Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Rev.Tarihi
Rev. No
Sayfa
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
Beceri Sınav Sorusu (WPS)
(EN ISO 15609-1)
BNK.BCR.11UY0010-3-B2
22/02/2013
30/01/2014
02
1/1
Adı Soyadı :
Aday No :
WPS No :
B2 (114) - 01
Ana malzemelerle ilgili bilgiler:
Parça
Ana malzeme tanımı
A/B
Malzeme grubu
EN 10025-2 : S235
Plaka (P)
CR ISO 15608 : 1.1 to 1:1
Boyutlar
Boru (T)
t mm
6
P
D mm
Diğer detaylar:
Kaynak tipi
Tek/çift taraflı
BW: Alın kaynağı
FW: Köşe kaynağı
Kaynak ağzı
hazırlığı
Kaynak detayları
ss : Tek taraflı
Altlık
bs : Çift taraflı
Tersten yarma :
sl : Tek pasolu
-
:
nb:Yok
Altlık/yarma
detayları
Temizleme
yöntemi
mb:Var
Taşlama
ng:Yok
gg:Var
ml : Çok pasolu
Taşlama, firçalama
Isı uygulamaları :
Maks. pasolararası sıcaklık
Ön ısıtma sıcaklığı
Kaynak Sonu ısıl işlem
Kaynak bölgesi hazırlığı ve paso düzeni:
Test parçasının boyutları
Boy:≥200mm En: ≥125 mm Kalınlık:6 mm
Kaynak bölgesi hazırlığı
Paso düzeni
55º-65º
2
t
1
1-2
1-3 mm
Kaynak prosesi ve sarf malzemeleri:
Elektrodun çapı ve sembolü (mm)
Kaynak pozisyonu
Elektrodun/Tozun kurutma sıcaklığı ve süresi
PA
Kaynak parametreleri:
Paso
No
Yöntem
Dolgu malzeme
çapı mm
Dolgu malzemesi
sınıfı
Amper (A)
Voltaj (V)
Akım tipi ve
kutuplama
1
114
Ø 1,2
T 42 Z V N 3
160-210
21-24
DC (+)
2
114
Ø 1,2
T 42 Z V N 3
180-220
23-27
DC (+)
Kaynakta dur-kalk
Tamir
İzin verilen hatalar
İlave açıklamalar
Tel sürme hızı
mm/min
Kaynak hızı
Cm/min
: Kök ve kapak pasoda en az bir kez.
: Sadece sınav gözetmeninin izniyle.
: Yanma Çentiği (501), aşırı kaynak metali (502) , aşırı dış bükeylik (503), aşırı nüfuziyet (504) ISO 5817’ye göre C; diğerleri B
:
(Lincoln innersheld NS-3m)
Beceri sınav tarihi : ../ …/201
Değerlendirici :
Download

Welding Procedure Specification (WPS)