Cevap 3:Akım‐zaman eğrisi oto‐PEEP varlığını göstermektedir. Ekspirasyon akımı, inspirasyon akımına göre zıt yönde olduğu için negatif olarak çizilmektedir. Normal şartlarda,ekspirasyon akımı sıfıra ulaştıktan sonra inspirasyon başlamalıdır (turuncu çizgi). Şekilde ekspirasyon akımı sıfıra ulaşamadan inspirasyon akımı başlamaktadır(mavi çizgi). Bu nedenle oto‐PEEP vardır. Akım‐zaman eğrisine bakılması,oto‐PEEP’i saptamak için en sık kullanılan yöntemdir. 
Download

Cevap 3:Akım-zaman eğrisi oto-PEEP varlığını göstermektedir