ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT BÖBREK HASARI
Yönlendirici: Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya
15:00-15:30 Epidemiyoloji-Tanımlama
Dr. Birsin Özçakar
15:30-16:00 Patofizyoloji
Dr. Nilgün Çakar
16:00-16:30 Risk faktörleri-erken tanı ve tedavi
Dr. Selçuk Yüksel
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:15 Akut böbrek hasarında yeni belirteçler
Dr. Aysun Karabay Bayazıt
17:15-17:45 Olgu sunumlarıyla tedavi seçimi-sıvı-elektrolit ve destek tedavisi
Dr. Zübeyde Gündüz
17:45-18:15 Olgu sunumlarıyla tedavi seçimi-sürekli renal replasman tedavisi
Dr. Dinçer Yıldızdaş
Download

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT BÖBREK HASARI Yönlendirici: Prof