TemelPastacılıkEğitimiDersProgramı
1.hafta
‐Mutfağagiriş
‐Temelprensipler
‐Gıdahijyeni
‐Bıçakkullanımı
‐Temelsoslar
2.hafta
‐Ekmekler
‐Gelenekselvemodernekmekuygulamaları
3.hafta
‐ÇikolatayaGiriş
‐Çikolatabazlıtatlılar
‐Çikolatabazlısoslar
4.Hafta
‐KekYapımıveUygulamaları
‐KurabiyeYapımıveUygulamaları
5.Hafta
‐Servisadabı
‐Servisteknikleri
‐Satişarttırmateknikleri
‐Siparişalmateknikleri
‐Temelşarapbilgisi
‐Şarapserviseğitimi
‐Yemekşarapuyumu
‐Temelkahveeğitimi
‐Temelçayeğitimi
‐Temelbaruygulalamaları
6.Hafta
‐SütlüTatlılar
‐ŞerbetliTatlılar
7.Hafta
‐GardeManger(Soğuklar)
‐Salatavesosları
‐TerinvePateler
‐Sandviçler
‐Zeytinyağlılar
‐Peynirler
‐Şarküteriler
8.Hafta
‐Pastacılığagiriş
‐KlasikveModernPastalar
9.Hafta
‐GelenekselTürkTatlıları
‐YöreselTatlılar
‐Osmanlı'danGünümüzePastanecilik
10.Hafta
‐DünyadaPastacılık
‐Fransızklasikleri1
‐İtalyanspesiyalleri
‐ViyanaPastaneleri
11.Hafta
‐İleriSeviyeŞekerveÇikolataUygulamaları
‐DekorHamurları
12.Hafta
‐RestoranMatematiği
‐FizibiliteÇalışması
‐Yerseçimi,kiramaliyetleri
‐Alınmasıgerekenruhsatlarvediğerhukukisorumluluklar
‐Konseptseçim
‐Restoran,bar,cafemimarisi
‐Mutfakdizaynı
‐Ekipmanseçimi
‐Restoranmuhasebesi
‐Restoranlariçinrezervasyonvemacrosyazılımsistemleri
‐Ekipmanlarınkullanım,temizlikvedepolanması
‐HijyenKontrolü
‐Temelilkyardım
13.Hafta
‐Kişler,PaylarveTartlar
14.Hafta
‐Personelseçimi
‐Personelyönetimi
‐Restorankontrolsistemleri
‐Misafirİlişkileri
‐Misafirileyaşanabilecekproblemlerveçözümleri
‐Misafirmemnuniyeti
‐Rezervasyon,valevekarşılamastandartları
‐Halklailişkilerçalışmaları
‐Türkiye'degurmebasınveilişkiyönetimi
15.Hafta
‐İleriseviyeekmekçilik
‐Tümgelenekselvemodernekmeklerinyapımı
‐İleriseviyepastanecilikmamülleri
16.Hafta
‐Menütasarımı
‐Menüfiyatlandırılması
‐Menüyazmasanatı
‐Foodstylingvefotoğrafçılığı
‐Dünyadakifarklırestoran,cafeverestoranlarınmenülerininincelenmesi
‐Menülereuyguntabak,bardakvsseçimi
‐Satınalma
‐Tedarikçiler
‐Stoklama
‐Geridönüşüm,atıkyönetimivesürdürülebilirlik
17.Hafta
‐EfsanePastacılıkAkımları,ŞefleriveTatlıları
‐PierreHermevediğerleri
‐Fauchon
‐Macaronyapımı
18.Hafta
‐İleriSeviyePastacılık
‐DüğünveKutlamaPastaları
19.Hafta
‐MolekülerGastronomivePastacılık
‐GelenekselUzakdoğuTatlıları
‐Amerika'daPastacılıkAkımları
‐OrtadoğuveGelenekselTatlılar
20.Hafta
‐CVHazırlama
‐İşgörüşmeleriTeknikleri
‐KariyerYönetimi
‐Yurtiçiveyurtdışıkaynaklar
‐Proje,sunumlarvefinaller
Download

Temel Pastacılık Eğitimi Ders Programı