5728 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI
İDARİ PARA
CEZASI VEREN
MAKAM
CEZA MADDESİ
KANUN
maddeleri
Ağaç ve fidanları kasme, sökme, boğma, yaralama, dallarını kesme vs. ekim
14/A-B ve dikim sahalarını bozmak, yalamuk ve pedavra hartama çıkarmak.Dikili ağaç
kesmek, sökmek, çıra vs.çıkarmak
91/1-2-3-4
Yapacak ve yakacak vasıftaki ağaçtan hayatiyetini kaybetmeyecek şekilde çıra
vs.çıkarmak,yaralamak,tepe ve dalların kesilmesi, koparılması; yatık-devrik
14/A-B kırık yada başkaları tarafından kesilen ağaçları kesmek,dallarını
kesmek,doğramak,kömür yapmak, gövdesi olmayan köklerin
sökülmesi,kesilmesi, ağaççıkların kesilmesi, kuru fidanların kesilmesi vs.
91/5
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
94/3
14/C
Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai
nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
Mahkemeye Verilip/
Verilmeyeceği
İDARİ PARA CEZASI
(08.02.2008'den sonra)
İDARİ PARA CEZASI
(01.01.2010'dan sonra)
İDARİ PARA CEZASI
(01.01.2011'den sonra)
İDARİ PARA CEZASI
(01.01.2012'den sonra)
İDARİ PARA CEZASI
(01.01.2013'den sonra)
İDARİ PARA CEZASI
(01.01.2014'den sonra)
250 TL den 2000 TL ye kadar
275 TL den 2205 TL ye kadar
296 TL den 2376 TL ye kadar
307 TL den 2460 TL ye kadar
122 TL
134 TL
144 TL
149 TL
144 TL
149 TL
VERİLECEK
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
Ormanlardaki göl, gölet, baraj, derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak
14/d
suretiyle avlanmak;
91/6
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
91/10
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
14/e Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum, çakıl vs. çıkarmak
94/3
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
100 YTL
114 TL
6831 Sayılı yasadan çıkartıldı.4915 Sayılı Kanına göre ceza verilecek.
100 YTL
114 TL
122 TL
134 TL
16/1
Ormanlarda izinsiz maden ocağı açmak
92/1
VERİLECEK
16, Madde gereği İzinsiz Maden Ocağı açanlar idarece kapatılır. mahkemeye verilir. Çıkarılan madenler, her türlü tesisler ile alet edeevat ve nakil vasıtalarına el konulur.El konulan mallar Türk ceza kanununa göre
müsadere edilir.
16/2
Ormanlarda izinsiz maden ocağı açmak
92/2
VERİLECEK
2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası
16/2
İzin süresi bitmesine rağmen işletmeye devam edenler ve izin verilen alanın
dışına taşanlar
92/3
VERİLECEK
16/2
İzin verilen alanlarda istenilen tedbirlere uymamak
92/4
18
Orman sınırları içinde izinsiz fabrika,hızar,şerit,kireç,kömür,taş,kum vs.ocak
tesislerini açmak ve balık üretme tesisi kurmak
94/1
18
Orman sınırları dışında izinsiz fabrika,hızar,şerit,kireç,kömür,taş,kum vs.ocak
tesislerini açmak ve balık üretme tesisi kurmak.
94/2
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
1.000 TL den 10.000 YTL ye kadar
1.144 TL den 11.446 TL ye kadar
1232 TL den 12 327 TL ye kadar
1.358 TL den 13.591 TL ye kadar
1463 TL den 14651 TL ye kadar
1520 TL den 15226 TL ye kadar
20
Yaylak,kışlak ve otlaklara izinsiz girmek ve belirlenen şart ve güzergahlardan
girip-çıkamamak.
96
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
120 YTL
136 TL
146 TL
160 TL
172 TL
178 TL
21
Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde
hayvan sokulup otlatılması
96
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
120 YTL
136 TL
146 TL
160 TL
172 TL
178 TL
27
Damgalı ağaç kesiminde gereken hadden yüksekten kesme
97
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
Her ağaç için 60 YTL
Her ağaç için 60 TL
Her ağaç için 60 TL
Her ağaç için 60 TL
Her ağaç için 60 TL
Her ağaç için 60 TL
27
Damgaya tabi orman emvalini damgasız ormana ait istif yerine getirmek.
