TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 86555309/934.02/1909770
Konu: Temizlik Hizmet Alımı
20/02/2015
........................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Müdürlüğümüzce 13/02/2015 tarihinde yapılan temizlik hizmet alım ihalesi
kapsamında çalışması planlanan işçilerin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve okul adı excel
formatında düzenlenerek müdürlüğümüz e-posta adresi [email protected] adresine
gönderilmesi, belirlenen işçilerin ikametgah belgesi, aile tablosu, nüfus cüzdanı fotokopisi,
adli sicil kayıt raporu ve İş Bankasından alınmış kendi adlarına olan IBAN numaralarını
bugün saat 14:30'a kadar müdürlüğümüze ulaştırmaları hususunda;
Gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
DAĞITIM:
Temizlik İşçisi Çalıştırması Belirlenen Okullar
Kaymakamlık Hizmet Binası Kat: 2 Reyhanlı / Hatay
İnternet Adresi: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: E.Onur ACAR VHKİ
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenadde-3172-3955-b236-2ebc kodu ile teyit edilebilir.
Download

Temizlik Hizmet Alımı 20.02.2015 11:14