14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ
KONGRESİ
KONGRE PROGRAMI
MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI (15 Kurs)
22.04.2015
1.GÜN A SALONU
B SALONU
C SALONU
23.04.2015 09.00-10.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.00-10.45
FLAMALI GEÇİŞ
10.45-11.00
TEMA HAKKINDA: NEDEN
PROFESYONELLİK?
NEDİR
PROFESYONELLİK?
11.00-11.30
ARA
11.30-12.00
MÜZİĞİ VE TARİHİ İLE
KAYSERİ
12.00-14.00
YEMEK ARASI
14.00-15.00
KONFERANS: ÇOK ŞAPKALI YAŞAM
15.00-15.30
ARA
15.30-17.00
OTURUM:
SÖZEL BİLDİRİ
SÖZEL BİLDİRİ
BAŞARDIK
OTURUMU
OTURUMU
20.30-22.00
SOSYAL PROGRAM
2.GÜN
A SALONU
B SALONU
C SALONU
24.04.2015
09.00-10.30
SÖZEL BİLDİRİ
SÖZEL BİLDİRİ
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU
OTURUMU
OTURUMU
10.30-11.00
ARA
11.00-12.00
KONFERANS: SORU CEVAP
PROFESYONELLEŞME
OTURUMU:
YOLUNDA
ÖRGÜTLENME
12.00-14.00
YEMEK ARASI
14.00-15.00
SUNU: ÖRGÜTLENME
ÇALIŞMA YAŞAMI
HUKUKU
ULUSLARARASI
HEMŞİRELİKTE
OLABİLMEK
İSTİHDAM
YURT DIŞI
DENEYİMLER
YURT DIŞINDA
EĞİTİM
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI
15.00-15.30
ARA
15.30-17.00
YARIŞMA ÖDÜL
TÖRENİDRAMATİZASYON
DERNEKLER VE DİĞER
KURULUŞLARIN ÖDÜL
TAKDİMLERİ
İŞ GÖRÜŞMESİ
EGZERSİZLERİ
3.GÜN
A SALONU
B SALONU
C SALONU
25.04.2015
09.00-10.00
SAĞLIK VE
SOSYAL-
HEMŞİRELİKTE GÜNCEL
TOPLUMSAL
KONULAR
SORUMLULUK;
HEMŞİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN
KLÜP ÇALIŞMALARI
KLÜP
ÇALIŞMALARININ
HEMŞİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN
GELİŞİMİNE KATKISI
10.30-11.00
ARA
11.00-12.00
SÖZEL BİLDİRİ
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU
OTURUMU
12.00-14.00
YEMEK ARASI
AKRAN ZORBALIĞI
GELECEK KONGRE
ÖNERİLERİNİN
ALINMASI
UHOK-2016 YI
ÜSTLENECEK
KURUMUN
BELİRLENMESİ
12.00’ a kadar
oyların kullanılması
gerekmektedir.
Seçim sandığı kayıt
masasındadır.
14.00-15.00
HEMŞİRELİK İMAJI
KARŞIT GÖRÜŞ
OYLARIN SAYIMI
PROFESYONELLİĞE
KLİNİK ÖĞRETİM
(saat 12.00-14.00)
UYGUNMU?
15.30-16.00
KAPANIŞ
20.00
GALA YEMEĞİ
4.GÜN
26.04.2015
09.00-17.00
SOSYAL PROGRAM:
1. KAPADOKYA
GEZİSİ
2. KAYSERİ İL
GEZİSİ
Download

14. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi kongre programı