100/4
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
500 YTL
572 TL
616 TL
679 TL
731 TL
759 TL
200 YTL
228 TL
245 TL
270 TL
291 TL
302 TL
1.520 TL
27/2
31,32,
33
37
Damga çekicini taklit etme veya taklit fiiline iştirak etmeksizin kullanma
Zati İhtiyaçları yerinde kullanmayıp elden çıkaranlar yada gayesi dışında
kullananlar
Değerlendirilmeyen orman ürünleri ve artıkları belirlenen şart ve tedbirlerle
riayet etmeden götürmek
Her çeşit orman mallarını nakliyesiz ve damgasız faturasız veya sevk
41/56 irsaliyesiz nakletmek
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliye etmek
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
VERİLECEK
97/2 TCK
202
VERİLECEK
98
VERİLECEK
99
93 . Madde hükümlerine göre cezalandırılır. Müsadere kararı
5.000 YTL den 100.000 YTL ye
kadar
İşletme Şefi
108
VERİLMEYECEK
5.723 TL den 114.464 TL ye kadar
6163 TL den 123 277 TL ye kadar
6.795 TL den 135.925 TL ye kadar
7325 TL den 146527 TL ye kadar
7612 TL den 152285 TL ye kadar
Bu madde hükümlerine uymayanlar mahkemeye verilecek.Her türlü alet,edavat,çıkarılan malzemeler,nakil vasıtalarına el konulacak,tesisler kapatılacak.
VERİLECEK
100/4
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
1.000 YTL
1.144 TL
1.232 TL
1.358 TL
1.463 TL
101/1
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
5.000 YTL
5.723 TL
6.163 TL
6.795 TL
7.325 TL
7.612 TL
102/2
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
10.000 YTL
11.446 TL
12.327 TL
13.591 TL
14.651 TL
15.226 TL
51 Özel ormanların amenajman plan ve haritaları yaptırmamak
67/1-2 Tohum , fidan menşei sertifika hükümlerine uymamak
67/1-2 Devlete ait veya değil , tohumlama alanlarıyla fideliklere hayvan sokma, zarara
sebebiyet verme.
102/1
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
5.000 YTL
5.723 TL
6.163 TL
6.795 TL
7.325 TL
7.612 TL
103
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
1.000 YTL
1.144 TL
1.232 TL
1.358 TL
1.463 TL
1.520 TL
103
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
3.000 YTL
3.433 TL
3.697 TL
3.697 TL
3.985 TL
4.141 TL
58,65 Tohumlama alanlarıyla fidelikler haricindeki yerlerde zarara sebebiyet verme.
103
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
1.000 YTL
1.144 TL
1.232 TL
1.358 TL
1.463 TL
1.520 TL
69/1
Orman Yangınını söndürmede görev almama
105
Mülkü Amir
VERİLMEYECEK
200 YTL
228 YTL
245 TL
270 TL
291 TL
302 TL
69/2
Orman teşkilatında vazifeli olanları yangın yerine göndermede yardımcı
olmama , alaka göstermeme.
50
74
Özel ormanların hudutlarını işaretlememek
Özel ormanların hudutlarını işaretlememek,suçu para cezasının
kesinleşmesinden 1 yıl içinde bu işaretlemeyi yinede yapmamak
Ormana girmenin men edildiği hallerde buna uymamak
76/a Belirlenen yerler dışında konaklamak
Belirlenen ocak yerleri dışında ateş yakmak,ormana sönmemiş sigara veya
76/B-C- yangına dolaylı olarak sebeb olacak madde atmak(ihmal ve dikkatsizlik)
Ormana 4 km mesafede veya bu kanunun 31.nci ve 32.nci maddeleri
D
kapsamındaki köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak.
VERİLECEK
TCK 170
107
Mülkü Amir
VERİLMEYECEK
125 YTL
143 TL
154 TL
169 TL
182 TL
189 TL
110/A
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
50 YTL
57 TL
61 TL
67 TL
72 TL
74 TL
VERİLECEK
110/B
109
Resmi Damga ve numaraları bozanlar
109
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
500 YTL den 4.000 YTL ye kadar
572 TL den 4.578 TL ye kadar
616 TL den 4930 TL ye kadar
679 TL den 5435 TL ye kadar
731 TL den 5858 TL ye kadar
759 TL den 6088 TL ye kadar
116
Tapulu yerden izinsiz ağaç kesme ve nakletme
116
İşletme Şefi
VERİLMEYECEK
100 YTL
114 TL
122 TL
134 TL
144 TL
149 TL
Download

2014 idari para cezaları