BİLİMSEL PROGRAM
TEMA : “PROFESYONELLİK”
ANA SALON
Sunucular:
Öğr. Gör. Aslı Nemli
Öğrenci Doğukan Șimdi
Öğrenci Özlem Tunç
09.00-10.30 AÇILIȘ KONUȘMALARI
Prof. Dr. Gülșen
TERAKYE
(Kongre Düzenleme Kurulu
Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Sibel
ARGUVANLI
(Kongre Bașkanı)
Hasan Hüseyin SİL
(Kongre Bașkanı)
Esra KÖPRÜLÜ
(Kongre Bașkanı)
Bekir KAYA
(Kongre Bașkanı)
İbrahim Kavaslar (ÖHDER
Bașkanı)
Prof. Dr. Mahmut D. MAT
(Rektör)
Memduh Boydak
(Mütevelli Heyeti Bașkanı)
10.30-11.15 FLAMALI GEÇİȘ
Kongreye Katılan
Tüm Üniversiteler
A SALONU
B SALONU
C SALONU
1. Gün / 23 Nisan 2015 / 1st Day-April 23, 2015
1. GÜN
23.04.2015
1. Gün / 23 Nisan 2015 / 1st Day-April 23, 2015
11.15-11.45 SELÇUKLU
KÜLTÜR-SANAT ORTAMI
İÇİNDE KAYSERİ
Konușmacı:
Doç. Dr. B. Burcu TEKİN
(Melikșah Üniversitesi
Mimarlık Bölümü)
11.45-12.45 YEMEK ARASI
12.45-14.00 YEMEK ARASI
14.10-15.10 KONFERANS:
ÇOK ȘAPKALI YAȘAM
Oturum Bașkanları:
Prof. Dr. Gülseren
KOCAMAN
Öğrenci Merve
PASLIOĞLU
(Melikșah Ü)
Konușmacı:
Uzm. Hem. Saliha KOÇ
(Acıbadem Sağlık Grubu
Hem. Hiz. Koordinatörü)
15.10-15.30 ARA
Oturum Bașkanları:
Prof. Dr. Ayișe KARADAĞ
Öğrenci Necla KOÇYİĞİT
(Melikșah Ünv.)
Konușmacılar;
SÖZEL
SÖZEL
BİLDİRİ
BİLDİRİ
OTURUMU OTURUMU
SÖZEL
BİLDİRİ
OTURUMU
Oturum
Oturum
Oturum
Bașkanları: Bașkanları: Bașkanları:
Prof.Dr.
Hülya
UÇAR
(Nuh Naci
Yazgan
Ünv.)
Prof.Dr. Nezihe BEJİ
(Florance Nightingale
Hemșirelik Fakültesi Dekanı) Öğrenci
Ayșegül
Doç. Dr. Gülten IȘIK
AÇIKGÖZ
(Türk Hemșireler Derneği)
(Melikșah
Ünv.)
Prof. Dr. Gülseren
KOCAMAN
(HEPDAK Kurucusu ve İkinci
Bașkanı)
Yrd.Doç.
Dr. Birgül
ÖZKAN
(Yıldırım
Beyazıt
Ünv.)
Yrd. Doç.
Dr.Gönül
SUNGUR
(Nuh Naci
Yazgan
Ünv.)
Öğrenci
Zișan
UZUN
(Üsküdar
Ünv.)
Öğrenci
Ayșenur
Top
(Melikșah
Ünv.)
Tansel ÇALIK
(Behçet Uz Hastanesi İzmir)
Öğrenci Büșra PARLAK
(Melikșah Üniversitesi)
20.30-22.00 ORGAN NAKLİ
Öğrenci Gizem ALKAYA
(Melikșah Üniversitesi)
KONSER : OGÜN
www.ogunbulentgorgun.com
1. Gün / 23 Nisan 2015 / 1st Day-April 23, 2015
15.30-17.00 OTURUM: BAȘARDIK
2. Gün / 24 Nisan 2015 / 2nd Day-April 24, 2015
2.GÜN
24.04.2015
ANA SALON
Sunucular:
Arș. Gör. Demet Ceylan
Öğr. Halil Bulut
Öğr. İftadiye Çağlar
09.00-10.30 SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU
Oturum Bașkanları:
Doç. Dr. Meral KELLECİ
(Cumhuriyet Üniversitesi)
Öğrenci Handenur
DEMİR
(Melikșah Üniversitesi)
10.30-11.00 ARA
A SALONU
B SALONU
C SALONU
SÖZEL
SÖZEL
BİLDİRİ
BİLDİRİ
OTURUMU OTURUMU
SÖZEL
BİLDİRİ
OTURUMU
Oturum
Oturum
Oturum
Bașkanları: Bașkanları: Bașkanları:
Doç. Sezer
Yrd.
Prof.Dr.
KISA
Doç. Dr.
Nuran
(Gazi Ünv.)
Gülendam KÖMÜRCÜ
HAKVERDİOĞLU (Marmara
Öğrenci
(Șifa Üniv)
Ünv.)
Erdoğan
ERTUĞRUL
Öğrenci
Öğrenci
(Melikșah
Büșra
İbrahim
Ünv.)
COȘMAN
KAVASLAR
(Melikșah
(Ege Ünv.)
Ünv.)
Öğrenci Bircan KARA
(ÖHDER)
Yrd. Doç.
Dr. Ömer
ÇELEN
Öğr. Gör.
Melike
ĞANOĞLU
Melikșah
Ünv. Hukuk
Fakültesi)
YER: Hukuk
Fakültesi
Durușma
Salonu
12.00-13.00 YEMEK ARASI
13.00-14.00 YEMEK ARASI
SÖZEL
BİLDİRİ
OTURUMU
Oturum
Bașkanları:
Yrd. Doç.
Dr. Nigar
ÜNLÜSOY
DİNÇER
(Yıldırım
Beyazıt
Ünv.)
Öğrenci
Burak
BALCILAR
(Selçuk
Ünv.)
2. Gün / 24 Nisan 2015 / 2nd Day-April 24, 2015
11.00-12.00 PANEL;
SÖZEL
SUÇLU
BİLDİRİ
KİM?
PROFESYONELLEȘME
YOLUNDA ÖRGÜTLENME OTURUMU
Oturum
Oturum
Bașkanları:
Düzenleyen;
Bașkanları:
Yrd. Doç.
Öğrenci Hemșireler
Prof.Dr.
Dr. Serap
Derneği-ÖHDER
Aynur ESEN SÖKMEN
Oturum Bașkanları:
(Ege Ünv.)
(Erzincan
Ünv.)
Öğrenci
Gözde Gökçe İȘBİR
Esra
Öğrenci
(Niğde Üniversitesi)
KÖPRÜLÜ Hilal KURT
Öğrenci Mustafa
(Melikșah
Melikșah
KARAKÖSE
Ünv.)
Ünv.)
(Yakın Doğu Üniversitesi)
Hazırlayan
Konușmacılar;
ve Davayı
Öğrenci İbrahim
Yürütenler:
KAVASLAR (ÖHDER)
Doç.Dr.
Dilek EKİCİ
Öğrenci Canberk
(Gazi Ünv.)
AKDENİZ (ÖHDER)
2. Gün / 24 Nisan 2015 / 2nd Day-April 24, 2015
14.00-14.40 PANEL; HEMȘİRELİKTE
ÖRGÜTLENME BİLİNCİ
Oturum Bașkanları:
FORUM;
KLİNİK
ÖĞRETİM
İSTEKLERİMİZ
Doç. Dr. Gülten IȘIK
(Hacettepe Üniversitesi)
Oturum
Bașkanları:
Öğrenci Zeynep TURGUT
(Melikșah Üniversitesi)
Prof. Dr.
Gülșen
TERAKYE
Öğrenci Gözüyle
Hemșirelikte
Örgütlenme ve
Beklentiler
Öğrenci Fidan ȘEVK
(Hacettepe Üniversitesi)
Öğrenci Burak BALCILAR
(Selçuk Üniversitesi)
Düzenleyen;
THD Öğrenci Komisyonu
Öğrenci
Sevgi
SERT
Melikșah
Ünv.)
Oturum
Bașkanları:
Yrd. Doç.
Dr. Sibel
ARGUVANLI
Öğrenci
Furkan
Can ÇAKIR
(Melikșah
Konușmacılar; Ünv.)
Öğrenci
Alper
Tugay
ARSLANTAȘ
(Akdeniz
Ünv.)
Nadide
EMBEL
(Ege Ünv.)
ÖHDER
Melikșah
Ünv.
Öğrencileri
Hemșirelik
Eğitimi
Derneği
14.40-15.30 ARA
HEMȘİRELİK
İMAJI
PROFESYONELLİĞE UYGUN
MU?
Konușmacılar:
Öğrenci
Seda
KARACA
(Melikșah
Ünv.)
Öğrenci
Melis
DİKÇİ
(Șifa Ünv.)
Sunucular:
Öğrenci Gizem
Aslankaya
(Melikșah Üniversitesi)
Öğrenci ENES SALAR
(Melikșah Üniversitesi)
Yașlıların Sağlık
Yolculuğu
(Melikșah Üniversitesi)
ÖHDER Ödüllü
Kısa Filmleri
(Hemșirelik Öğrencisi
Olmak)
El Hijyeni Öğretiminde
Farklı Bir yöntem: DANS
Șahinde Aycan
GAZİOĞLU
(Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi SBF Öğrencileri)
YARIȘMA ÖDÜLLERİ
ve DERNEKLER/
KURULUȘLARIN BİLDİRİ
ÖDÜL TAKDİMLERİ
2. Gün / 24 Nisan 2015 / 2nd Day-April 24, 2015
15.30-19.00 SOSYAL PROGRAM VE
ÖDÜL TÖRENİ
3. Gün / 25 Nisan 2015 / 3rd Day-April 25, 2015
3.GÜN
25.04.2015
ANA SALON
Sunucu:
Öğ. Gör. Aslı NEMLİ
Öğr. Rabia AKDENİZ
A SALONU
B SALONU
Sunucu:
Arș. Gör.
Hülya
ELMALI
C SALONU
Öğr.
Doğukan
ȘİMDİ
09.00-10.00 Konferans: SAĞLIK VE
HEMȘİRELİKTE GÜNCEL
KONULAR
Oturum Bașkanları:
Doç. Dr. Ümran DAL
(Kıbrıs Yakın Doğu
Üniversitesi)
Öğrenci Sema YÜCEL
(Melikșah Üniversitesi)
Konușmacı:
Prof. Dr. Nezihe BEJİ
(Florance Nightingale
Hemșirelik Fakültesi Dekanı)
Workshop:
SÖZEL
SOSYALBİLDİRİ
OTURUMU TOPLUMSAL
SORUMLULUK;
SÖZEL
BİLDİRİ
OTURUMU
HEMȘİRELİK
Oturum
Oturum
Bașkanları: ÖĞRENCİLERİNİN Bașkanları:
Yrd. Doç.
Dr. Seher
ERGÜNEY
(Atatürk
Ünv.)
Öğrenci
Nimet
YILDIZ
(Melikșah
Ünv.)
KLÜP
ÇALIȘMALARI
ve
HEMȘİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN
GELİȘİMİNE
KATKISI
Yrd.
Doç. Dr.
Kerziban
YENAL
(Șifa Ünv.)
Öğrenci
Oturum
Bașkanları: Rıfat
FIRATHAN
Yrd. Doç.
(Melikșah
Dr. Nazan Ünv.)
KILIÇ AKÇA
(Bozok
Ünv.)
Öğrenci
Büșra
DELİSOY
(Melikșah
Ünv.)
Konușmacılar:
Öğr. Tunç
AKBULUT
(Erciyes
Ünv.)
10.00-10.30 ARA
10.30-11.15 GELECEK KONGRE ADAY
BAȘVURULARININ
ALINMASI
11.15-12.00 AKRAN ZORBALIĞI
Konușmacı:
Yrd. Doç. Dr. Nigar
ÜNLÜSOY DİNÇER
(Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi)
Oturum Bașkanları:
Yrd. Doç. Dr. Ișın
Cantekin
(Melikșah Üniversitesi)
Öğrenci Ayșe ASLI
(Melikșah Üniversitesi)
SÖZEL
SÖZEL
BİLDİRİ
BİLDİRİ
OTURUMU OTURUMU
Workshop:
+
HAREKETLİLİK
Oturum
Oturum
Bașkanları: Bașkanları: Oturum
Bașkanları:
Prof. Dr.
Yrd. Doç.
Hatice
Dr. Zehra
Prof. Dr.
BOSTANOĞLU ÇALIȘKAN Firdevs
(Zirve Ünv.) (Nevșehir
ERDEMİR
Hacı Bektaș (Adıyaman
Öğrenci
Veli Ünv.)
Ünv.)
Eyüp
TUZTAȘI
Öğrenci
Öğrenci
(Melikșah
Mustafa
Merve
Ünv.)
YÜCEL
DEVECİ
(Melikșah
(Melikșah
Ünv.)
Ünv.)
Öğr.
Muhammed
Mustafa
KÜÇÜK
3. Gün / 25 Nisan 2015 / 3rd Day-April 25, 2015
Öğrenci
Özcan
ARSLAN
(Marmara
Ünv.)
ve
Kulüplerde
çalıșan
gönüllü
öğrenciler
3. Gün / 25 Nisan 2015 / 3rd Day-April 25, 2015
Konușmacılar;
Öğr.
Canberk
AKDENİZ
(Ege Ünv.)
Yrd. Doç.
Dr. Bülent
UÇAR
(Melikșah
Ünv.)
Yrd. Doç.
Dr. Salime
MUCUK
(Erciyes
Ünv.)
12.00-13.00 YEMEK ARASI
13.00-14.00 YEMEK ARASI
UHOK-2016 YI
ÜSTLENECEK KURUMUN
BELİRLENMESİ
12.00 da oy kullanımı
sonlandırılacaktır
Seçim sandığı kayıt
masasındadır.
OYLARIN
SAYIMI
(saat
12.0014.00)
Sayım
Bașkanı;
Yrd. Doç.
Dr. Birgül
ÖZKAN
(Yıldırım
Beyazıt
Ünv.)
Sandık Kurulu;
Hasan Hüseyin SİL
Melikșah Ünv.)
ÖHDER Temsilcisi
THD Öğr. Kom.Tem.
Bekir Kaya (Melikșah
Ünv.)
Arș. Gör.Hülya ELMALI
(Melikșah Ünv.)
Arș. Gör.Demet CEYLAN
(Melikșah Ünv.)
Gözlemciler:
Aday Üniversite
Temsilcileri
Oturum Bașkanları:
Yrd. Doç. Dr.
Figen İNCİ ARI
(Niğde Üniversitesi)
Öğrenci Ecem CAN
(Koç Üniversitesi)
Konușmacı:
Doç. Dr. Dilek EKİCİ
(Gazi Üniversitesi)
Rabia GÜVEN
(İș Görüșmesi)
SÖZEL
SÖZEL
BİLDİRİ
BİLDİRİ
OTURUMU OTURUMU
Oturum
Oturum
Bașkanları: Bașkanları:
Doç.Dr.
Simge
ZEYNELOĞLU
(Gaziantep
Ünv.)
Öğrenci
Bircan
KARA
(Bozok
Ünv.)
Prof.Dr.
Aynur
Esen
(Ege Ünv.)
Öğrenci
Ali Osman
KARABULUT
(Melikșah
Ünv.)
15.30-16.30 KAPANIȘ
Genel Değerlendirme
Öğrenci Berrin Ece HALICI
(Melikșah Üniversitesi)
Kongre Bildiri Ödülleri
ve UHOK 2016’yı
Üstlenen Üniversitenin
Açıklanması
25.04.2015 Saat: 20.00 GALA YEMEĞİ-HİLTON BALO SALONU
3. Gün / 25 Nisan 2015 / 3rd Day-April 25, 2015
14.00-15.00 Workshop:
HEMȘİRELİKTE KARİYER
YÖNETİMİ
4. Gün / 26 Nisan 2015 / 4th Day-April 26, 2015
4. GÜN
26.04.2015
09.00-17.00 SOSYAL PROGRAM:
1. KAPADOKYA GEZİSİ
(TUNAGÜR UHOK web ve
09.00-17.00 stantta kayıt alınmaktadır)
2. KAYSERİ İL GEZİSİ
(ConSym TRAVEL PCO
UHOK web ve stantta kayıt
alınmaktadır)
3. 24-25 Nisanda yarım
günlük Kayseri Gezisi
(katılımcı talebi olduğunda)
gerçekleștirilecektir
Download

kongre programı