ
Hüseyin ZENGĠN
Tamer AYDIN
Halit YILMAZ
Sedat MENSUR
Rabia KORKMAZ
Ġsmet VELĠOĞLU
Yunus UZUNOĞLU
Nuri BOYRAT
Özmen NAYAR
Eyüp BALKANAS
Mualla VARDAR
Birdem MUTLU
Hatice EFENDĠOĞLU
Selin CAN
Zeynep Hümeyra KALKAN
Pınar KARGOĞLU
Ersin KANBUR
Ercan ÇIĞ
Selçuk ÇUHADAROĞLU
Metehan SÖĞÜT
Mehmet BAYRAMĠÇ
Gökhan Burak ALBAYRAK
Emir GÜNGÖR
Eren Ender TURAL
Mustafa TUNÇTAN
Onur YILDIZ
Tuğba ARSLANTAġ
Ercan DEMĠRAL
Semih EROĞLU
Cüneyt SAKARYA
Hasan MERĠÇ
DurmuĢ KUZU
Lokman KÖSE
Ercan YILDIZ
Ümit ÇALIM
Mine NeĢe ERĠġMĠġ
Sedat ġENTÜRK
Nejat ENGĠN
Fatih ADIYAMAN
Semihan Kübra YILMAZ
Özlem METĠN
Eyüp EREN
Özgüler ZEYBEK
Fevzi OKCU
Ercan COġKUN
Fatih ORUÇ
HaĢim YURAL
Semih TAĞIL
Hasan GÜLBEYAZ
5692
5693
5697
5699
5701
5710
5712
5714
5717
5722
5727
5730
5733
5740
5742
5743
5744
5450
5424
5296
5293
5288
5245
5324
5321
5320
5400
5399
5541
5230
5231
5235
5236
5242
5248
5330
5228
5229
5237
5238
5239
5227
5244
5556
5559
5689
5263
5268
5256
5257
5258
5299
5302
5306
5711
5605
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
270850511
270850020
270850033
270850518
270865527
270865022
270865028
270865524
270880547
270880035
270865538
270880512
270880027
270880522
270880021
270880047
270880046
270880045
270891503
270891038
270891508
270840018
270840006
271091035
271091036
271091024
271091011
271091020
271091506
271091023
271091535
271091514
271091520
271091032
271091505
271091513
271091507
271091538
271010006
271081003
271081038
271081021
271081011
271081523
271081519
271081506
271081581
271081531
271051004
271051034
271035584
271035508
271035038
271051019
271051048
271051013
Yasin KARAMAN
Elif AY
Mehmet MUTLU
Yusuf BARIġMAN
Fatih KARADENĠZ
Murat AKKAN
Kevser UYSAL
Nuray TAZEGÜL
Merve ARSLAN
Eda TUNCER
Kerem EROĞLU
Necibe ALNIDELĠK
Enes TURAN
Engin TOROMAN
Murat ÇĠFTÇĠ
Seda ÖZ
Özge ÜNAL
Semra ARINCI
Emre BEKTAġ
Resul ÖZ
Cahit KURġUN
Cihan Murat KÖSE
Oğuz DEMĠREL
Yusuf KOÇBAġ
Orhan KOÇBAġ
Recep BÜKÜLMÜġKOL
Ġsmail KADEMLĠ
Ayhan ÖZTÜRK
ġevket GÖKSU
Ertan DURAN
Cihad MADEN
Sebahattin BOZKURT
Faruk SERBESTOĞLU
Ümit BALCI
Fatih BAKIR
Uğur ONAT
Mehmet AKBAġ
Bünyamin ġAHĠN
Ebuzer ETYEMEZ
Hümeyra PAMUK
Esra SARĞIN
Seda ATMACA
Eda ESĠM
Esra ORHAN
Sümeyye ÜNLÜSOY
GülĢah ORGAN
Selim KAÇAR
Esra BAġER
Esra DERELĠ
Bülent AKMAN
Meryem ÇAVUġ
Ali BARIġ
Abdullah ALDEġ
Duygu AYAZ
Ayfer DARCAN
Gözde AZAP
5383
5634
5637
5670
5281
5335
5391
5566
5315
5314
5721
5316
5332
5414
5607
5608
5686
5703
5327
5418
5420
5734
5746
5585
5584
5583
5582
5581
5591
5580
5590
5589
5588
5587
5592
5597
5598
5599
5600
5613
5612
5611
5614
5622
5621
5620
5619
5624
5632
5631
5628
5627
5626
5633
5640
5639
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
