Gün
1
1
1
1
1
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
1
1
1
1
Karşılama
Sahaya Ulaşım
Tanışma, Kaynaşma ve Oyun
Proje ve grup Çalışmaları ve Sunumu
Öğle Yemeği
Kızılırmak Deltasının Tarihten Günümüze Oluşum Süreci ve Bunu
Etkileyen Faktörler
Doğada Rahatlama Çalışması
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
2
Yaprak ve Dal Kolaj Çalışması, Doğal Malzemeden 3 boyutlu Dizayn
07/09/2014
2
2
2
2
2
2
2
2
Kuşlarda Halkalama, Saha Ornitolojisi Araştırma Yöntemleri
Öğle Yemeği
Kuşlarda Halkalama, Saha Ornitolojisi Araştırma Yöntemleri
Kuş Gözlemi
Temel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulamaları
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Kızılırmak Deltasındaki Tehditler ve Sivil Toplum
Öğle Yemeği
Kızılırmak Deltasında Balık ve Balıkçılık
Delta Sakinleri ile Öğrenci Buluşması
Akşam Yemeği (deltada)
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
4
4
4
4
4
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Dünyanın Ekolojik Dengesindeki Değişimlerle İlgili Drama Çalışması
Öğle Yemeği
Kızılırmak Deltasında Organik Tarım ve Çiftlik Gezilmesi
Samsun Şehir Gezisi (kent müzesi, bandırma vapuru, açık otobüs,
amazon)
Akşam Yemeği
Bafra Öğretmevine Ulaşım
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
1
4
4
4
4
4
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Kızılırmak Deltasının Doğal Floristik Özelliklerini İnceleme
Öğle Yemeği
Resim Çalışması
Kızılırmak Deltası Subasar Ormanlarının İncelenmesi ve Özellikleri
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
6
6
6
6
6
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Kısa Rahatlama
Kızılırmak Deltası Hidrolojik Yapısı ve Su Rejimi
Öğle Yemeği
Sucul Ekosistemlerde Çevresel Kirliliğin İncelenmesi ve Gönüllü
İzleme Çalışmaları
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
6
6
6
6
Farklı Ekosistemler
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Böcekler ve Böceklerin İnsan Kültüründeki Yeri
Öğle Yemeği
Böcekler ve Böceklerin İnsan Kültüründeki Yeri
Yaban hayatında İlk Yardım
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
8
8
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Kızılırmak Deltasında Saz Ekosistemi ve Sazların Değerlendirilerek
El Sanatlarına Dönüştürülmesi
Öğle Yemeği
Kızılırmak Deltasında Saz Ekosistemi ve Sazların Değerlendirilerek
El Sanatlarına Dönüştürülmesi
Çevre kirliliği ve biz
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
13/09/2014
13/09/2014
6
8
8
8
8
8
8
8
11/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
9
9
9
9
9
9
9
9
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Sulak Alan Ekosistemlerinde Manda ve Yerel Ürünleri
Öğle Yemeği
Manda çiftliklerinin gezilmesi
Akşam Yemeği
Günün Değerlendirilmesi
Konaklama
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
10
10
10
10
10
10
10
Kahvaltı
Sahaya Ulaşım
Değerlendirme Paneli
Öğle Yemeği
Proje ve grup Çalışmaları ve Sunumu
Mezuniyet Töreni
Uğurlama
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
Download

1. Dönem (13-22 Haziran 2014)