Download

Cevap 3:Akım-zaman eğrisi oto-PEEP varlığını göstermektedir