Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından f nanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından f nanse edilmektedir.
Eğitim Menüsü - Kupon Programı
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından f nanse edilmektedir.
Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
Turizm Sektöründe
İşverenlerin ve
Çalışanların
Uyum Yeteneklerinin
Çalışanların Uyum
Yeteneklerinin
Artırılması
Projesi
Kat Hizmetleri
Temel Eğitim 2 Kat Hizmetleri (30 saat)
Bilgi, size fark yaratma olanağı sunar.
• Kat hizmetleri temel kavramlar
• Kat hizmetleri alet/malzeme bilgisi
o Temizlik aletleri
o Temizlik kimyasalları
Kullanım
Güvenlik
Muhafaza
o Elektrikli ekipman
Kullanım
Güvenlik
Muhafaza
o Kat arabası kullanımı/düzeni
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak
• İş organizasyonu yapmak
o İşe hazırlık
o Vardiya devralmak/devretmek
o Raporlamalar
• Farklı yüzeylerde temizlik bilgisi
• (Hijyen)
• (Müşteri ilişkileri)
Artırılması Projesi
Ön büro
Ön Büro Eğitimi (30 saat)
Uzun bir yolculukta,
küçük adımlar da önemlidir.
in Tourism Sector
Servis
Servis Eğitimi (30 saat)
Bar (30 saat)
Eğitimin amacı, kavramları değil,
değerleri öğretmektir.
Daha fazla eğitim,
daha çok beceri getirir.
BİLGİLENDİRME
BİLGİLENDİRMETOPLANTISI
TOPLANTISI
• Ön Büro temel kavramlar
• Bireysel ve Acenta satışları
• Misafir ilişkileri ve karşılama: Check-in ve Check-out
• Misafir istek ve şikayetleri
• Ön Büro alet/malzeme/dökümantasyon bilgisi
o Otomasyon cihazları ve programları
o İlgili belgeler, formlar ve protokoller
logbook
rezervasyon
konaklama
ödeme
• Günlük konaklama yönetimi
• Raporlamalar
• Vardiya devir teslimleri
• Diğer birimler ile ilişkiler
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak
• Ön Büro personeli yönetimi ve denetimi
Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
Çalışanların Uyum Yeteneklerinin
Artırılması Projesi
Bu eğitimi MYK yeterliliklerine göre Genel Alan Temizlik
Görevlilerine (S2) Oda Temizleme Görevlilerine (S2) Kat
sorumlularına (S3) Genel Alan Sorumlularına (S3) özellikle
öneriyoruz.
Increasing the Adaptability
Increasing
theand
Adaptability
of
Employers
Employees
ofTourism
Employers
and Employees
in
Sector
• Servis Temel kavramlar (2)
• Servise hazırlık
o Servis malzemesi temini kontrolü, hazırlığı
o Kumaş örtü ve malzeme kullanımı, denetimi
o Salon düzenlenmesi ve Masa settingi
o Oturma düzenleri
• Servis
o Karşılama, yerleştirme
o Mönü takdimi bilgilendirme
o Sipariş alınması ve iletilmesi
o Kuver, Yemek ve içecek servisleri
• Hesap
o Hesap alma
o Yazarkasa pos kullanımı
• Vardiya ve periyodik işlemler kontrolü
• Astların koordinasyonu ve denetimi
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak/çalıştırmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak/denetlemek
• Diğer birimler ile ilişkiler
• Bar Temel kavramlar
• Bar malzemeleri ve kullanımları
• Servise hazırlık
o Bar malzemeleri temini kontrolü, hazırlığı
o Bar, raf ve dolapların kontrol ve hazırlığı
o Bardak ve içeceklerin düzenlenmesi ve muhafazası
o Süs ve atıştırmalıklar hazırlanması ve muhafazası
• Servis
o Sipariş almak
o Alkollü içecekler hazırlanma ve takdimleri
o Alkolsüz içecekler hazırlanma ve takdimleri
o Sıcak içecekler hazırlanma ve takdimleri
• Hesap
o Hesap alma
o Yazarkasa pos kullanımı
• Vardiya ve periyodik işlemler kontrolü
• Astların koordinasyonu ve denetimi
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak/çalıştırmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak/denetlemek
• Diğer birimler ile ilişkiler
Increasing the Adaptability
of Employers and Employees
in Tourism Sector
BİLGİLENDİRMETOPLANTISI
Bu eğitimi MYK yeterliliklerine göre Ön Büro
Görevlilerine (S3, S4, S5) özellikle öneriyoruz.
Bu eğitimi MYK yeterliliklerine göre Servis
Görevlilerine (S2, S3, S4) özellikle öneriyoruz..
