58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ
> KURS PROGRAMI <
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU
23, 24 Ekim 2014
Kurs Yöneticileri: Hayri Levent Yılmaz, Agop Çıtak
08:30-09:00
Kayıt ve Tanışma
Hayri Levent Yılmaz
Agop Çıtak
09:00-10:00
Çocuk Acil Olgularına Yapılandırılmış Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
10:00-10:30
Şok ve Dolaşım Yetersizliği
Agop Çıtak
10:30-10:45
Kahve Arası
10:45-11:15
Akut Tıkanıklık Yapan Havayolu Hastalıkları
Murat Duman
11:15-12:00
Akut Hipoksik Solunum Yetmezliği
Dinçer Yıldızdaş
12:00-12:45
Travmatik Olmayan Cerrahi Aciller (İnvajinasyon, Akut Appendisit,
Malrotasyon, Pilor Stenozu, Volvulus)
Ulaş Saz
12:45-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:15
Yoğun Bakım Ünitelerinde Akut Böbrek Yetmezliği ve Renal
Replasman Tedavileri
Ayşe Berna Anıl
14:15-14:45
Konvülsiyon Geçiren Çocuğa Yaklaşım
Özlem Tekşam
14:45-15:00
Kahve Arası
15:00-15:45
Çocuklarda Mekanik Ventilasyon
Benan Bayrakçı
15:45-16:45
Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Demet Demirkol
www.millipediatri2014.kongresi.info
SALON F
19
58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ
> BİLİMSEL PROGRAM <
YENİDOĞAN MEKANİK VENTİLASYON KURSU
23, 24 Ekim 2014
Kurs Yöneticileri: Rahmi Örs, Fahri Ovalı
09:00-09:45
Solunum Fizyolojisi
Nuray Duman
09:45-10:30
Noninvazif Mekanik Ventilasyon ve CPAP Uygulamaları
Oğuz Tuncer
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-11:30
Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
Ahmet Karadağ
11:30-12:00
Volüm Kontrollü Modların Uygulanması
Ömer Erdeve
12:00-13:00
Öğle Yemeği
13:00-13:30
Kan Gazı Analizi
Fahri Ovalı
13:30-14:00
Ventilatörden Ayırma
Ahmet Yağmur Baş
14:00-14:45
Ventilatörde Hastanın Bakımı
Esra Önal
14:45-15:15
Kahve Arası
15:15-16:15
Olgu Tartışmaları
Abdullah Kumral
20
www.millipediatri2014.kongresi.info
SALON G
58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ
> BİLİMSEL PROGRAM <
GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU
23, 24 Ekim 2014
Kurs Yöneticisi: İlgi Ertem
09:00-09:30
Tanışma, Ön Değerlendirme ve Kurstan Beklentiler
İlgi Ertem
09:30-10:00
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Gelişimi Izleme ve
Desteklemenin Temel İlkeleri
Bahar Bingöler Pekcici
10:00-11:00
Gelişimsel Sorunların Sıklığı ve Sık Rastlanan Nedenleri
Hakan Balta, Özlem Gülümser, Özge Balcı
11:00-11:15
Kahve Arası
11:15-12:30
Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi-Bölüm 1: Gelişimin İzlenmesi
İlgi Ertem
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:00
Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi-Bölüm 2: Gelişimin Desteklenmesi
Revan Mustafayev
14:00-14:45
Uygulamalar 1 (Olgu Videoları ile Uygulama) Grup Yönlendiricileri:
Bahar Bingöler Pekcici, Özge Balcı, Hakan Balta, Özlem Gülümser, Revan Mustafayev
14:45-15:00
Kahve Arası
15:00-16:00
Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi-Bölüm 3:Gelişimsel Sorunlara Yaklaşım
İlgi Ertem
16:00-16:30
Uygulamalar 2 (GIDR Tüm Bölümlerin Olgu Videoları ile Uygulaması)
Grup Yönlendiricileri:
Bahar Bingöler Pekcici, Özge Balcı, Hakan Balta, Özlem Gülümser,
Revan Mustafayev
16:30-16:45
Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
www.millipediatri2014.kongresi.info
SALON H
21
58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ
> BİLİMSEL PROGRAM <
ERGEN SAĞLIĞI KURSU
23, 24 Ekim 2014
Kurs Yöneticisi: Orhan Derman
08:00-08:30
Tanışma ve Kayıt
08:30-09:30
Ergenle İletişim ve HEEADSSS Değerlendirmesi
Orhan Derman
09:30-10:30
Ergenlerde Fiziksel Büyüme ve Cinsel Gelişme
Nuray Kanbur
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-12:30
Ergenlerde Psikososyal Gelişim
Zeynep Tüzün
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:45
Ergenlerde Madde Kullanımı
Nuray Kanbur
14:45-15:15
Kahve Arası
15:15-16:30
Adolesan Jinekolojisi, Cinsellik ve Cinsel Yaşam
Orhan Derman
22
www.millipediatri2014.kongresi.info
SALON J
Download

23, 24 Ekim 2014 - 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi