ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
2014 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE
FAALİYET RAPORU
Raporun Ait Olduğu Dönem
: 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014
Bankanın Ticaret Unvanı
: Asya Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10
Ümraniye 34768 İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefonu
: + 90 216 633 50 00
Genel Müdürlük Faks Numarası
: + 90 216 633 69 89
İnternet Sitesi Adresi
: www.bankasya.com.tr
Elektronik Posta
: [email protected]
İÇİNDEKİLER
YÖNETİM KURUL BAŞKANI’NIN MESAJI …………………………………………………………………………………..…….3
BANK ASYA GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI ……………………………………………………………………………………..4
A.
GENEL BİLGİLER
1. Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ……………………………….…………….……………….….….....5
2. Şube ve Personel Bilgileri …………………………………………………………………….……………………….…..…..5
3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı …………………………………………………………………………………….……….…….5
4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Yasal Denetçiler …………………………………………………..……..6
5. Denetim Komitesi Üyeleri ………………………………………………………………………………………..…..…….....6
6. Genel Müdür ve Yardımcıları …………………………………………………………………………….………...………...6
7. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ……………………………………………….……………..7
B.
BANKACILIK SEKTÖRÜ II. ÇEYREK DEĞERLENDİRMELERİ ..……………………………………………….………….7
C.
DÖNEME İLİŞKİN BANKAYA AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER
1. Döneme İlişkin Konsolide Özet Finansal Veriler…………………………………………………..……….……….8
2. Finansal Duruma ve Performansa İlişkin Değerlendirme ………………………………………...…..…...…..8
3. Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler ……………………………………………………………………………….…...….........8
D.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KREDİ NOTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER..……………………..……………….......8
E.
KONSOLİDASYON ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER…………………………………………………………..….……..……8
F.
KONSOLİDASYONA DAHİL EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER……9
G.
DÖNEM İÇİNDE BANKA YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER ……………………….….…......11
H.
DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DİĞER GELİŞMELER ……………………………………………………...………...11
İ.
EK BİLGİLER ……………………………………………………………………………………………………………………….……….13
2
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Bankacılık sektöründe büyümenin devam ettiği 2014 yılının ilk yarısında, müşterilerine tüm finansal
hizmetleri kaliteli ve hızlı bir şekilde sunan Bank Asya’nın konsolide, aktif toplamı 20,7 Milyar TL,
nakdi kredileri 15,4 Milyar TL ve toplanan fonları 13,5 Milyar TL seviyesinde bulunan Bank Asya’nın, 6
aylık konsolide net kârı ise 34 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de katılım bankacılığında ilkleri başaran, genişleyen hizmet ağı ile faizsiz bankacılık
prensipleri doğrultusunda müşterilerine Türkiye’nin her yerinde kaliteli ve hızlı hizmet sunan Bank
Asya, geliştirdiği yeni ürünleri ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan önemli iştirakleriyle büyük
bir finansal grup olma vizyonu ile emin adımlarla faaliyetlerini sürdürecektir.
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
3
Bank Asya Genel Müdürü’nün Mesajı
Stratejilerini kârlı ve istikrarlı bir yapı üzerine kuran Bank Asya’nın 2014 yılı ilk yarısında vergi
sonrası konsolide net kârı 34 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bank Asya’nın konsolide aktif toplamı 20,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken nakdi ve gayrinakdi
krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı finansal destek 24,1 milyar TL’na ulaştı.
Bankamızın konsolide sermaye yeterlilik rasyosu 17,35 olarak gerçeklemiş olup, Bankacılık
sektöründe en güçlü sermaye yapısına sahip Bankalardan biri olmuştur.
Türkiye’nin her yerinde kaliteli, hızlı ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet sunan Bank Asya
biri yurt dışında olmak üzere 281 şube ve 4.819 personeli ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde
sürdürmektedir.
Bank Asya’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri
( 30 Haziran 2014 – Milyon TL)
Aktif Toplamı
Nakdi Krediler
Gayri Nakdi Krediler
Toplanan Fonlar
Özkaynaklar
Net Kar
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
:
:
:
:
:
:
:
20.726
15.420
8.775
13.453
2.574
34
% 17,35
Ahmet BEYAZ
Genel Müdür
4
A. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL BİLGİLER
1.
Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi
Bank Asya, 1996 yılında Asya Finans adıyla 6. özel finans kurumu olarak faaliyetlerine başlamış ve 22
Aralık 2005 tarihinde "Asya Finans Kurumu A. Ş." olan unvanını "Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi"
olarak değiştirmiştir.
