MEKANİK VENTİLASYONDA BASINÇ ZAMAN GRAFİKLERİ Pplato: Alveol basıncını yansıtır.Alveolleri ilgilendiren patolojilerde artar.
ÖRNEKLER: Pnömoni, kalp yet, alveoler hemoraji, ARDS, atelektazi
VOLÜM KONTROLLÜ MODLARDA BASINÇ‐ZAMAN EĞRİSİ
Ppeak: Hava yollarındaki basıncı gösterir. Ventilatörden alveollere kadar olan hava yollarındaki problemlerden etkilenir.
ÖRNEKLER: Ventilatör devresinde sıvı, entübasyon tüpünde bükülme ya da tıkanma, bronş daralması(sekresyon, bronkospazm, mukoza ödemi, pıhtı, yabancı cisim, tümör, dıştan bası(tümör, LAP, anevrizma…))
A:İNSPİRYUM BAŞI, B:PpeakC‐D:Pplato, D:EKSPİRYUM BAŞI,
E:EKSPİRYUM SONU
Ppeak ile Pplato arasında 7±2 cm H2O fark vardır. Volüm kontrollü modlarda,inspiryumun başlangıcından itibaren basınç artmaya başlar.İnspiryum 0 noktasından başlayabileceği gibi, eğer PEEP varsa PEEP seviyesinden de başlayabilir. B noktasına ulaşıldığında,ventilatör daha öncesinde belirlenen tidal volüme ulaştığından,daha fazla akım verilmez ve Ppeak (peak inspiratory pressure ) ulaşılmış olur, ANCAK inspirasyon sonunda duraklama konulursa inspiryum D noktasına kadar devam eder. B noktasına ulaşıldıktan sonra,daha fazla akım verilmediğinden ve duraklama konulduğundan dolayı basınç tüm akciğerlere homojen olarak yayılır Pplato meydana gelir. D noktası inspiryumun son noktasını gösterir ve bu noktada ekspiryum başlar.Ekspiryum pasif bir olaydır ve akciğer ve toraks duvarının elastik kuvvetleri,akciğer içindeki havayı boşaltmak için harekete geçer. Normalde basınç eğrileri 0 noktasında başlayıp,0 noktasında biter,ancak PEEP uygulanacak olursa,ekspiryumdaki basınç eğrisi PEEP kadar artacaktır.Ekspiryum E noktasında sonlanır. Tetiklemenin (A) varlığı, ventilatör modunun destekli(yardımlı), tetikleme olmaması ise kontrollü(zorunlu) bir mod olduğunu gösterir. A
T BASINÇ ve VOLÜMDESTEKLİ MODLARDA BASINÇ‐ZAMAN GRAFİKLERİ VOLÜM KONTROLLÜ MODDA BASINÇ‐ZAMAN EĞRİSİ
HAZIRLAYANLAR: Dr Seda Kutlug, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof Dr Sait Karakurt, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı
Download

mekanik ventilasyonda basınç zaman grafikleri