TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 86555309/140/3348369
Konu: Taşımalı Eğitim
27/03/2015
........................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin
hangi araç ve şoförle taşınacağını gösterir liste ve taşıma merkezi okulların dikkat etmesi
gereken hususların belirtildiği yazı yazımız ekinde gönderilmiştir.
Taşıma merkezi okullarımızın taşımalı eğitim uygulamasında yazımız ekinde
gönderilen hususlara uyarak ve Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim
Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütmeleri hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER: (Listeler Elden Teslim Alınacaktır)
Liste (1 Adet)
Yazı (1 Adet)
DAĞITIM:
Tüm Ortaöğretim Kurumlarına
Kaymakamlık Hizmet Binası Kat: 2 Reyhanlı / Hatay
İnternet Adresi: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: E.Onur ACAR VHKİ
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7952-d44e-3a44-a215-63f8 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Taşımalı Eğitim - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü