9502011 Statik
Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN
2013-2014 Bahar Dönemi
DERS İZLENCESİ
Hafta
Konular
Mekaniğin tanımı, Mekaniğin amacı, Mekanikte kullanılan kavramlar, Mühendislikte kullanılan yapı eleman çeşitleri,
1
Cisimlerde temas çeşitleri, Birim sistemleri, Vektörler
2
Parçacık statiği, düzlemdeki kuvvetler, uzaydaki kuvvetler.
3
Rijit cisimlerin düzlemdeki dengesi.
4
Rijit cisimlerin, uzaydaki dengesi.
5
Rijit cisimlerde ağırlık ( kütle ) merkezi ve geometrik merkez. Uzunlukların, yüzeylerin, hacimlerin merkezleri.
6
Guldinus - Pappus Teoremleri. Guldinus - Pappus teoremlerinin uygulanması.
7
Yapıların analizi. Mesnet çeşitleri. Bağ çeşitleri. Kafes (düzlemsel ve uzaysal) sistemler. Çerçeve sistemler.
8
Yıliçi sınav / Değerlendirme
9
Yapıların analizi. Yayılı yükler. Kiriş sistemler.
10
Yapıların analizi. Kiriş sistemler. Normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
11
Sürtünme Kavramı. Sürtünme çeşitleri. Sürtünme kuvveti. Makinalarda sürtünme. Kamalarda sürtünme.
Makinalarda sürtünme. Kayış (ip veya halat, kablo, tel)- Makara (kasnak, disk) sürtünmesi. Basınçlı yataklarda sürtünme.
12
Vidalarda sürtünme.
Virtüel iş metodu. Bir kuvvetin işi. Virtüel iş prensibi. Virtüel yerdeğiştirme, Virtüel kuvvet. Virtüel iş prensibinin
13
uygulanması.
14
Atalet momentleri. Kütle (birinci) atalet momenti. Alan (ikinci) atalet momenti.
15
Atalet momentleri. Alan (ikinci) atalet momenti.
16
Yarıyıl sonu sınavı.
9502011 Statik
Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN
2013-2014 Bahar Dönemi
ÖNERİLEN/İSTENEN DERS KAYNAKLARI
Beer, F.P, @ Johnston, E.R.; “VECTOR MECHANICS for ENGINEERS STATICS Vol 1 Metric Edition” McGraw1
Hill Book Company
2
Omurtak, M.H.; “MÜHENDİSLER için STATİK” Birsen Yayınevi
Beer, F.P, @ Johnston, E.R.; “VECTOR MECHANICS for ENGINEERS STATICS Vol 1 Metric Edition” McGraw-
3
Hill Book Company
4
Omurtak, M.H.; “MÜHENDİSLER için STATİK” Birsen Yayınevi
5
Benham, P.P., ve Crawford, R.J., Mechanics of Engineering Materials, Longman Scientific and Technical, 1987
6
Benham, P.P., ve Crawford, R.J., Mechanics of Engineering Materials, Longman Scientific and Technical, 1987
9502011 Statik
Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN
2013-2014 Bahar Dönemi
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Çalışma Süresi Çalışma Süresi
Sayısı
Etkinlikler
Toplam
(Saat)
(Dakika)
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
1
30
1.50
Ödev
1
21
0
21.00
Sunum/Seminer Hazırlama
1
21
0
21.00
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
30
1.50
Toplam Yük
129
Toplam Yük / 25
5.16
Dersin AKTS Değeri
5
9502011 Statik
Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN
2013-2014 Bahar Dönemi
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı (Yüzde)
Ara Sınav
1
50
Ödev
1
25
Sunum/Seminer Hazırlama
1
25
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Toplamı
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı
70
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı
30
Toplam
100
Bologna kapsamında olmayan diğer bir ifade ile yürülükteki yönetmeliğe tabi olmayan yani eski yönetmeliğe
tabi olan Mühendis Adayları (öğrenciler) için yapılabilecek değerlendirme aşağıdadır.
9502011 Statik
Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN
2013-2014 Bahar Dönemi
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı (Yüzde)
Ara Sınav
1
50
Ödev
1
25
Sunum/Seminer Hazırlama
1
25
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Toplamı
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Download

9502011 Statik Yrd.Doç.Dr. Şenol ŞAHİN 2013