Bank Asya, sektörün en genç katılım bankası olmasının avantajıyla kısa sürede hızla büyüyerek
alanında güçlü ve saygın bir konuma ulaşmıştır. Banka Asya’nın temel faaliyet alanına kurumsal, ticari,
kobi ve bireysel bankacılık, döviz ve para piyasaları ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren
bankacılık faaliyetleri girmektedir.
Katılım bankacılığının temel prensipleri uyarınca reel sektöre ve üretime destek olmak üzerine kurulu
iş modelini; yönetimsel yetkinlikleri çerçevesinde, uyguladığı fonlama, risk ve kalite politikaları,
yenilikçiliği ve eşsiz büyüme dinamiğiyle etkin bir katılım bankacılığı örneğine dönüştüren Bank Asya,
ulusal pazarda ve uluslararası arenada elde ettiği marka değerini artırmayı sürdürmektir.
2.
Şube ve Personel Bilgileri
Ana Ortaklık Banka Asya, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, toplam 281 şube, 4.819 çalışan, 1.003 adet
ATM, ödüllü DITCARD ve internet şubesinden oluşan çok kanallı güçlü bir dağıtım ağıyla müşterilerine
ulaşmaktadır.
BDDK ve Irak yetkili makamlarından alınan izinler sonrasında, Erbil/Irak Şubesi, Irak Cumhuriyeti'nin
Erbil şehrinde Mayıs 2012 döneminde faaliyete başlamıştır.
Bankamız, yaygın şube ağını; etkin pazarlama ve tahsis yönetimi, merkezi operasyon yönetimi, üstün
veri ambarı, yönetsel raporlama sistemleri ve etkin alternatif dağıtım kanallarıyla desteklemektedir.
3.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Ana Ortaklık Banka’nın 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla %54,05’i halka açık olup, hisseleri İMKB'de
işlem görmektedir. Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Bankasya,
kesintisiz olarak tüm paydaşlarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini
doğrudan veya dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır.
Haziran 2014 ile Aralık 2013 dönemleri itibarıyla Banka’nın sermayesinin tür bazında dağılımına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. (BİN TL)
A Grubu (*)
B Grubu
TOPLAM
Haziran 2014
360.000
540.000
900.000
%
40,00
60,00
100
Aralık 2013
360.000
540.000
900.000
%
40,00
60,00
100
(*) Sadece imtiyazlı hisse senedi (A Grubu) sahiplerine yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday gösterme hakkı tanınmıştır.
5
Ana Ortaklık Banka’nın hisselerini elinde bulunduran ortaklara ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir.
Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı
ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş.
FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
OSMAN CAN PEHLİVAN
SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM
ARAÇLARI SAN. TİC. A.Ş.
BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ABDULKADİR KONUKOĞLU
DİĞER ORTAKLAR
HALKA AÇIK
TOPLAM
4.
Pay Tutarı (Bin TL)
44.022
34.668
27.976
24.272
20.350
20.088
242.215
486.409
900.000
Pay Oranı
4,89
3,85
3,11
2,70
2,26
2,23
26,91
54,05
100%
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Yasal Denetçiler
Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ
Mustafa Talat KATIRCIOĞLU (***)
Ali ÇELİK
Recep KOÇAK
İzzet AKYAR (**)
Zafer ERTAN
Dr. Ercüment GÜLER
Av. Mehmet URUÇ
Ahmet BEYAZ
Görevi ve Sorumluluk Alanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
(*) Yukarıda belirtilen kişilerin Ana Ortaklık Banka’da sahip olduğu paylar önemsiz seviyededir.
(**) 1 Nisan 2014 itibarıyla Mehmet Gözütok’un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.
(***)1 Ağustos 2014 itibarıyla Mustafa Talat Katırcıoğlu istifaen Yönetim Kurulu görevinden ayrılmıştır.
5.
Denetim Komitesi Üyeleri
Adı ve Soyadı
Dr. Ercüment GÜLER
Av. Mehmet URUÇ
Görevi ve Sorumluluk Alanı
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
(*) Yukarıda belirtilen kişilerin Ana Ortaklık Banka’da sahip olduğu paylar önemsiz seviyededir.
6.
