MUHTEŞEM TABİATIYLA ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEYEN
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI…
Deniz, kumsal, göl, sazlık, orman, dereler, kuşlar, renk uyumu oluşturan çiçekler… Hepsinin
biraraya geldiği, tabiatın sesinin dinlenebildiği bir yer: İğneada Longoz Ormanları Milli
Parkı…
Istranca (Yıldız) Dağları’nın eteklerinde yer alan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı;
denizi, gölleri, subasar ormanları, biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı özellikleri, uzun ve
kesintisiz kumsalları, kuş göç yolları üzerinde oluşu, temiz havası, sakinliği, sessizliği gibi
birçok özelliği ile tabiatla buluşmak isteyenler için eşsiz bir adres…
Marmara Bölgesi’nde Kırklareli il sınırlarında ve Karadeniz kıyısında yer alan 3.155 hektarlık
bu alan 13.11. 2007 tarihinde Milli Park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış...
Istranca Dağları’nın eteklerinde yer alan Milli Park sahası arasında İğneada yerleşiminin yer
aldığı iki parçadan oluşmakta…
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, ülkemizin nadir ekosistemlerinden biri olan Subasar
(Longoz) ormanı, sulak alan, kıyı kumul ve yaprak döken orman ekosistemleri olmak üzere,
birbiriyle ekolojik olarak bağlı 4 farklı ekosistemi barındırıyor…
Karadeniz sahili boyunca Istranca Dağları’ndan
Karadeniz’e doğru akan dereler Karadeniz’e
ulaşamadan göllerde ve bu göllerin bataklık
alanlarında son bulur.
Önlerindeki kumul dolayısıyla denizle olan
irtibatları kesilen göl ve bataklıklar, ilkbaharla
gelen su miktarının artması ile şişerek geriye
doğru taşar ve düz araziyi kaplar.
Bu taşkın sahalar subasar (longoz) ormanlarını
oluşturur. Kış ve ilkbahar aylarında tamamen
sularla kaplı yaz ve sonbahar aylarında kısmen
suyu çekilen bu subasar ormanları tropikal
ormanları andıran bir görünüme sahiptir.
Longoz ormanları ile kumullar arasında yer alan ve birer lagün gölü olan Erikli, Mert, Deniz,
Saka göllerinin etrafını sazlık ve bataklık bir kuşak çevreliyor… Orman içi göller olan
Hamam ve Pedina gölleri ise ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor…
Milli Park canlıların hayat alanlarının çeşitliliği dolayısıyla bitki ve hayvan türleri açısından
zenginliğiyle de dikkati çekmekte… Geyik, karaca, yaban domuzu, kurt, çakal, yaban kedisi,
sansar, porsuk ve su samuru gibi önemli yaban hayatı türlerini barındırmakla birlikte Milli
Park, göçmen kuşlar için de büyük önem taşıyor.
Türkiye kuş varlığını oluşturan 454 kuş türünden yarıya yakını (194 tür) yıl içerisinde alanda
görülebiliyor… Alan kartal, şahin, kerkenez, delice gibi yırtıcı kuşlar ile nesli tehlike altında
olan ve/veya tehlike altına girebilecek statüdeki cüce karabatak, akkuyruklu kartal, küçük
kerkenez gibi türlere de ev sahipliği yapıyor…
Hassas ve kırılgan yapısı sebebiyle nadir görülen subasar ormanı içerisinde meşe, kayın,
gürgen, dişbudak, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur gibi kıymetli ve yüksek istekli ağaç türleri,
kızılcık, üvez, mürver, alıç, ahlat gibi ağaççıkların yanı sıra bir çok çalı ve otsu bitkiyle bir
arada bulunuyor. ..
Milli Parkın en hassas ekosistemlerinden biri olan, çevre şartlarından fazla etkilenmeden
günümüze kadar büyük oranda korunmuş kıyı kumulları; endemik ve nesli tehlike altında pek
çok türe ev sahipliği yapıyor…
Yüksek boylu ağaçların, ağaççıkların, çalıların, yer örtücü, sarılıcı ve çiçekli bitkilerin
oluşturduğu eşsiz kompozisyonları, çevresini saran ağaçlar ve yansımaları ile seyrine doyum
olmayan gölleri ve zengin yaban hayatı ile Milli Park; bitki ve yaban hayatını gözlemlemek,
gökyüzünü örten ormanların içerisinde yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, kuş gözlemi
yapmak, fotoğraf çekmek gibi faaliyetlerle ziyaretçilerine farklı imkanlar sağlıyor.
Nasıl Ulaşılır?
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı İstanbul’a yaklaşık 246 km. Kırklareli iline ise
yaklaşık 100 km uzaklıkta ve Türkiye-Bulgaristan sınırının 15 km. güneyinde bulunuyor.
Milli Park alanının yer aldığı İğneada’ya; Demirköy üzerinden hem karayolu ile hem de toplu
taşıma olanağı bulunmakla birlikte deniz yolu ile de ulaşım sağlanabiliyor.
Nerede Kalınır?
Konaklama ihtiyaçları İğneada merkezindeki oteller, ev pansiyonları, resmi kurum kampları
ve çadırlar ile karşılanıyor… Oteller haricindeki konaklama tesislerinin yatak kapasiteleri
düşük ve genellikle sadece yaz aylarında hizmet veriyor…
Download

muhteşem tabiatıyla ziyaretçilerini büyüleyen iğneada longoz