T.C
SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 29102141/140/3695167
Konu: Sürücü Eğitimi
07/04/2015
...................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
SEYDİKEMER
İlgi ; 06/04/2015 tarih ve 3668289 sayılı Kaymakamlık Oluru.
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği gereği
İlçemizde yürütülen Taşıma Yoluyla Eğitim çercevesinde öğrenci servisi yapan taşımalı
sürücülerine iki aşamada eğitim verileceğine dair Olur yazımız ekinde sunulmuştur.Seminer
tarih ve saati aşağıya çıkartılmıştır.Düzenlenecek olan Seminerde Eğitmen olarak
görevlendirilen personele gerekli duyurunun yapılması ve anılan gün ve saatte hazır
bulunması hususunda;
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.
Ferah SAN
Kaymakam a.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER
1-Seminer Programı(2 syf)
Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Meydanı Belediye Meydanı
Ayrıntılı bilgi için: Saide UZUN Şef-14
e-posta: [email protected]
48850 Seydikemer/MUĞLA
Tel: (0 252) 656 23 00
Faks: (0 252) 656 23 01
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e131-70c7-3a53-bff1-4871kodu ile teyit edilebilir.
Download

29102141/140/3695167 07/04/2015 Konu: Sürücü Eğiti