Bu eğitimi MYK yeterliliklrine göre Bar Görevlilerine
(S4) özellikle öneriyoruz.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından f nanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından f nanse edilmektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından
f nanse
edilmektedir.
Eğitim
Menüsü
- Kupon
Programı
Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
İşverenlerin ve
Turizm Sektöründe
Çalışanların
Uyum Yeteneklerinin
Yeteneklerinin
Çalışanların Uyum
Artırılması
Projesi
Mutfak
Artırılması Projesi
Temel Eğitim (30 saat)
Mutfak Eğitimi (30 saat)
Başarmak için
başlamaktan daha kısa bir yol yoktur.
Hiçbir bilgi ve eğitim "fazladan" değildir.
Sector
in Tourism
Davranış (30 saat)
• Mutfak Temel Kavramlar
• Mönüler (alakart, tabldot, banket vb)
• Yemekler
o Et yemekleri
o Kanatlılar ve kümes hayvanları
o Deniz mahsülleri
o Soslar, çorbalar ve hazırlanışları
o Meze ve zeytinyağlılar
o Pastalar, tatlılar, kekler ve börekler
• Malzeme seçimi ve saklama
• Servis usulleri
• İçecekler ve içecek servisi
o Sıcak içecekler
o Soğuk içecekler
o Alkollü içecekler
• Kahvaltı çeşitleri
• Açık Büfe
• Vardiya devri
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak
• Diğer birimler ile ilişkiler
Hijyen ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Hijyen ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği (30 saat)
Dünyada sahip olduğunuz tek güç,
kararlarınızın gücüdür.
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRMETOPLANTISI
Turizm Sektöründe İşverenlerin ve
Çalışanların Uyum Yeteneklerinin
Artırılması Projesi
• Mutfak Temel Kavramlar
• Yemek hazırlığına yardım
• Yemek Sunumuna yardım
• Malzemelerin getirilmesi ve hazırlığı
• Genel Temizlik
o Mekan temizliği
o Pişirme araçları temizliği
o Sunum ve servis araçları temizliği
o Malzeme ve ekipman temizliği
o Elektrikli ve elektronik araçların temizliği
• Muhafaza
o Gıda maddeleri muhafaza
o Araç ve malzemelerin muhafazası
o Temizlik maddelerinin muhafazası
• Vardiya devri
• İş sağlığı ve güvenliği
• Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
• Kalite yönetim sistemini uygulamak
• Diğer birimler ile ilişkiler
Increasing the Adaptability
Adaptability
theand
Increasing
of
Employers
Employees
and Employees
Employers
inofTourism
Sector
Davranış
• İletişim becerileri
• Telefonda iletişim
• Beden Dili
• Uzlaşmazlık ve sorun çözümü
• Takım oyuncusu olmak
• Zaman yönetimi
• Müşteri memnuniyeti
• Geriatrik ve engelli müşterilerle ilişkiler
• Farklı kültürlerle diyalog
Eğitim almak,
başkalarına öğretebilmeyi sağlar.
• Hijyen kavramı ve önemi
• Kişisel hijyen
• Mekan ve ortam hijyeni
• Ekipman hijyeni
• Bulaşıcı hastalıklar, belirtiler ve yapılması gerekenler
• Takip ve raporlama
• İSG Temel kavramlar
• Kişisel Güvenlik
• İşyeri güvenliği
• Kullanılan techizatın güvenliği
• Acil durum uygulamaları
• Koruyucu kıyafet ve aletler
• Takip ve raporlama
Increasing the Adaptability
of Employers and Employees
in Tourism Sector
Bu eğitimi turizm sektöründe çalışanların tümüne öneriyoruz.
Mesleki Yabancı Dil (60 saat)
BİLGİLENDİRMETOPLANTISI
Bu eğitimi MYK yeterliliklerine göre Mutfak (S2) ve Bulaşık (S2)
görevlilerine özellikle öneriyoruz.
Bu eğitimi MYK yeterliliklerine göre Aşçılara (S4) özellikle
öneriyoruz.
Öğrenilen her şeyin
işe yarayacağı bir zaman vardır.
İngilizce - Almanca - Rusça
• Turizm yabancı dili,
• Karşılama
• Hitaplar,
• Temel sorular,
• Gündelik konuşma kalıpları
Bu eğitimi turizm sektöründe çalışanların tümüne öneriyoruz.
Bu eğitimi turizm sektöründe çalışanların tümüne öneriyoruz.
Sorumluluk Reddi
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden
yalnızca GIZ konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin
görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
Download

Annex - 1 Egitim Icerigi Cercevesi