TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 92942029/903.02/1716857
Konu: Yöneticiliği Sona Eren Eğitim
Kurumu Yöneticilerinin Öğretmen
Olarak Ataması
16/02/2015
........................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/02/2015 tarih ve 1693528 sayılı yazısı.
Yöneticiliği sona eren yöneticilerin öğretmen olarak atamasına başvuru
yapmayan öğretmenler ile ilgili ilgi yazı ekte gönderilmiştir. Yöneticiliği sona eren okulunuz
yöneticisinin öğretmen olarak atamaya başvurusunun sağlanması, aksi taktirde resen
atamasının yapılacağının tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Ali ARSLAN
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Eki: 1 Yazı
2 dilekçe
1 takvim
Yeni Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Kaymakamlık Binası 1. Kat Reyhanlı
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M.HADİM Bil. İşlet.
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindened30-af0e-3e3d-9559-ecc2 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Tıklayınız - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü