Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
Dahil Olma Nedeni
Tarih
1
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
04.04.2012
2
Ahmet BEYAZ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
01.04.2011
3
Ali ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
09.02.2012
4
Av. Mehmet URUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
28.04.2011
5
Dr. Ercüment GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi
01.04.2011
6
İzzet AKYAR
Yönetim Kurulu Üyesi
01.04.2014
7
Recep KOÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi
05.04.2012
8
Zafer ERTAN
Yönetim Kurulu Üyesi
30.04.2009
9
Mehmet GÖZÜTOK
10
Feyzullah EĞRİBOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
14.07.2011
11
Ahmet AKAR
Genel Müdür Yardımcısı
11.05.2011
12
Murat DEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
09.01.2012
13
Mahmut YALÇIN
Genel Müdür Yardımcısı
30.04.2009
Yönetim Kurulu Baş Danışmanı 01.03.2012
1 /6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
Dahil Olma Nedeni
Tarih
14
Hakan Fatih BÜYÜKADALI
Genel Müdür Yardımcısı
14.05.2012
15
Talha Salih YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı
28.04.2011
16
Murat AYDOĞAN
Destek Hizmetleri Grup
Başkanı
14.05.2010
17
Eken BERBER
Teftiş Kurulu Başkanı
14.05.2010
18
İsa KAYA
İç Kontrol Merkezi Başkanı
25.03.2013
19
Adil Zeki ŞAHİN
Krediler Operasyon Müdürü
30.04.2009
20
Ahmet GEZ
Kartlı Ödeme Sistemleri ve
Bireysel Ürün Geliştirme
Müdürü
18.03.2013
21
Ahmet Gökhan ÇEVİKER
Bireysel Bankacılık Müdürü
14.05.2010
22
Ahmet Niyazi ÖZALTIN
Hukuk Müşaviri
04.03.2013
23
Atilla M.TOPÇU
Kaynak Geliştirme Müdürü
30.04.2009
24
Bülent GÜNGÖR
25
Cengiz BENLİ
BT Altyapı ve Operasyon
Direktörü
09.05.2013
26
Cengiz ÖNDER
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
19.01.2012
BT Grubu Koordinatörlüğü ve
30.04.2009
Bankacılık Yazılımları Direktörü
2 /6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
27
Cenk YAVUZ
28
Cevdet KORKMAZ
29
Alparslan Emre TÜRKER
30
Dahil Olma Nedeni
Tarih
Hazine Müdürü
30.04.2009
Kobi ve Bireysel Krediler Tahsis
08.10.2014
Müdürü
Ticari Pazarlama
Müdürü
29.01.2013
Ender ŞAHİNASLAN
Bilgi Güvenliği BT Risk ve
Uyum Müdürü
12.05.2014
31
Eyüp BELEN
Temel ve Şube Bankacılığı
Uygulamaları Müdürü
12.05.2014
32
Eyüp ŞEŞEN
ADK Uygulamaları Müdürü
12.05.2014
33
Fatih ŞİRİN
Ödeme Sistemleri ve Nakit
Yönetimi Müdürü
21.01.2013
34
Fuat AKGÜN
Muhasebe Müdürü
30.04.2009
35
İbrahim ÖĞÜDÜCÜ
Finansal Kurumlar Müdürü
30.04.2009
36
Kahraman BORA
Mevzuat ve Uyum Müdürü
09.10.2014
37
Kamil CENGİZ
38
Kemal YASAN
39
Mehmet ARSLAN
Kobi ve Bireysel Krediler İzleme
07.06.2011
Müdürü
3 /6
Dış İşlemler Müdürü
06.05.2013
İştirakler Müdürü
30.04.2009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
Dahil Olma Nedeni
Tarih
Ticari Krediler İzleme Müdürü
29.05.2012
40
Mehmet DAİ
41
Mehmet Fatih ÖZKAN
Risk Yönetimi Başkanı
09.12.2014
42
Muhammet Ercüment
SOLMAZ
Kurumsal Bankacılık ve Proje
Finansman Müdürü
21.01.2013
43
Murat DELİGÖZ
Krediler Tahsis ve Mali Tahlil
İstihbarat Müdürü
21.01.2013
44
Murat KIZGIN
Yönetim Kurulu İşlemleri
Müdürü
28.04.2011
45
Murat ÖNAL
Genel Müdür Danışmanı
10.04.2014
46
Nazım KABİLOĞLU
Yazılım Altyapı ve İş
Uygulamaları Direktörü
09.05.2013
47
Nurettin ÇETİN
Krediler Uygulamaları Müdürü
12.05.2014
48
Sinan DEMİRKESEN
Bankacılık Hizmetleri Müdürü
15.03.2012
49
Sinan ÖNOL
İnsan Kaynakları ve
Organizasyon Müdürü
10.09.2013
50
Tolga Burak ALKAÇ
Kobi Bankacılığı Pazarlama
Müdürü
29.01.2013
51
Yusuf PINAR
Yasal Takip Müdürü
21.02.2013
52
Zeynel YILMAZ
Satınalma Müdürü
13.05.2013
4 /6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
Dahil Olma Nedeni
Tarih
Yeminli Mali Müşavir
06.02.2012
Mali Müşavir Firması Kıdemli
Müdür
06.02.2012
53
İhsan AKAR
54
Timuçin Levent ATAKAN
55
Abdullah DOĞRU
Muhasebe Müdürlüğü
Yönetmeni
30.04.2009
56
Ahmet KAÇMAZ
Müfettiş
17.06.2011
57
Alpay GÜNERALP
Muhasebe Müdürlüğü Yetkilisi
14.05.2010
58
Ayşe Gülay ŞUVAK
Yönetim Kurulu İşlemleri
Yönetmeni
11.01.2011
59
Cem ÖZTÜRK
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
03.12.2012
Yetkilisi
60
Çiğdem EYÜBOĞLU
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
03.12.2012
Yönetmeni
61
Çiğdem ÖZDEMİR
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
30.04.2009
Yönetmeni
62
Hakan EKŞİOĞLU
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
14.05.2010
Yönetmeni
63
Merve Yasemin GÜNEŞ
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
03.12.2012
Yönetmeni
64
Metin ZENBİL
65
Neşe Deniz KIŞLA
İç Kontrol Denetçisi
11.05.2011
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü
14.05.2010
Yönetmeni
5 /6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:54) Madde: 16 gereği
Listenin Hazırlanma Tarihi :
30.04.2009
Listenin Güncellenme Tarihi :
11.12.2014
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
Dahil Olma Nedeni
Tarih
Muhasebe Müdürlüğü
Yönetmeni
30.04.2009
Bağımsız Denetçi Sorumlu
Ortak
16.07.2014
66
Özlem ESER
67
Metin CANOĞULLARI
68
Cem UÇARLAR
Bağımsız Başdenetçi
16.07.2014
69
Berin ÖZOĞUL
Bağımsız Denetçi
20.05.2013
70
Çağlar EMRE
Bağımsız Denetçi
17.07.2014
71
Fatih ÇELİK
Bağımsız Denetçi
10.10.2014
72
Mert ORDU
Bağımsız Denetçi
16.07.2014
6 /6
Download

İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi