TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
24/03/2015
Sayı :33073085/821/3164540
Konu: Resim,Şiir ve Kompozisyon
Yarışması
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
10/03/2015 tarih 2659805 sayılı ve "Resim,Şiir ve Kompozisyon yarışma "konulu yazıları
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İsmail ÇİY
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:Yazı (2 ad.Sayfa )
DAĞITIM:Tüm Ortaokul Müdürlüklerine
Elektronik Ağ: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: E.SİLLE
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9eb7-04be-39d9-8acf-c882 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Resim,Şiir ve Kompozisyon Yarışması