Haber
Haber
PBK AKREDİTASYON YENİLEME VE KAPSAM GENİŞLETME
DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun akreditasyon yenileme denetimi ile birlikte, akreditasyon
kapsamına Alüminyum Kaynakçısı ve MYK Ulusal yeterliliklerine göre hazırlanan belgelendirme alanlarının
eklenmesi için yapılan kapsam genişletme denetimi başarıyla tamamlandı.
Denetime aşağıda isimleri yazılı kişiler katıldı:
Ali Ekber Çakar
OYK Başkanı
Itır Neval Hacıoğlu
TÜRKAK Baş Denetçisi
Ahmet GözüküçükTÜRKAK Denetçisi
Necdet Tutan
TÜRKAK Denetçisi
Ali Okan Ünyazıcı
TÜRKAK Teknik Uzmanı
Halil Demirer
TÜRKAK Teknik Uzmanı
Sedat Altındaş
TÜRKAK Teknik Uzmanı
Hüseyin Usta
TÜRKAK Stajer Denetçisi
Mustafa Erciyes
TÜRKAK Stajer Denetçisi
Mustafa Tutsak TÜRKAK Stajer Denetçisi
Yüksel Yaşartekin
PBK BPK Üyesi
Vural Ceyhun
PBK BPK Üyesi
Harun Erpolat
PBK BPK Üyesi
Mustafa Kemal Sevindir
PBK SDK Üyesi
Nafi Baran
PBK SDK Üyesi
Arife Kurtoğlu Mahir Ulaş Akcan
Can Öztürk
Evren Sağ
M.Sezen Şengün
Onur Özkiraz Niyazi Oğuz
Volkan Kazanç Kaan Özten A. Atınç Eryavuz Ersan Gönül
Burak Bayraktaroğlu Hasan Hakan Güçkan
Danyal Şentürk Rezzan Göksoy Figen Özer Oda Müdürü
PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
PBK Yöneticisi
PBK Sorumlusu
Ankara Sınav Mrk. PBK Temsilcisi
Ankara Sınav Mrk. PBK Temsilcisi
İzmir Sınav Mrk. PBK Temsilcisi
PBK Gözetmeni
PBK Gözetmeni
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sınav Yapıcısı
PBK Sekreteri
PBK Sekreteri
Denetimler sonucunda belirlenen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, TÜRKAK
Yönetim Kurulu kararı ile belge kapsamının aşağıdaki şekilde yayımlanması beklenmektedir.
Akredite Edilen Kapsam Belgelendirme Kapsamlarının Açık Adları
MMO PBK BP.01
Araç Projelendirme Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.02
Araçların CNG‘ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.03
Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.04
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.05 Asansör Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.07 Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.09 Havalandırma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.06 Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.11 Klima Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.08 Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.10 Soğutma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
MMO PBK BP.12 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
TS EN 287-1 Kaynakçıların Belgelendirilmesi
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Belgelendirilmesi
TS EN 13067 Kaynakçıların Belgelendirilmesi
TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Belgelendirilmesi
MYK 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı- Seviye 3
MYK 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı- Seviye 3
MYK 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı- Seviye 3
MYK 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı- Seviye 3
MYK 11UY0016-4 Kaynak Operatörü- Seviye 4
MYK 09UY0001-3
Plastik Kaynakçısı- Seviye 3
MYK 13UY0171-3 Kazıyıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü- Seviye 3
MYK 11UY0026-3 Dozer Operatörü- Seviye 3
MYK 11UY0027-3 Silindir Operatörü- Seviye 3
MYK 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü- Seviye 3
MYK 11UY0029-3 Greyder Operatörü- Seviye 3
MYK 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı- Seviye 3
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu toplantısı 10 Ocak 2015 tarihinde Oda Merkezinde aşağıdaki gündemle
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şube ve Temsilciliklerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar,
MMO tarafından gerçekleştirilen Periyodik Kontrollerin niteliklerinin artırılması ve kontrol sırasında uyulması gereken kurallar, TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi çalışmaları ve
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı hazırlıkları görüşüldü.
Toplantıya aşağıda isimleri yazılı kişiler katıldı.
Bedri Tekin
Merkez
Mustafa Yazıcı
Merkez
Bülent Göksülük
Merkez
Haluk Evren Ankara Şube
4
bülten 200
şubat 2015
Ali Göktaş Osman Öztürk Ali Borucu Zafer Güzey
Mehmet Eyi
Ankara Şube
Denizli Şube
Eskişehir Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
bülten 200
şubat 2015
5
Haber
Haber
SUAT SEZAİ GÜRÜ’YÜ ÖLÜMÜNÜN 22. YILINDA ÖZLEMLE ANDIK
Makina Mühendisleri Odası`nın 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu ve seçimlerinde, 12 yıl aradan sonra, yeniden
Oda Genel Sekreterliğine seçilen Suat Sezai Gürü, ölümünün 22. yılında
dostları ve sevenleri tarafından, 29 Ocak 2015 tarihinde, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda yapılan etkinlikle anıldı.
Görevi gereği Konya Ereğli`ye yaptığı bir seyahat sırasında yaşamını yitiren Suat Sezai Gürü için yapılan anma etkinliğine TMMOB Yönetim
Kurulu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Oda üyeleri ve çalışanları
ile dostları katıldı.
Anma etkinliğinde sırasıyla; Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus
Yener, Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, yakın dostları Halil Altın, Halil Salmanlı ve Haşim Aydıncak birer konuşma yaparak,
Suat Sezai Gürü`yle ortak anılarını paylaştı.
AKP SANAYİLEŞME POLİTİKALARINDA KENT VE EMEK/GEBZE SAHA
ÇALIŞMASI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Sanayi Kongresi 2015 kapsamında, bu yıl yerellerde gerçekleştirilecek çalışmaların bir parçası olarak yapılması planlanan AKP Sanayileşme Politikalarında Kent ve Emek/Gebze Saha Çalışması`nın üçüncü
toplantısı 16 Ocak 2015 tarihinde, MMO İstanbul Şube`de gerçekleştirildi.
Çalışmanın konusu, yöntemi ve takvimlerin belirlenmesi gündemli yapılan toplantı, aşağıda isimleri yer alan katılımcılarla birlikte gerçekleştirildi.
Yunus Yener Ercüment Ş. Çervatoğlu Hayri Kozanoğlu Mustafa Sönmez Yavuz Bayülken İlhan Kamil Turan Aslı Aydın Serkan Öngel Oda Onur Kurulu toplantısı 24 Ocak 2015 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.
Toplantıda kurula iletilen 72 dosya görüşüldü.
bülten 200
şubat 2015
45.Dönem Oda Merkez Kadın Komisyonu ilk toplantısını 17 Ocak 2015 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 16 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.
Toplantı da komisyon yürütmesi seçilerek Şube kadın
komisyonlarının çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmelerin ardından da Oda Merkez Kadın
Komisyonu çalışma programı oluşturuldu.
Toplantıya katılanlar:
Şayende Yılmaz
A. Sıla Aytemiz Arzu Özdal İdem Arzu Pekdur
Melike Çapras
Gülseren Kant
Ezgi Kılıç
Gülser Ünlü
Ferda Yamanlar
Güniz Gacaner
Selda Ünver Merkez
Merkez
Adana Şube
Adana Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Yıldız Sınmaz Uzgan
Ayfer Erdoğan Berrin Eyidemir Mehtap Sönmez Sebahat Mangaltepe
İzmir Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Zonguldak Şube
HRANT DİNK KATLEDİLİŞİNİN 8. YILINDA ANILDI
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi Yazarı Hrant Dink katledilişinin 8. yılında, 19 Ocak
2015 tarihinde anıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Kemerburgaz Üniversitesi
Makina Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
DİSK
ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
6
45. DÖNEM ODA MERKEZ KADIN KOMİSYONU 1. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hrant Dink`i anmak için İstanbul`da öğlen saatlerinde Taksim‘de toplananlar, Şişli‘de bulunan Agos Gazetesi önüne
yürüdü. Ankara`da ise Hrant Dink için yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde toplanılarak Sakarya Caddesi`ne
yüründü.
Ankara‘da akşam saatlerinde Sakarya Caddesi’nden Adalet Bakanlığına yapılmak istenen yürüyüşe ise polis tazyikli su
ve gaz bombası ile saldırdı. Ankara ve İstanbul`daki anma etkinliklerine TMMOB ve Oda yöneticileri ve çalışanları
katıldı.
bülten 200
şubat 2015
7
Download

1487 KB - Makina Mühendisleri Odası