271051003
271051036
271035036
271082528
271082527
271082546
271082536
271082516
271082022
271051540
271051529
271051547
271051545
271035029
271035505
271065016
271065038
271065515
271070032
271070017
271065003
271082541
271082512
271082510
271082507
271082017
271082011
271082027
271082029
271082020
271082005
271065505
271082514
271082519
270865525
270852022
270710023
2710731515
270731555
270730546
270730519
270731521
270710016
270710525
271082045
270750530
270765021
270765546
270780525
270750505
270740005
271082542
270765508
271081001
271082031
271082024
Fatma Nur ÇAKAN
Nevin HELVACI
Hülya KAHRAMAN
GülĢah ÜNER
Berna BAYRAK
Canan FERĠK
BüĢra HASIRCI
Hasret AYDEMĠR
Pınar ÇAKMAK
Halil Ġbrahim AKSOY
Neslinur GÜLER
Cennet KARAKAYA
Ece Saadet KIRCAN
Cenk DURMAZ
BaĢak YÜKSELEN
Kezban ÇAKIN
Gülçin IRMAK
Hakan AYTEKĠN
Ali KÜÇÜKDERE
Recep DÜNDAR
Taner RAZGALI
YeĢim TUNCER
Deniz AYDOĞDU
Sedenur ÇELEBĠ
Hanife YĠĞĠT
Yasemin BAYRAK
Meltem TAZEÇĠMEN
Neslihan ERDOĞAN
Ezgi FAKIBABA
Melda ÖZEN
Zeynep AL
Reyhan GÜL
ġeyda ĠNCE
Esra KAYA
Yasemin ACET
Erhan BAHADIR
Engin AFACAN
Hüseyin KENARDA
Ali ÜSTÜN
Aslı ERTAN
Zehra KARABULUT
Harun ġENTÜRK
Tezcan TEKSOY
Serhat ÖZGÜLER
Latife Ezgi TOPLU
Ġsmail Aytaç SAÇAR
Filiz BALTACI
Akif ESEN
Ahmet ÇETĠNKAYA
Özge BULUT
Ġhsan ÇALIġKAN
AyĢe YILDIRIM
Berksu OCAKTAN
Saime KAYA
Nursen GÜNEġ
Gülsüm TAġ
5638
5636
5653
5652
5651
5650
5649
5648
5647
5645
5644
5643
5642
5654
5655
5656
5657
5659
5663
5664
5668
5681
5680
5679
5678
5677
5676
5675
5674
5673
5672
5671
5682
5683
5662
5546
5458
5250
5255
5266
5629
5630
5298
5602
5745
5275
5563
5720
5334
5338
5378
5684
5394
5688
5690
5694
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
271070025
271070010
271091009
271082518
271081048
271081042
271081047
271081510
271081525
271081501
271081512
271070013
271070520
271070521
271065020
271065023
271065547
271065527
271065535
271052046
271052003
271051040
271051045
271051027
271041003
271041007
271041018
271041021
271041028
271035033
Oğuz DOGAN
Fatih ÇAĞMAN
Doğan NĠZAM
Ġpek YAHġĠ
Zuhal GÖKDEMĠR
BüĢra YILMAZ
ĠsmaiL Can BAġARAN
Kübra ġAĞBAN
Demet ASLAN
Ezgi GEÇĠR
Dilek KÖROĞLU
Taner AKER
Hakan ÇĠÇEK
Ervin PAġAOĞLU
Ġrfan USLU
Merve BEKĠR
Gülsün EREN
Rabia Didem CEBECĠ
Fatma BüĢra MISTIK
Serap YAĞCI
Melek ANAÇKAYA
Nur KESEN
Fatma KORKUT
Canan YILDIRIM
Melek DURSUN
Buket KIYAMÇĠÇEK
AyĢenur ALKAN
Zafer KARASU
Adem ALKAN
Merve ĠLERĠ
5695
5696
5698
5700
5702
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5713
5715
5716
5718
5719
5723
5724
5725
5726
5728
5729
5731
5732
5735
5736
5737
5738
5739
5741
Download

2011 ve 2012 Yılları Diploması Hazır Olan Öğrenci Listemiz