ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
TRAFİK LEVHALARI İMALATI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
A- İşin Tarifi:
Belirtilen miktar ve ebatlardaki trafik levhaları imal edilecek.
B- Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri:
Hazırlanacak trafik levhaları, “3M” , “Avery Dennison” Marka veya “İdarenin uygun
göreceği muadil marka ” reflektif malzeme üzerine ipek serigrafi tekniği ile imal edilecek
trafik işaretlerinin, 3mm kalınlığında alüminyum sac levha üzerine basınçla yapıştırılmasını,
alüminyum küçük kanalların alüminyum sac levhaya perçinlenmesini ve 60mm çapındaki
(316 kalite paslanmaz çelik) stainless steel kelepçe yardımı ile 2” galvaniz üzerine monte
edilmesini içermektedir.
1- Alüminyum Saç Levhalar Galveniz Boru-Kanallar ve Kelepçeler:
Müteahhit, kullanılacak tüm malzemelerin örneklerini Mal Alış Şartnamesi nin ilgili
maddesine göre sunmak zorundadır.
a) Alüminyum Sac Levha; Kullanılacak alüminyum sac, 3mm kalınlığında ve arkası eloksallı
olacaktır.
b) Galvaniz Boru; Kullanılacak galvaniz boru 2” çapında ve 2.5mm et kalınlığında olacaktır.
Kısa Direk; Kısa direk olarak kullanılacak direk boyları 1.40m olarak kesilecek
(Toplam : 20 Adet)
2” galvaniz boruların üzerleri, plastik uygun renk ile kapatılacaktır.
c) Kanallar ; Levhalar galvaniz boruya, eloksallı alüminyum küçük tip kanal yardımı ile
monte edilecektir.Kanallar, alüminyum levha üzerine perçinlenerek monte edilecektir.
d) Kelepçeler; Kullanılacak kelepçeler 60mm çapında stainless steel (316 kalite paslanmaz
çelik) olacaktır.Kelepçe ile birlikte kullanılacak uygun boy ve çaptaki vidalarda ayni
şekilde stainless steel olacaktır. Ek’te kullanılacak kelepçelerle ilgili detay verilmiştir.
e) Reflektif Malzeme; Trafik işaretlerinin imalatında kullanılacak malzemelerin istenilen
belgelerini, müteahhit Mal Alış Şartname’nin ilgili maddesine göre sunacaktır.
Reflektif Folyo Cinsleri
TİP III - Prizmatik Yansıtıcılı Yüksek Performanslı Reflektif Malzeme
Trafik levhalarının imalatında kullanılacak reflektif malzemeler için (kullanılacak her
renk için ayrı ayrı olmak üzere) müteahhitin, aşağıdaki belgelerden herhangi birini
vermesi gerekmektedir.
-
Türk Standartları Uygunluk belgesi (TSE)
Türk Standarları kalite uygunluk belgesi (TSEK) veya muadili bir standart belgeyi
getirecektir.
Kullanılacak reflektif malzeme ‘3M’ veya ‘Averyy Dennison’ ise malzemenin üretim
aşamasında imalatçı tarafından konulmuş markayı belli eden logo işaretleri bulunmalıdır.Bu
logolar kimyasal veya fiziksel yolla malzeme tamiri imkansız hasar vermeden sökülmeyecek
şekilde olacak, malzemenin etkili performansı süresince görünür olacaktır.
Eğer kullanılacak malzeme idarenin uygun göreceği muadil bir marka ise üretim
aşamasında imalatçı tarafından konulmuş üretim tarihi işaretleri, rulonun yapıştırıcı tarafının
alt kenarında 20mm içeride ve her 500mm’de bir yer alacak şekilde imal edilecektir.(rakam
yüksekliği 0.5cm olacaktır).Üretim ayını ve yılını gösteren ibare, reflektif malzemeden
kimyasal veya fiziksel yolla malzeme tamiri imkansız hasar vermeden sökülemeyecek şekilde
olacak, malzemenin etkili performansı süresince görünür olacaktır.
Müteahhit kullanacağı Tip III reflektif malzemelerin teknik bilgilerini de teklif ile birlikte
verecektir.Teknik bilgiler, ASTM veya muadili standardına uygun aydınlatıcı ile aydınlatılan
birim yüzey için minimum özgül geri yansıtma katsayısı R’ (Cd / Lx / m2) değerlerini de
içerektir.
Müteahhit firmanın kullanacağı reflektif malzeme 10 yıl garantili olacaktır.
C- Trafik Levhalarının İmalatı;
İmalatı yapılacak trafik levhaları, ek’te örnekleri verilen standartda özel ebatlarda, verilen
miktarlarda olacaktır.Levhalarla ilgili detaylı bilgi (şekil , tabela cinsi , miktar v.b.) kontrol
tarafından verilecektir.
a) Trafik İşaretlerinin İmalatı; Alüminyum sacdan imal edilecek levhalar üzerine basınçla
yapışan tip (pressure sensitive) reflektif malzeme ve serigrafi tekniği kullanılarak trafik
levhalarının hazırlanmasıdır.Arkasında önceden kaplanmış basınçlı kullanılarak trafik
levhalaının hazırlanmasıdır. Arkasında önceden kaplanmış basınçlı (el, merdane, v.b.
gibi) yapışabilen yapıştırıcı yüzey bulunan şeffaf plastik içine gömülmüş küp köşeli
prizmatik reflektif malzeme üzerine ipek ve serigrafi yöntemi ile yazı yazılması, sembol,
resim ve bordür teşkil edilmesi suretiyle imal edilecek trafik işaretleridir. İpek serigrafi
işlemi, bordür ve semboller üzerine yaklaşık 20-25 m2 /lt şeklinde yapılacaktır.
Trafik işaretleri, beyaz renkli Yüksek Performanslı Reflektif Malzeme veya Yüksek
Performanslı Prizmatik Reflektif Malzeme üzerine bordür ve semboller, reflektif
malzeme imalatçısıın tavsiye edeceği saydam veya opak serigrafi tutkalı ve çözücüsü
kullanılarak ipek serigrafi yöntemi ile yapılacaktır.
Trafik levhalarının yapılacağı atölyenin bu teknik donanımda bir atöyle olması
gerekmektedir.
b) Trafik Levhalarının İmalatı; 3mm kalınlığında arkası eloksallı alüminyum levhalar,
İstenilen ebatlarda ve düzgün bir şekilde kesilecek, arkasına eloksallı alüminyum küçük
tip kanallar Alüminyum Levha üzerine 2 sıra halinde ‘gizli perçin’ sistemi ile
perçinlenerek ve alüminyum sac levha üzerine serigrafi tekniği kullanılarak önceden
imal edilen trafik işaretleri basınçla yapıştırılacaktır. Bu şekilde hazırlanan levhalar Ǿ 60
mm çelik kelepçe yardımı ile 2” galvaniz direklere monte edilecektir. Her Kanalda bir
kelepçe kullanılacaktır.
Download

İşin Tarifi