Genel Müdür ve Yardımcıları
Adı ve Soyadı
Ahmet BEYAZ
Murat DEMİR
Ahmet AKAR
Feyzullah EĞRİBOYUN
Fahrettin SOYLU
Mahmut YALÇIN
Talha Salih YAYLA
Hakan Fatih BÜYÜKADALI
Ali TUĞLU
Abdurrahman KÖSE
Murat AYDOĞAN
Görevi ve Sorumluluk Alanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kurumsal, Ticari ve Kobi Bankacılık Grubu
Krediler Tahsis Grubu
Hazine Grubu
Bankacılık Operasyonları Grubu
Mali İşler ve İştirakler Grubu
Risk İzleme Hukuk İşleri Grubu
İnsan Kaynakları Grubu
Bilgi Teknolojileri Grubu
Koordinatör-Bireysel Bankacılık Grubu
Grup Başkanı-Destek Hizmetleri Grubu
6
7.
Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Dönem içerisinde ana sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır.
B.
BANKACILIK SEKTÖRÜ II. ÇEYREK DEĞERLENDİRMELERİ
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre
%19,8 oranında artarak 1.830 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Sektörün kredi hacmi geçen seneye
göre %22 artışla 1.151 Milyar TL’ye ulaşırken, toplam mevduat ise %16,4 artışla 979 Milyar TL
olmuştur. Bankacılık sektörünün karlılığı bu dönemde bir önceki yıla göre %9,4 azalışla 12,4 Milyar TL
olmuştur. 2014’ün ilk altı ayında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu %16,30 olarak gerçekleşirken,
kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Katılım Bankalarının aktif büyüklüğü Haziran 2014 sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemi göre
%20,9 artış göstererek 100 Milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde kullandırılan kredilerin
toplamı geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 artışla 67 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Haziran 2014
sonu itibariyle toplanan fonlar yıllık %13,3 artışla 62 Milyar TL seviyesine yükselirken, net dönem kârı
ise yıllık %3,8 artışla 515 Milyon TL olmuştur. Katılım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosu
%14,91, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %4,2 olarak gerçekleşmiştir.
C.
DÖNEME İLİŞKİN BANKAYA AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER
1.
Döneme İlişkin Konsolide Özet Finansal Veriler
FİNANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon TL)
Nakit Değerler
30.06.2013
4.893
31.12.2013
5.446
30.06.2014
4.159
Nakdi Krediler
19.674
21.237
15.420
Toplam Aktifler
25.862
27.904
20.726
Toplanan Fonlar
18.074
18.330
13.453
Alınan Krediler
2.669
3.459
2.080
491
544
541
2.529
2.611
2.574
Ödenmiş Sermaye
900
900
900
Dönem Net Kârı
96
177
34
8.631
9.338
8.775
Sermaye Benzeri Kredi
Özkaynaklar
Gayrinakdi Krediler
7
2.
Finansal Durum ve Performansa İlişkin Değerlendirme
Grubun 30 Haziran 2014 dönemi itibarıyla aktif toplamı 20.726 Milyon TL, cari ve katılma hesapları
yoluyla toplanan fonlar 13.453 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Grubun 2013 Aralık döneminde
21.237 Milyon TL olan nakdi kredilerin toplamı, 2014 Haziran döneminde %27,4 oranında azalarak
15.420 Milyon TL olarak gerçeklemiştir. (Leasing rakamı dahildir).
Ana Ortaklık Banka 2014 Haziran döneminde 34 Milyon TL net konsolide kâr elde ederken,
özkaynakları 2.574 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
3.
Asya Katılım Bankası A.Ş Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler
Bankamız 29 Mart 2014 tarihli genel kurulunda;
31.12.2013 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden 180.604.036,08-TL safi kardan; kanun ve ana
sözleşmemiz gereği ayrılması gereken safi karın %5'i olan 9.030.201,80-TL'nin genel kanuni yedek
akçe olarak ayrılmasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi
hükmü gereği, Elden Çıkarılacak Gayrimenkullerin satışından elde edilen 6.467.000,00-TL karın %75'i
olan 4.850.250,00-TL'nin pasifte özel fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına,
geriye kalan 166.723.584,28-TL'nin de özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın içsel kaynaklarla
büyümesinin devamının sağlanması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar
verilmiştir.
D. ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KREDİ NOTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
tamamlanmıştır. Ana Ortaklık Banka’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 27 Haziran 2014
tarihi itibarıyla 90,85 olarak güncellenmiştir.
E.
KONSOLİDASYON ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Ana Ortaklık Asya Katılım Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olan Işık Sigorta A.Ş., Asya Emeklilik ve
Hayat A.Ş., Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Asya Varlık Kiralama A.Ş, Asya Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Asya Portföy Yönetimi A.Ş. tam konsolidasyon yöntemi, iştiraki olan Tamweel
Africa Holding S.A. ise özkaynaklardan pay alma yöntemi kullanılarak ilişikteki konsolide finansal
tablolara dahil edilmiştir. Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006
tarihli 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki
bağlı ortaklıklar bu raporda birlikte “Grup” olarak adlandırılmaktadır.
İştirak ve bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka’dan farklı olduğu
durumda farklılıklar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlaştırılmaktadır.
2010 yılında Tamweel Africa Holding S.A. hisselerinin %40’nın alımından dolayı Grup’un ilk kez
konsolidasyonda özkaynaktan pay alma yönetimini kullanma gerekliliği doğmuştur.
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez Haziran 2012
döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir.
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2 Kasım 2012 tarihinde, Asya Varlık Kiralama A.Ş. 10 Aralık 2012
tarihinde kurulmuş olup, ilk kez 31 Aralık 2012 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir.
Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, 10 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez Eylül
2013 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir.
8
Asya Portföy Yönetimi A.Ş., 9 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez Eylül 2013 döneminde
konsolidasyona dahil edilmiştir.
F.
KONSOLİDASYONA DAHİL EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Işık Sigorta A.Ş.
1995 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Işık Sigorta A.Ş. (“Şirket”), hayat branşı hariç çeşitli sigorta ve
reasürans konularında iştigal etmektedir.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresinde olup, bölge müdürlükleri ve irtibat büroları bulunmaktadır.
Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 152 kişi istihdam edilmektedir. Şirket’in 4 adet
bölge müdürlüğü, 2 adet bölge temsilciliği ve 1.414 (banka şubeleri dahil) adet acentesi mevcuttur.
Şirket’te Ana Ortaklık Banka’nın payı %67,52’dir.
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
2011 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Şirket”) emeklilik, hayat ve kaza
branşlarında iştigal etmektedir.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresindedir. Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 98 kişi
istihdam edilmektedir. Şirket’te Ana Ortaklık Banka’nın payı %97,99’dur.
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) 2 Kasım 2012 tarihinde 10.000 TL sermaye ile kurulmuş
olup Ana Ortaklık Banka’nın şirketteki payı %100’dür. Şirket’in ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Şirket bu amacı gerçekleştirmek için sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapma, sermaye
piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satışını
ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etme, portföy
yönetimi yapma, yatırım danışmanlığı yapma ve kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul
kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri ile söz konusu alanlarda faaliyet göstermektedir. Her ayrı
faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki
belgesi almak suretiyle yapmaktadır. Şirket bünyesinde 30 Haziran 2014 itibariyle 21 çalışan
bulunmaktadır.
Şirket, kurumsal ve bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına erişiminde katılım bankacılığı
prensipleri doğrultusunda hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır.
9
Asya Varlık Kiralama A.Ş.
Asya Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1 Nisan 2010 tarihli “Kira Sertifikalarına ve
Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliği”nde belirtilen mevzuat ve şartlara
uygun olarak yurt içi ve yurtdışı piyasalarda kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirmek amacıyla
10 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş olup, Şirket’te Ana Ortaklık Banka’nın payı %100’dür.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
çalışan bulunmamaktadır.
Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) 25.000 TL sermaye ile 10 Eylül 2013 tarihinde
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil olunarak kurulmuş olup, Şirket’te Ana Ortaklık
Banka’nın payı %100’dür.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 5
çalışan bulunmaktadır.
Asya Portföy Yönetimi A.Ş.
Asya Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) 3.000 TL sermaye ile 9 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü tarafından tescil olunarak kurulmuş olup, Şirket’te Ana Ortaklık Banka’nın payı %100’dür.
Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768
Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
çalışan bulunmamaktadır. Şirket SPK’dan gelen izin doğrultusunda 02 Temmuz 2014 tarihli 8602
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak ünvanını Asya Müşteri Hizmetleri A.Ş. ‘ye dönüşmüştür.
Tamweel Africa Holding S.A.
Tamweel Africa Holding S.A., 9 Haziran 2009 tarihinde kurulmuştur. Holding’in %60’ı İslam Ülkeleri
Özel Sektörü Geliştirme Kurumu (The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector ICD)’na, %40’ı ise Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye aittir.
Senegal’de kayıtlı olan Holding’in yönetim merkezi, Almadies Lot No:2 Domaine du Littoral P.O.Box :
45367 Dakar Fann Senegal adresinde bulunmaktadır. Holding bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla 11 kişi çalışmakta olup Senegal, Gine, Nijer ve Moritanya’da faaliyet gösteren 4 adet bankada
ortaklığı bulunmaktadır.
G.
DÖNEM İÇİNDE ANA ORTAKLIK BANKA YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Dönem içerisinde Ana Ortaklık Banka yönetiminde bir değişiklik bulunmamakta olup, 1 Nisan 2014
itibarıyla Mehmet Gözütok’un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine İzze AKYAR atanmıştır.
Ayrıca 1 Ağustos 2014 itibarıyla Mustafa Talat Katırcıoğlu istifaen Yönetim Kurulu görevinden
ayrılmıştır.
10
H. DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DİĞER GELİŞMELER
Bankamızın 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat
11.00’de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde
yapılmıştır.
Banka, Yeni Magazacılık A.Ş. (A101)’de sahip olduğu %21.84’lük pay 350.000.000 TL karşılığında
Aydın Perakendecilik A.Ş.’ye devredilmiştir. Banka’nın A101’de yer alan paylarının %3,84’lük kısmın
devir işlemleri 31 Mart 2014 tarihinde tamamlanırken 25 Nisan 2014 tarihinde ise Yeni Magazacılık
A.Ş. (A101)’de yer alan paylarının tamamının devri tamamlanmıştır. Satış sonrası Banka’nın A101’de
payı kalmamıştır.
29.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile; Qatar Islamic
Bank (QIB) ile stratejik ortaklık kurulması amacıyla münhasır görüşmelere başlandığından, ortaklar,
süreç sonunda oluşabilecek yeni ortaklık yapısına göre sermaye artışına karar verilmesi ve bu
aşamada sermaye artırımının yapılmaması gerektiğini belirterek, sermaye artırım teklifi oy çokluğu ile
reddedilmiştir.
Qatar Islamic Bank'ın (QIB) Bank Asya'da stratejik ortak olması ile ilgili olarak QIB'den alınan resmi
teklif üzerine münhasır görüşmelere başlandığı 25.03.2014 tarihli özel durum açıklaması ile
kamuoyuna duyurulmuştu. Bu süre zarfında mevcut münhasırlık anlaşması nedeniyle Bankamızca
başkaca resmi bir teklif alınmamıştır.Gelinen aşamada, yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık
görüşmelerinde bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen, QIB ile Bankamız arasında
bulunan münhasırlık anlaşması 08.08.2014 tarihi itibariyle feshedilmiştir.
Ana Ortaklık Banka’nın Bağlı ortaklıklarından Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki hisse
paylarının tamamının 62.848 TL, Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San.ve Tic. A.Ş.'deki hisse
paylarının tamamının ise 69.250 TL üzerinden satışına yönelik olarak satış protokolü imzalanmış olup
işlemlere ilişkin yasal izin ve diğer süreçler başlatılmıştır. Yasal izin süreçlerini müteakip hisse
devirleri gerçekleştirilecektir.
Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Asya Katılım Bankası A.Ş. paylarının işlem sırası, Borsa Hisse
Senetleri (Pay) Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 07 Ağustos 2014 tarihinde ikinci
seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır.
SPK’dan gelen izin doğrultusunda Ana Ortaklık Banka’nın bağlı ortaklarından Asya Yönetim Portföy
A.Ş.’nin ünvanı 02 Temmuz 2014 tarihli 8602 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak Asya
Müşteri Hizmetleri A.Ş. ‘ye dönüşmüştür.
Borsa Yönetim Kurulu'nca, 7 Ağustos 2014 tarihinde ikinci seans öncesi kapatılmış bulunan Asya
Katılım Bankası A.Ş. paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık yapısındaki belirsizlik
giderilene kadar devam etmesine karar verildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın, işlem
sırası kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan payların BIST Pay Endekslerinden
çıkarılmasına ilişkin 7.1 maddesi gereğince, 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren; Asya Katılım Bankası
payları, kapsamında bulunduğu BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF, BIST 50, BIST
30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 AOF, BIST 10 Banka, BIST Tüm, BIST Ulusal, BIST Kurumsal
Yönetim, BIST Mali ve BIST Banka endekslerinden çıkarılmıştır.
11
EK BİLGİLER
1- Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından İMKB’ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-ozel-durum-aciklamalari-2013.aspx
2- Asya Katılım Bankası A.Ş.’nın 31 Mart 2014 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, konsolide ve
konsolide olmayan finansal tabloları ve bunların dipnotlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp
3-Asya Katılım Bankası A.Ş.’nın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet
Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-faaliyet-raporlari-2013.aspx
12
Download

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI II. ARA